☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

El-Münkızü min-eddalâl (İmâm-ı Gazâlî) oku

Önce kelâm ilminden fâidelendiğim noktaları, ikinci olarak hakîkate ulaşmakda, sâdece ma’sûm kabûl etdikleri imâmlarını taklîd etmeyi kâfî gören ehl-i ta’lîmin (İsmâ’îliyye, bâtıniyye fırkasının) yollarını nasıl bulduğ umu soruyorsun. Üçüncü olarak da, hakîr ve hafîf gördüğüm felsefecilerin yollarını soruyorsun. Netîce olarak tesavvuf yolunu beğenip, kabûl etdiğimi, tesavvuf ehlinin sözlerini ve hâllerini incelediğimde, öğ- rendiğim hakîkatlerin bende bırakdığı intibâları soruyorsun. Yine Bağdâdda pekçok talebeye ders verip, ilmi yaymakda iken, bundan niçin vazgeçdiğimi, uzun bir aradan sonra Nişâbura dönüp, tekrâr ilm öğretmeğe başlamamın sebebini açıklamamı istedin.

İmam Gazali Bölüm 00 El-Münkızü min-eddalâl (İmâm-ı Muhammed Gazâlî) Bölüm 01 Safsataya i’tibâr ve ilmleri red edişim Bölüm 02 Hakîkati arayanların kısmları Bölüm 03 Kelâm ilminin gâyesi ve özü Bölüm 04 Felsefenin gâyesi Bölüm 05 Felsefecilerin sınışarı ve küfr üzere bulunmaları. Dehriyyûn, tabî’iyyûn, ilâhiyyûn Bölüm 06 Felsefenin kısmları Bölüm 07 1– Riyâziyye Bölüm 08 2– Mantık Bölüm 09 3– Tabî’at ilmleri Bölüm 10 4– İlâhiyyât Bölüm 11 5– Siyâsiyât Bölüm 12 6– Ahlâk Bölüm 13 Ta’lîmiyye mezhebi [gulat-ı şî’ânın bir kolu] ve zararları Bölüm 14 Tesavvuf ehlinin yolu Bölüm 15 Nübüvvetin hakîkati ve bütün insanların ona muhtâc olması Bölüm 16 Ders vermeği terk etdikden sonra, tekrâr ders vermeğebaşlamamın sebebi Bölüm 17 İmâm-ı Gazâlî [Kısa hâl tercemesi]

 ☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
         Öğrencilerimize önemli hatırlatma;
Arapça derslerimiz,İslami ilimlerle ilgili videolarımız ve diğer eserlerimiz başta hayat rehberimiz olan Kur'anı Kerimin ve diğer temel islami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Eserlerimizden istifade edip katkıda bulunan bütün takipçilerimizden,sitemize sponsor olarak, yada 
arapça ve diğer setlerimizi sipariş ederek,bize dua ederek,yorum yaparak yada sosyal medyada tavsiye ederek bizlere desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.Selam ve dua ile.
S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sünnet
  • Fıkıh
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

El-Münkızü min-eddalâl (İmâm-ı Gazâlî) oku Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.