☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Sünnet-7 Hadis İmamının ittifak ettiği hadisler İbrahim El-Hazimi oku

Hadisler; ihtilafa düşülen konularda insanları aydınlatan, böylece hida­yet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-i Kerim'in kendisine indirildiği [2] Peygamber'in sözü olarak üstün bir değer ifade eder ve büyük önem taşır. Hz. Peygamber (s.a.v)'in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygula­nışını gösterdiği ilahî emirlerin başında; namaz, oruç, zekat ve hac gibi iba­detler gelir. Namazların hangi vakitlerde, kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, zekatın hangi mallardan, ne kadar verileceği, haccın na­sıl yapılacağı gibi hususlar Kur'an'da yer almayıp hadislerle açıklık kazanmış, İslam hukukunun birçok meselesi hadislerde verilen bilgilerle çözüme ka­vuşturulmuştur. Yine Kur'an'da birkaç türlü yorumlanabildiği için manası kolayca anla­şılmayan (müşkil) ayetler, hadis rivayetleri sayesinde yorumlanabilir. Hadisler aynı zamanda Kur'an'da yer almayan bir çok meseleye açıklık getirmiş, bu konulardaki uygulama şekillerini göstermiştir. Örneğin bir kadı­nın âdet halinde kılamadığı namazları kaza etmeyeceği, bir erkeğin bir hanı­mının üzerine onun teyzesi ve halasıyla evlenemeyeceği, nesep yakınlığı do­layısıyla evlenilmesi haram olan kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de evlen­menin haram olduğu gibi hususlar, yine şuf'a hakkı ile ilgili hükümler, nineye ve baba tarafından akrabaya düşecek miras gibi meseleler Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çözümlenmiştir. Kur'an-i Kerim'de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilme­yen âhiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, he­sap, mîzan, cennet ve cehennemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesin­de öğrenilmektedir.

Yazarın Önsözü Rahman ve Rahîm Allah'ın olan Adıyla Çevirenin Önsözü Hadisin Önemi Ve Mahiyeti Hadislerin Tespiti Hadislerin Tedvini Hadislerin Tasnifi Şarkiyatçılar Ve Hadis İslam Dünyasında Hadis Muhalifleri Hz. Peygamber (s.a.v)'in Davranışlarının Sınıflandırılması 1. Dini Tebliğ Etmek ve Tamamlamak: 2. Fetva Vermek: 3. Dâvaları Hükme Bağlamak (Kazâ): 4. Devlet Başkanlığı (İmaret, İmamet): 5. Daha İyiye Teşvik (İrşâd): 6. Arabulmak, Anlaştırmak (Sulh): 7. Danışmada Bulunana Yol Göstermek (İstişârî Rey): 8. Öğüt Vermek (Nasihat): 9. Takva Ve Kemâl Eğitimi Vermek: 10. İnce Ve Yüce Gerçekleri Öğretmek: 11. Eğiterek Sakındırmak (Te'dib): 12. Örneklik İle İlgisi Olmayan Tabiî, Beşerî Davranışları: YEDİ HADİS İMAMININ KISA BİYOGRAFİSİ Rahman ve Rahîm Allah'ın Adıyla BİRİNCİ BÖLÜM NİYET BÖLÜMÜ 1. Niyet Ve Îhlas İKİNCİ BÖLÜM İMAN BÖLÜMÜ 1. İmanın Şubelerinin Sayısı 2. Tevhide Ve İslamı Hükümlere Davet Etmek 3. Allah'ın, İnsanın Gönlünden Ve İçinden Geçirdiği (Kötü) Düşüncelerden Sorumlu Tutmaması 4. İnsanlar, "Allah'tan Başka İlah Yoktur" Deyinceye Kadar Onlarla Savaşma Emri 5. İntihar Eden Kimsenin Hükmü 6. Din Kardeşini Kafirlikle İtham Eden Kimsenin Durumu 7. İmanın, Günahlarla Azalması Ve Günah İşleyen Kimsenin Kâmil Bir Mümin Olmaması 8. İslam'ın Şartları 9. Yüce Allah'a İman Etme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAHARET (TEMİZLİK) BÖLÜMÜ 1. Süt İçmekten Dolayı Ağzı Çalkalama 2. Hz. Peygamber (S.A. V)'İn Abdest Alış Şekli 3. Küçük Abdest Yada Büyük Abdest Sırasında Kıbleye Dönme Ruhsatı 4. Elbiseye Bulaşan Spermi Yıkama 5. Hayızlı Kadının, Kocasının Başını Yıkaması 6. Hayızlı Kadına, Namazın Değil De, Orucun Kazasının Vacip Olması 7. Teyemmüm 8. Cünüp Olan Kimseyle Tokalaşmanın Caiz Olması 9. İdrardan Sakınmaya Teşvik 10. Ayakta Bevletme 11. Süt Emen Çocuğun İdrarının Hükmü 12. Abdestte, Gusülde Ve Başka Yerlerde Hep Sağdan Başlamayı Teşvik Etme 13. Erkeğin, Hayızlı İken Hanımıyla Cinsel İlişkide Bulunamaması 14. Tuvalete Girerken Okunacak Dua 15. Müstehazanın Yıkanması Ve Namaz Kılması 16. Cünüp Kimsenin Uyumasının Caiz Olması 17. Cünüplükten Dolayı Yıkanmanın Şekli 18. Mestler Üzerine Mesh Etme 19. Sperm Gelmesi Sebebiyle Kadına Boy Abdestinin Vacip Olması 20. Uykudan Uyanıldığında Elleri Yıkama 21. Tuvalet İhtiyacı Sırasında Sağ Elin Kullanılmasının Yasaklanması 22. Misvak Kullanmak 23. Mezi 24. Tuvalet İhtiyacı Giderildiği Sırada Kıbleye Dönmenin Yasak Olması 25. Köpeğin Bir Kabı Ağzıyla Yalaması 26. Elbiseye Bulaşan Hayız Kanının Yıkanması 27. Durgun Suya İşemenin Yasak Olması 28. Fıtratın Hasletleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NAMAZ BÖLÜMÜ 1. Namaz Kılarken Safların Duz Ve Doğru Tutulması 2. Namaza Sekinet Ve Vakarla Gelmenin Müstehab Olması 3. Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Olması 4. Namaz Kılan Kimsenin Sütresi Ve (Önünden Geçilmesi Halinde) Namazın Bozulmaması 5. Namaza Başlarken Tekbir Almak Ve Elleri Kaldırmak 6. Besmeleyi Açıktan Okumama (Gizli Okunması) Meselesi 7. Namazda İken (Secde Yerinde Bulunan) Çakıl Taşlarını Düzleme Meselesi 8. Rüku Sırasında Elleri Dizlerin Üzerine Koymak Ve Avuçları Birbiri Üzerine Kapamanın Hükmünün Kaldırılması 9. Akşam Namazında Kıraat 10. Yatsı Namazında Kıraat 11. Fatiha Süresini Okumanın Vacip Olması 12. İmamlığa En Layık Olan Kimse 13. (Mescide Girildiği Zaman İki Rekat) Tahiyyatu'l-Mescid Namazı Kılmanın Müstehab Olması 14. Ezan Lafızlarının İkişer İkişer Ve Kamet Lafızlarının İse Birer Birer Okunması 15. Ezan Okunurken Müezzini İşittiği Zaman Kişinin Ne Demesi Gerektiği Meselesi 16. Sehiv Secdesi 17. Sıcak Yada Soğuk Zamanlarda Elbise Üzerine Secde Yapmanın Caiz Olması 18. Her İki Ezan Arasında Bîr Namaz Olması 19. Namazdaki "Amin" Sözü 20. Namaz Kılınan Yerde Namazı Bekleme 21. "Allahümme Rabbena Lekel-Hamd" Demenin Fazileti 22. Evde Nafile Namazı Kılmanın Müstehab Olması 23. Binek Üzerinde Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olması 24. Ayakta Yada Oturarak Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olması 25. Yolculukta Nafile Namaz Kılıp Kılmama Meselesi 26. Namazda, Namaz Dışı Bir Eylem Bir Yapmak 27. Cemaatle Kılınan Namazın Faziletli Olması 28. Namazdaki Rükunların İmamdan Önce Yapılmasının Haram Olması 29. İkindinin Farzından Sonra Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olmaması 30. Namazın Bir Rekatına Yetişen Kimse 31. Sabah Namazı Ve İkindi Namazının Vakti 32. Zeval Vaktinden Sonra Namaz Kılmanın Yasaklanması 33. İkindi Namazının Vakti 34. Sabah Namazının Vakti 35. İkindi Namazını Kılmanın Önemi 36. Namazı Uyuyarak Yada Unutarak Geçiren Kimse 37. Geçmiş Namazın Kazası 38. Cemaatin İmama Uyması 39. Namazda Teşehhüd Okuma 40. Peygamber (S.A.V)'E Salevat Getirmenin Şekli 41. Yedi Organ Üzerine Secde Etme 42. "Salatu'l-Vusta" (=Orta Namaz) İle, İkindi Namazının11 Kast Edilmesi 43. Secdede İtidal Üzere Bulunma 44. Namaz Hususunda Orta Yolu Tutmak 45. Bir Tek Elbise İçerisinde Namaz Kılmaya Ruhsat Verilmesi 46. (Temiz Olan) Bir Şey Üzerinde Namaz Kılınması 47. Yolcuların Namazı Ve Namazlarını Kısaltmaları 48. Hususuyla Ve Rükusuyla Namazı Tamamlamanın Vacip Olması 49. Hazarda İki Namazı Birden Kılma 50. Namaz Kılarken Uyuklayan Kimse 51. (Namaz Kılarken İmamın Bir Yanılgısı Üzerine) Erkeklerin "Subhânallah" Demesi Ve Kadınların İse "El Çırpması" 52. Vitir Namazının Vakti 53. Sabah Namazının Farzından Önce İki Rekat Sünnet Namazı Kılmanın Müstehab Olması 54. Mescit İçerisine Tükürmenin Yasak Olması 55. Gecenin Sonunda Dua Etmenin Fazileti 56. Gece Namazında Ve Kıyamında Dua 57. Gece Namazının İkişer İkişer Kılınması 58. Gece Namazı Ve Peygamber (S.A.V)İn Geceleyin Kıldığı Namazların Rekat Sayısı 59. Küsûf (Güneş Tutulması) Namazı 60. İstiskâ (Yağmür İsteme) Namazı 61. Korku Namazı

 ☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
         Öğrencilerimize önemli hatırlatma;
Arapça derslerimiz,İslami ilimlerle ilgili videolarımız ve diğer eserlerimiz başta hayat rehberimiz olan Kur'anı Kerimin ve diğer temel islami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Eserlerimizden istifade edip katkıda bulunan bütün takipçilerimizden,sitemize sponsor olarak, yada 
arapça ve diğer setlerimizi sipariş ederek,bize dua ederek,yorum yaparak yada sosyal medyada tavsiye ederek bizlere desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.Selam ve dua ile.
S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sünnet
  • Fıkıh
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Sünnet-7 Hadis İmamının ittifak ettiği hadisler İbrahim El-Hazimi oku Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.