☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Müslümanlar niçin dört mezhebe ayrılmıştır?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Müslümanlar niçin dört mezhebe ayrılmıştır?Cevap: İslâm'da yasamanın temeli iki kaynağa dayanır: Kur'an ve sünnet. Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

Size, sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım: Allah'ın kitabı ve sünnetim.

Bu iki şeyden herhangi birisinde sabit olan şeyin baş ve göz üs­tünde yeri vardır; müslümanlar bunu alırlar, uyar ve boyun eğerler. Ancak burada içtihat ve araştırma-inceleme konusu olan başka şeyler de vardır. Bu konular araştırma ve istinbatın geniş bir alanını işgal eder. İşte fıkıhçılar, âlim ve düşünürler bu alanda at koşturur/uğraş ve­rir ve görüş bildirirler. Bunların başında da Ebu Hanife, Mâlik, Şafii ve İbn Hanbel gibi fıkıh imamları yer alır. Bunlara dört mezhep ima­mı denilir.

Bütün güçlerini Kur'an ve sünnetin anlaşılması ve bu iki kaynak­tan hüküm çıkartmak için harcayan bu büyük ve basiretli imamları lüt­fetmiş olması Allah'ın kullarına bir rahmetidir. Çünkü insanlar ilim ve anlayışta aynı seviyede değildirler. Belli esaslar üzerinde birleşen ve bu esaslarda ayrılığa düşmeyen bu imamları kulları için hazırlaması Allah'ın onlara bir lütfudur. İnsanların geneli anlamadıkları ya da bil­medikleri dinin ameli hükümlerini veya pek çok teferruatını şu âyetin bir gereği olarak onlara sorarlar:

Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz. (Nahl/43)

Bir müslümanın bu mezheplerden muayyen birine tâbi olması is­tenmez; bir meselede bir imamın görüşünü alırken, başka bir mesele­de diğer bir imamın görüşünü alabilir.

Fıkıh âlimlerinin istinbat ve içtihat mertebesine ancak dinde araş­tırmacı bilginlerin en iyilerinde bulunan bir takım özelliklerle ulaşabil­diklerini de unutmamalıyız. İşte bunlardan birisi olan İmam Şafii şöy­le diyor:

Bir kimsenin Allah'ın dininde fetva vermesi ancak şu şartlara sa­hip olduğu takdirde helâl olur: Allah'ın kitabım, Peygamber'in sünnetini, fasih Arabça'yı ve Arab şiirini, Kur'an'ı ve sünneti an­lamada bunlardan ihtiyaç duyduğu kadarını en iyi şekilde bilecek, bütün bunların yanında çeşitli ülkelerdeki âlimlerin ihtilaflarından haberdar olacak, ayrıca yetenekli ve liderlik vasfına sahip olacak.

Böyle olursa bu kişinin helâl ve haram konusunda fetva verme hakkı vardır, böyle olmadığı zaman fetva verme hakkı yoktur
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Müslümanlar niçin dört mezhebe ayrılmıştır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.