☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Tibyan Kuran Tefsiri Meali Oku

«TİBYÂN TEFSÎBİ», Aymtabî MEHMED EFENDİ tarafından 1110 H./1698 M. tarihinde yazılmış Türkçe bir eserdir. Günümüzde anlaşılması son derece güçleştiği için, SÜLEY­MAN FAHİR Bey tarafından 1956 yılında sadeleştirilmiş; bugünkü dile çevrilmiştir. Ancak; merhum Süleyman Fahir Bey, eser üze­rinde bir hayli tasarrufâtta bulunmuş, âdeta muhtasar, müfît bir eser meydana getirmiştir. Son yıllarda Türkçemizin geçirmekte olduğu sür'atli tahav-vüller neticesinde, okuyucuya eserin sadeleşmiş şekli dahi zor gel­meye başladığından, SAĞLAM KİTABEVÎ sahibi Alaaddin Sağlam Bey'in isteği üzerine, mezkûr eseri bir defa da ben gözden geçir­dim. Eseri, kelime kelime tetkik ettim; ba'zı cümleleri mümkün mertebe sâdeleştirdim, ba'zı yerlerine münâsib ilâveler yaptım. Böylece, eserin anlaşılması bir derece daha kolaylaştı, ümidinde­yim. ​kitap adı 

«TİBYÂN TEFSİRİ», hem «KUR'ÂN-I KERÎM»'in «ME­ALİ» hem de «TEFSÎRİ»dir. Yânî, bir kitap içinde hem ME­AL hem de TEFSİR vardır. ÂYETLERİN MEALLERİ, köşe­li parantezlerin içinde, siyah harflerle ifâde edil­miştir. Köşeli parantezlerin dışında kalan kısımlar ise, TEFSÎR'dir. Bu baskıda; önceki baskılardan farklı olarak, sayfala­rı; önce âyet, sonra meali ve arkasından da tefsiri gelecek şekilde tertîb ettik. Bu Tefsîr'in hazırlanmasında emeği geçen, AYHAN YALÇIN'a ve DOYURAN MATBAASI' bütün çalışanlarına teşekkür ederim. Bütün Müslüman kardeşlerimizin, Kütübhanesinin en üst köşesinde bulunduracağına inandığımız bu eseri neşretmemize imkân veren; bütün işleri tedbiri ile tasarruf etme kudretine sâhib, tevfik vğ kudreti ile âlemleri yaratan ALLAH TEÂLÂ'ya hamd olsun. Salât ve selâm, insanların en güzidesi, Allah'ın Habîbi, Nebisi, Resûl-i Ekrem MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.) ve Ashabına olsun​kitap içeriği

 ☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
         Öğrencilerimize önemli hatırlatma;
Arapça derslerimiz,İslami ilimlerle ilgili videolarımız ve diğer eserlerimiz başta hayat rehberimiz olan Kur'anı Kerimin ve diğer temel islami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Eserlerimizden istifade edip katkıda bulunan bütün takipçilerimizden,sitemize sponsor olarak, yada 
arapça ve diğer setlerimizi sipariş ederek,bize dua ederek,yorum yaparak yada sosyal medyada tavsiye ederek bizlere desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.Selam ve dua ile.
S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sünnet
  • Fıkıh
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Tibyan Kuran Tefsiri Meali Oku Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.