☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Kötü bir kişinin ailesi onun kötülüğünden sorumlu mudur? Yoksa herkes kendi hatasından mı sorumludur?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: Şüphesiz Allah Teâlâ hakimlerin hakimi ve adillerin adili­dir. Hiç bir kuluna zulmetmez. Dolayısıyla herkesi kendi yaptığından sorumlu tutmuştur. Kişi baliğ, muktedir, hür ve mükellef olduğu süre­ce Allah'a karşı sorumludur. Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayet bunu apa­çık ifade ediyor. Allah şöyle buyuruyor:


Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhan­gi bir ödemede bulunamaz. (Bakara/48)


Ve yine şöyle buyuruyor:


Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. (En'am/165)


Ve yine Allah şöyle buyuruyor:


O gün, herkes gelip kendini kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. (Nahl/111)


Ve yine şöyle buyuruyor:


Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir. (Müddesir/38)


Ve yine buyurur ki:


3 gün hiç bir kimse başkası için bir şey yapamaz. (înfıtar/19)


Ve yine şöyle buyuruyor:


§te o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve Çocuklarından kaçar. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir «erdi vardır. (Abese/34-37)


Allah Rasûlü (s.a) de şöyle buyuruyor:


Ey Muhammed ehli! İnsanlar bana yaptıkları güzel işlerle gelir­ken, sizler soyunuzla gelmeyin! Çalışınız, benim Allah katında si­ze bir faydam olmaz.


Kızı Fatıma'ya da şöyle diyordu:


Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Sen de Allah için çalış, benim Al­lah katında sana faydam olmaz.


Bu demek değildir ki kişi çocuğuna terbiye vermeyecek, onları gücü yettiği kadar kötülüklerden sakındırmayacak. Kişi onları ihmal ederse, kusurda bulunursa, günahkar olur. O evladlar onun himayesin­de oldukları sürece, onlann yaptıkları kötülük babalarını ilgilendirir. Eğer çocuklar içinde kötü ahlâklı biri varsa, ailesi onu kötülüklerden alıkoyabildiği halde bunu yapmıyorsa Allah indinde sorumlu olurlar. Çünkü ihmalkarlık yapmışlardır. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:


Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan an­cak iman edip iyi amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden­ler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Asr/1-3)


Tavsiye ve nasihatte bulunulmalı ki toplum doğru yolu bulsun. Bu tavsiye bütün ümmet için geçerli olduğuna göre, aile ve akrabaların fertleri de bunun kapsamına girer.


Yine Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:


(İyilik ve Allah'ın yasaklarından) sakınmak üzere yardımlasın, gü­nah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir. (Maide/2)


İyilik ve takva üzerinde yardımlaşmak, mü'minler için vacib ol­duğuna göre, aile fertleri arasında haydi haydi vacib olur.


Rasûlullah şöyle buyuruyor:


Sizden her kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Buna gü­cü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse, kalbinden buğzetsin. Ancak bu imanın en zayıfıdır.


Aile reisi öncelikle bu hadisle amel etmelidir. Gücü nisbetinde ai­le fertlerini korumalıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle deniyor:


Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. (Ba­kara/286)     Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Kötü bir kişinin ailesi onun kötülüğünden sorumlu mudur? Yoksa herkes kendi hatasından mı sorumludur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.