☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Tefsirde İsraîliyat SORU: Tefsir kitaplarında birçok isrâiliyat bulunduğunu işitiyoruz. Bunları bu kitaplara kimler sokmuştur? Bunların îsrâiliyattan oldukla­rını nasıl anlarız?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: İsrâiliyat, İsrail'e nisbet edilen bir kelimedir. İsrail, Al­lah'ın bir peygamberi olan Yâkub'un (a.s) ismidir. Fakat İsrâiliyat keli­mesi zamanla güvenilmeyen ve itimat edilmeyen bütün kıssalara ve haberlere verilen özel bir isim olmuştur. Çünkü bu kıssalar ve haberler sözleri tahrif edip değiştiren ve bile bile Allah'a iftira eden yahudiler yoluyle gelmiştir. Bu haberlerin doğru ve yalan olma ihtimalleri vardır. Yalan olduklarına dair kesin bir delil yoktur. Bu sebeple bu tür olanla­rın önünde, Rasûlullah'ın (s.a) şu sözüyle amel ederek dururuz:


Ehl-i kitab size bir şey naklederse onları ne tasdik edin, ne de ya­lanlayın.


İsrâiliyat, Tefsir kitaplarının içine çoğunluğu yahudi olan ehl-i ki­tap yoluyla girmiştir. Bunların bir kısmı Ka'bu'l-Ahbar ve Vehb ibn Münebbih gibi müslümanlığı kabul etmiş ve inceleyip araştırmadan bol miktarda hikaye, kıssa ve haber nakleden bazı kişiler vasıtasıyla girmiştir. Bazı sahabiler ehl-i kitaptan iyi niyetlerle rivayetlerde bulun­muşlardır. Fakat bu iş o kadar genişlemiş ki rivayetlerin içine çok sa­yıda yalan, iftira ve tahrifat da dahil edilmiştir.


Muhammed Abduh Tefsirinde şöyle der:


İsrailoğullarının ve diğer peygamberlerin kıssaları konusunda dik­katli olmak ve tarihçilerle müfessirlerin Kur'an üzerine söyledik­leri şeylere güvenmemek gerekir. İlmi ve tarihi araştırmalarla meşgul olanlar bizimle beraber şöyle diyorlar: Karanlık dönemler diye isimlendirilen bu dönemlerin tarihinden hiçbir şeye güvenil­mez, ancak araştırıldıktan ve bir takım belgeler çıkarıldıktan son­ra bunlara güvenilebilir. Biz, iyi niyetleri sebebiyle tefsir kitapla­rını güvenilmez kıssalarla dolduran müfessirleri mazur görürüz. Fakat biz onlara güvenmeyiz, hatta bu rivayetlerden uzak dururuz ve Kur'an'ın nasslarından (apaçık ibarelerinden) öteye gitmeyiz. Sadece rivayeti sahih ise uygun olanlarıyla bu nassları açıklarız.


İsrailiyatı pek çok şeyle tanımamız mümkündür: Kur'an'ın nass-larma aykırı olması veya İslâm'ın temel prensiblerinden birisine aykırı olması veya Rasûlullah'tan (s.a) rivayet edildiği sabit olan sahih bir ha­dise muhalif olması, ya da selef imamlarının (ilk dönem ilim otoritele­rinin) o rivayetin İsrailiyattan olduğunu söylemeleri gibi..


Son çağdaki müslüman ilim adamları bu İsrailiyatı dikkat ve titiz­likle incelemeye başlamışlar ve bunların içindeki bozukluklara, hura­felere dikkat çekmişlerdir. Neticede bu İsrailiyattan ve özellikle yalan yanlış şeylerden uzak pek çok tefsir ortaya çıkmıştır. Allah hakkı söy­ler ve O, yolu gösterendir.


 

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Tefsirde İsraîliyat SORU: Tefsir kitaplarında birçok isrâiliyat bulunduğunu işitiyoruz. Bunları bu kitaplara kimler sokmuştur? Bunların îsrâiliyattan oldukla­rını nasıl anlarız? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.