☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Rüya hakkında dinin görüşü nedir. Ruhun uyku anında be­denden ayrılıp şurada burada gezdiği, uyuyan kişinin de o esnada rüya gördüğü söyleniyor. Bu açıklamanın Allah'ın şu sözüyle bir alakası var mıdır?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: Rasûlullah (s.a) buyuruyor ki:


Rüyalar (düşler) üçe ayrılır. Birincisi doğru olan rüyadır ki bu Al­lah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytandan bir üzüntüdür. Üçüncüsü ise insanların durumunu bildirir.


Rüya insanın gördüğü düşlerdir. Rüyanın birinci kısmı Allah'tan bir müjdedir. Buharî'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulur:


Güzel rüya Allah'tandır.


Bir diğer rüya da vardır ki sahibini üzer. Bu da şeytandandır. İşte buna düş denilir. İmam Buharî'nin rivayet ettiği hadiste şöyle buyurul-maktadır:


Düş şeytandandır. Sizden biriniz düş görünce Allah%fiğinsin, so­luna tükürsün, bu takdirde o ona zarar vermez.


Bir nevi rüya da vardır ki insanın şahsıyla ilgilidir, gündüz uğraş­tığı işlerle alâkalıdır.


Ayrıca karmakarışık düşler görenler de vardır. Nitekim bu Kur'ân-ı Kerim'de Yusuf Suresinde zikredilmiştir. Bunlar, karmakarı­şık ve rahatsız edici düşlerdir ki belli başlı bir konuları olmayıp karma­karışık ve tabire değmeyen rüyalardır.


Düşlerin bazen açık bir manası olur. Bazen de onlardan hiç bir mana anlaşılmaz.


Sadık rüyada bazen insan ileride olacak şeyleri sezer, bazen de ona delalet edecek bir misal görür. Bu da doğru bir tevile muhtaçtır. Al­lah Resulü şöyle buyuruyor:


Doğru rüya göreniniz, doğru sözlü olanmızdır.


Sözlerinde doğru olan kişinin rüyaları da genelde doğru olur. Çün­kü o kişi uyanıklığında ve uykusunda doğruluk üzerinde olmayı tabiat haline getirmiştir. Bundandır ki şöyle denilmiştir:


Doğruların uykusu ilm'el-yakindir. Bu da ittifakla kabul edilen şu hadisle irtibatlandırılabilir: Müminin rüyası nübüvvetin kırkaltı cüzünden bir cüzdür. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:


Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah'tan­dır. O da buna mukabil Allah'a hamd etsin ve onu başkasına da an­latsın. Yok eğer onu üzecek bir rüya görürse o da şeytandandır.


Onun şerrinden Allah'a sığınsın, başkasına da anlatmasın. Çünkü o ona zarar verir.


İmam Râzi tefsirinde düşleri iki kısma ayırmış. Onların bir kısmı intizamlı ve insiyaklıdır. Bu tip rüyalarda hayalden hakikate geçmek ga­yet kolaydır. Onların bir kısmı da karışık ve ızdırap vericidir. Onlarda malum bir tertip yoktur. İşte bu kısma edgas yani karışık rüya denilir.


Şu ayet bununla ilgilidir:


Allah ölenin ölümü zamanında, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı tutar, ötekini ise muay­yen bir vakte kadar bırakır. Bunda düşünecek bir kavim için ibret­ler vardır. (Zümer/42)


Allah Teâlâ vefat anında bazı ruhları aldığı gibi uyku anında da ruhları alır. Yani ancak kendisinin bileceği bir şekilde ruhları kabzeder. Ancak ölenin vefatı uykudakinin vefatı gibi değildir. "Ölünün vefatı dünyanın sonuna kadardır. Onun için Allah kıyamete kadar onun ruhu­nu yanında alıkor. Ancak uyuyanın ruhunu geri iade eder. Onun eceli gelinceye kadar onun ruhu gelip gider. Bu da uyuyanın ruhunun orada, burada gezmesine engel değildir.


İmam Râzi'nin tefsirinde özetle şöyle deniyor: İnsanî nefs bir cev­herdir. Bedene taalluk ettiği zaman bütün azalarda bir ışık meydana ge­lir, bedenle alakası kesildiğinde ölüm gerçekleşir. Ancak uyku anında bu nurun bedenin zahiriyle ilgisinin kesilip batınıyla kesilmemesi gös­teriyor ki ölümle uyku, aynı cinstendirler. Ancak ölüm tam bir kesinti, uyku ise yarım kesintidir. Böylece anlaşılıyor ki Allah, nefsin cevheri­ni bedenle üç surette bağlamıştır.


Onlardan birincisi; nefis ışığının bedenin bütün iç ve dış kısmına yayılmasıdır ki bu uyanıklık halinde olur.


İkincisi; nefsin (ruhun) ışığının bedenin zahirinden ayrılıp bede­nin iç kısmında kalmasıdır. Bu da uyku halinde olur. Üçüncüsü ise, nefs ışığının bilkülliye bedenin iç ve dış kısmından çekilmesidir, bu da ölümle olur.


Bu da gösteriyor ki, Ölümle uyku nefsin ölmesinde ortaktırlar, sonra onlardan biri diğerinden Özel bazı hususlarla ayrılır. Bu şaşılacak tedbirin meydana gelmesi ancak herşeye kadir, her şeyi bilen ve hik­metle yapan Allah'a hastır. Allah'ın "Bunda düşünecek bir kavim için büyük ibretler vardır" sözünden de zaten bu anlaşılmaktadır.


Bu izahtan sonra rüyalar hakkında özel kitaplar bulunduğunu, bu konuyu bizden daha iyi bilen âlimler bulunduğunu da kaydedelim. Bu mevzu çok geniş ve çok yönlüdür. Bu konuda meraklı olanlar bu mer­cilere müracaatta bulunsunlar.     Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Rüya hakkında dinin görüşü nedir. Ruhun uyku anında be­denden ayrılıp şurada burada gezdiği, uyuyan kişinin de o esnada rüya gördüğü söyleniyor. Bu açıklamanın Allah'ın şu sözüyle bir alakası var mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.