☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: İslâm'ın merhamet konusundaki yaklaşımı nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: İslâm'ın merhamet konusundaki yaklaşımı nedir?Cevap: Müfessirlere göre rahmet (acımak) kalpteki inceliktir. Lü-

gatçılara göre rahmet kelimesi rahm'dan geliyor. Ancak Allah'ın sıfatı olarak rahmet, bu manada değildir.

Merhametin, insanda bir zaaf olduğunu iddia edenlere katılmamız mümkün değildir. Zira bu, şefkat ve merhametin manasını çarpıtmaktır. Aklın ve İslâm'ın takdir ettiği merhamet, muktedirken gösterilen mer­hamettir, acizin gösterdiği merhametin bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Bazılarının Hristiyanlık'ın merhamet dini olduğunu iddia ettikle­rini duyuyoruz. Oysa, merhamet dini denmeye en layık din, İslâm'dır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, rahmet kelimesinin yüzlerce yerde zikredildiğini görürüz. Rahmet kelimesini Allah bizzat kendisi için kullanmıştır. Sure başlarındaki besmelelerde ve Kur'an'ın pek çok ye­rinde geçen rahman-rahim sıfatları da rahmetin türevlerindendir. Âlimler rahman kelimesiyle rahim kelimesi hakkında şu açıklamayı yapmışlardır: Allah'ın bir sıfatı olarak rahman Allah Teâlâ'nın rahme­tinin mü'min-kâfir tüm insanları ve her şeyi kuşatması demektir. Ra­him sıfatı ise, mü'minlere has olan bir sıfattır. Bu nedenle Allah onu dünya ve ahirette kendisine sakınanlara has kılmıştır. Yüce Allah şöy­le buyuruyor:

Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu sakınanlara... yazacağım. (A'raf/156)

Allah Kur'an'ı Kerim'i de rahmet olarak vasıflandırıyor:

Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir. (İsra/82)

Yine Allah, Rasûlünün de alemlere rahmet olduğunu ifade buyu­ruyor:

Ben seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim

Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size, çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe/128)

Yüce Allah mü'minleri de, kendi aralarında merhametli olmakla vasıflandırıyor:

Muhammed Allah'ın elçisidir, beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. (Fetih/29)

Zikrettiğimiz bu ayetlerden de anlaşılıyor ki İslâm, rahmet dinidir. Yine Kur'an'da ebeveyn ile evlat arasında olması gereken merhamet­ten de şöyle bahsediliyor:

Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve "Rabbim (küçüklüğümde) onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et! (İsra/24)

Kur'an'da tavsiye edilen şefkat ve merhametin canlı örneği Hz. Peygamber'dir. İslâm'ın yayılmasının en büyük amillerinden biri bu­dur. Rasûlullah şöyle buyurmuştur:

Ben lanet edici olarak değil, rahmet olarak gönderildim.

Yukarda da ifade ettiğimiz gibi, Hz. Peygamber bir merhamet sembolüydü. Öyle ki namaz kıldırırken bir çocuğun ağlamasını duydu­ğunda -annesinin onunla ilgilenmesi için- namazı hafif tutardı.

Hz. Peygamber yalnız insanlara değil, hayvanlara da şefkat ve merhametle muamele ederdi. Hepimiz Rasûlullah'ın şu meşhur hadisi­ni biliyoruz:

Bir kadın hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti.

Yine Rasûlullah, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su ve­ren günahkâr bir adamın, aynı durumdaki bir köpeğe su veren bir fahi­şenin, bu davranışı nedeniyle affedildiğini bildiriyor.

Yine yavrularını aldıkları için çığlık atan serçeyi gören Hz. Pey-gamber'in ne kadar üzüldüğünü ve "Bunu kim ürküttü, hemen yavru­larını getirip yerine koyun!" dediğini hepimiz biliriz.

Rivayetlere göre Bilal'in, esir iki kadını savaşta öldürülen yakın­larının cesetleri yanından geçirdiğini gören Rasûlullah Bilal'e şöyle de­di: "Ey Bilal! Şefkat senin kalbinden çıkarılmış mıdır ki bu kadınları ölülerinin yanından geçiliyorsun."

Hz. Peygamber'in çocukları okşayıp öptüğünü gören bir bedevî, "Benim birçok çocuğum var, daha hiç birini okşayıp öpmüş değilim" dediğinde, Rasûlullah ona şöyle dedi:

Allah senin kalbinden şefkati çekip almışsa ben sana ne yapabili­rim ki?

Allah Rasûlü (s.a) şefkat ve merhamete teşvikte bulunduğu gibi, bunu fiilen de gösterip örnek olmuştur. Allah Rasûlü şöyle buyuruyor:

Merhamet edenlere rahman olan Allah da merhamet eder.

Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir.

Şefkat, ancak şakilerden kaldırılır.

Gerçek mü'minlerin vasıfları hakkında Rasûlullah şöyle buyuruyor:.

Mü'minler tek bir vücuda benzerler. Organlardan biri rahatsızla­nırsa, bütün vücut rahatsız olur.

"Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim" ayetinin tefsi­rinde iki görüş vardır. Birinci görüşe göre "Alemlere rahmet" olma­sının manası, Rasûlullah'ın mü'minlere de kâfirlere de rahmet olma­sıdır. Bu rahmet mü'minleri dünyada iyiye yönlendirme, ahirette de sevaba nail olmalarına sebep olmakla tecelli eder. Kâfirler için rah­met olması ise, onlardan azabın ertelenmesi şeklinde tecelli etmiştir. Oysa geçmiş milletlerin başına türlü azaplar inmişti. Onlardan kimi yere geçirilmiş, kimi tufanda veya denizde boğulmuş, kiminin başına taş yağdırılmıştır.

İkinci tefsir ve yorum ise şöyledir: Rasûlullah bütün alemlere rah­mettir. Yani akıllı ve daveti kabul eden kişiler için bir rahmettir. Hiç kimse kendini, İslâm'a tâbi olmadıkça heva ve sapıklıktan kurtaramaz. Kişi ancak Rasûlullah'ın Allah Teâlâ'dan getirdiklerine yönelir ve onu

bihakkın anlayıp tatbik ederse hayır ve saadete ulaşır, hidayeti bulur. İşte Rasûlullah'ın rahmet olması böyle tecelli eder. O bundan dolayı dünya ve ahiret saadetine bir vesiledir. Ona inanan kişi dünya ve ahi-ret mutluluğuna erer
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: İslâm'ın merhamet konusundaki yaklaşımı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.