☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Bir makalede "Rasûlullah (s.a) vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudide rehin kalmıştı" şeklindeki rivayetin reddedildiğini okudum. Bunun gerçeklik yönü nedir?

Sorularla islamiyet-15->Cevap: el-Mu'cemü'l-Müfehres li Elfazi'l-Hadis'n--Nebevi isimli esere müracaat ettiğimiz zaman bu hadisin Buharî, Tirmizî, Nesei, İbn Mâce, İbn Hanbel ve Dârimî tarafından rivayet edildiğini görürüz.


Rivayet şöyledir: "Rasûlullah (s.a) vefat ettiği zaman zırhı, üç sa/ölçek arpa karşılığında bir Yahudi'de rehin bulunuyordu." Bu hadis, Esved tarafından Hz. Aişe'den rivayet edilmiştir.


Ebû Ya'la der ki: Bize A'meş'in rivayet ettiğine göre bu, demirden bir zırhtı.


jbn Hacer bu hadisi, Fethu'l-Bâri fi Şerhi Sahihi'l-Buhavî isimli kitabının 6. cüzünde nakletti.


Zırh, demirden yapılmış gömlek demektir.


Kendisine zırhın rehin bırakıldığı Yahudinin ismi Ebu'ş Şahm'dır. Zaferoğullarına mensup birisidir. [Beni zafer, Evs'in bir koludur ve on­ların müttefikidir].


Rasûlullah (s.a) kalbi, gönlü ve himmeti yönünden zenginlerin en zenginiydi. Fakat malı çok azdı. Çünkü mal gelip geçici bir meta, per-deleyici bir gölgedir. Hz. Peygamber'in gayesi dünya hayatının-metaı değildi ve onun güzellikleriyle kendisini meşgul etmezdi. Vefat ettiği esnada geride beş kuruş para bırakmamıştı. Dolayısıyla bazı eşyalarını rehin bırakmış olması garip karşılanmamalıdır.


İbn Hacer, Hz. Peygamber'in ashabına müracaat etmeyip de rehin karşılığında bir yahudiye başvurmasmdaki hikmetleri şöyle izah eder:


Rasûlullah'm (s.a) daha kolay bir yolla sahabeden ihtiyacını gider­mesi mümkünken bunu yapmayıp da bir Yahudiden rehin karşılı­ğında borç almasının hikmeti ya bu işin caiz olduğunu beyan et­mek içindir, veya sahabenin yanında kendi ihtiyaçlarından fazla


başkalarına verecek bir yiyeceğin olmamasıdır, yahutta Rasûlul­lah'm sahabenin kendisinden herhangi bir ücret ve karşılık alma­dan bunu vermek isteyeceğinden korkmasıdır. Rasûlullah onlan dara sokmayı arzu etmemiştir.


Durum ne olursa olsun, Hz. Peygamber'in evinin de korunması ve gizlenmesi gereken sırları vardır. Rivayet, bu rehinin belirli bir sebebi­ni zikretmemektedir.


Bir zırhını rehin olarak vermiş olması elinde başka zırhlarının bu­lunmasına mâni değildir. Öyle anlaşılıyor ki Rasûlullah ile bu Yahudi arasında bir düşmanlık da bulunmamaktadır.


Bir hadise hücum etmeden önce uzun uzun düşünmek çok daha hayırlıdır.

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Bir makalede "Rasûlullah (s.a) vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudide rehin kalmıştı" şeklindeki rivayetin reddedildiğini okudum. Bunun gerçeklik yönü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.