☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Her türlü şarkının haram olduğunu söyleyenler var. Bu doğru mudur?

Sorularla islamiyet-18-> Cevap: Yazılı olsun, sözlü olsun her kelimenin bir tesiri ve bir kuvveti vardır. Eğer kelime (söz) güzel olursa, o güzeldir ve güzel bir z bırakır. Ve eğer söz kötü olursa kötü bir tesir bırakır ve kötü bir mey­ve verir.


Allah Teâlâ İbrahim suresinde şöyle buyuruyor:


Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dallan gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O ağaç), rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar di­ye Allah insanlara misaller getirir.


Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayak­ta durma imkanı olmayan (kötü) bir ağaca benzer.


Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam sözle tesbit eder. Zâlimleri ise, Allah saptırır. Allah dilediğini ya­par. (İbrahim/24-27)


Bazen şifahî bir söz, yazılı bir sözden daha kuvvetli olur. Çünkü şifahî söz, hem kendi zati gücünü hem de söyleyenin gücünü kendin­de toplar. Şiirde ise sözün gücü vezin ve ahenkle bir kat daha artar. SU lah'uş-Şür adlı kitap uzun uzadıya bundan bahseder. Bu yüzden Rasû-lullah "Şiirin bir kısmı hikmettir" buyurmuştur. Şimdi bu vezinli söz tatlı ve güzel bir sesle söylenirse, iyi şarkılarda olduğu gibi, onun tesi­ri bir kat daha artar ve tehlikesi büyür. Bundandır ki öncelikler, kara sevdaya yakalananları güzel sesle, müzik ile tedavi ederlerdi. Beşikte ağlayan bir çocuk ninni sesi duyduğunda sakinleşir ve uyur.


Hatta güzel ses yabani hayvanlara da tesir eder. Arablar eski asır­larda deveyi yürüyüşte coşturmak için şiir söylerlerdi. O da coşar hızı­nı artırırdı. Öyle ki sonunda çatlardı. Bu nedenle Rasûlullah, develeri coşturan Enese'ye, "Ey Enese! Şişelere dikkat et!" buyurmuştur. Bu­nunla da şunu kastetmiştir: Develeri fazla coşturma! Çünkü mahfeller-de cam şişeler gibi narin kadınlar vardır. Onlar hırpalanmasınlar ve yo­rulmasınlar.


İmam Gazâlî İhya-ı Ulûmi'd-Dîn adlı kitabında şöyle söylüyor:


Baharın, çiçeklerin heyecanlandırmadığı kişi mutlaka bozuk tabi-atlıdır. Onun bu hastalığına ilaç bulunmaz.


Allah Teâlâ da şöyle buyuruyor:


Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. (Lokman/19)


Bundan anlıyoruz ki çirkin ses insanları rahatsız eder. Güzel ses ise cezbeder ve tesir eder. Allah'ın yarattıklarında çok hikmetler vardır.


Müzik ve şarkılar iki yönü de keskin kılıca benzerler. İyiye kulla­nıldığında fayda, kötüye kullanıldığında zarar verir. Aslında müziğe iyi gözle bakmayan hükümlerle, müziği teşvik eden görüşleri uzlaştırmak mümkündür. Müziğe karşı çıkan âlimler, onun zarar veren çeşidine karşı çıkmışlardır. Müziğe cevaz verenler ise, şarkıların iyisine ve gü­zeline cevaz vermişlerdir. O tür şarkılar insanları hayra ve güzelliğe ve ruhi yüksekliğe sevkeder.


Şarkıların çoğunun ıslaha muhtaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şarkıların çoğu yalnızca hissi isteklere ve şehvetle ilgili hislere hi­tap ediyorlar.


Günümüzde aşk denen şeyin etrafında cereyan eden şarkılardaki aşkı da düzeltmemiz lazımdır. Çünkü bunlar aşkı sadece dişi ile erkek arasındaki ilişkiye hasrediyorlar. Biz ise, yeri göğü yaratan tek Allah ve insanlığın numunesi olan Rasûlullah hakkında da şarkılar yapılma­sı gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü onun hayatı, Allah yolunda çalış­mak ile geçti. O insanlığın mutluluğu için çalıştı. Allah onun hakkında şöyle buyurdu:


Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik


Yine çocukları için hayatlarını feda eden, yorulan, geceleri uyku­suz kalan ana-babalar için şarkı yapılsın istiyoruz. Allah ana-babalar hakkında şöyle buyuruyor:


Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. (İsra/23)


"Önce bana sonra da ana babana şükret" diye tavsiyede bulunmu­şuzdur. Dönüş ancak banadır. (Lokman/14)


Yine vatan hakkında şiirler yapılsın, müzik yapılsın istiyoruz. Çünkü vatan sevgisinin imandan olduğunu bildiren eser vardır. Ve yi­ne yerin ve göğün sırlarıyla ilgili, tabiat sevgisiyle alakalı müzik yapıl­sın istiyoruz. Çünkü tabiat Allah'ın varlığına ve kudretinin büyüklüğüne bir delildir. Çünkü her şeyde O'nun birliğine işaret eden,bir alamet vardır.


Ve yine kan-koca arasındaki sevgi ve fedakârlık hakkında şarkılar yapılsın istiyoruz. Çünkü Allah bu konuda şöyle buyuruyor;


Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun delillerindendir. Doğ­rusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. (Rum/21)


Aile sevgisiyle ilgili şarkılar yapılmasını istiyoruz. Ta ki bu mü­zik kişiyi ailesine bağlasın. Rasûlullah'm şu sözü de tahakkuk etsin:


Sizin en iyiniz ailesine karşı iyi olanınızdır. Ben ehlime karşı en iyi olanınızımdır.


Ve yine üstad ve öğretmenler ile ilgili şarkılar yapılsın istiyoruz. Ta ki bununla hoca ile talebeleri arasında güzel bir ilişki meydana gelsin.


Sözleri hayra teşvik eden, iyiliğe götüren müzik dinen haram de­ğildir. Ancak günaha teşvik eden, kötülüğe götüren müzik dinde ha­ramdır.    Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Her türlü şarkının haram olduğunu söyleyenler var. Bu doğru mudur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.