☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: "Kur'an'dan dilediğin maksatla istediğin şeyi al" sözünün anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Okuduğum ve müracaat ettiğim hadis kitaplarında böyle bir ibareye rastlamadım. Kur'an'ın faziletleriyle ilgili hadislerin içinde de böyle bir söz mevcut değil. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Fa­kat bu ibare önceki dönemlerde yaşamış bazı kimselerin Kur'an'ın özellikleriyle ilgili olarak söyledikleri şeylere dayanabilir. Bunlar Kur'an'ın özellikleri konusunda çok aşırı gitmişlerdir. Allah'ın kitabı­nın faziletine ve konumuna vurgu yapan hadisler bulunduğu gibi bu konuda mevzu hadisler de vardır.


Bu haberleri uyduranlardan birisi olan Nuh İbn Ebi Meryem'e "Sûre sûre Kur'an'ın faziletlerini bildiren ve İbn Abbas-İkrime tarikiy­le gelen haberler sana nereden ulaştı?" diye sorulduğunda şöyle cevap verir:


Ben insanların Kur'an'dan yüz çevirip, Ebû Hanife'nin fıkhı ve Muhammed İbn İshak'm megâzisi ile meşgul olduklarını gördüm ve sevap ümit ederek bu hadisleri uydurdum.


Keşke böyle yapmasaydı.


Kur'an'ın bazı âyetlerine ait bazı özellikleri ifade eden sağlam ri­vayetlerle karşılaştığımız zaman, İmam Zerkeşi'nin el-Burhan fi Ulû-mi'l-Kur'an isimli eserinde yapmış olduğu uyarıyı hemen hatırlama­mız gerekir. İmam Zerkeşi Kur'an'm bu özelliklerinden ancak kalbini ve niyetini ihlasla Allah'a yöneltenlerin, Kur'an'ı düşünüp tefekkür edenlerin, gönlünü onunla dolduranların, organlarıyla onu uygulayan­ların, gece gündüz onunla beraber olanların ve ona sımsıkı sarılanların yararlanabîteceğini ifade eder. Böyle bir durumda olan kimseye Kur'ani hakikatler her yönden tecelli eder.


Bu özelliklere sahip olmayan kimsenin davranışı söylediğini ya­lanlar. Nitekim rivayet ederler ki ariflerden birinin başına bir musibet gelir. Arkadaşı ona der ki: "Falan kişiden bu konuda yardım isteyelim." Allah dostu bunun karşılık der ki: "Senin söylediğini yaparsam önceki kıldığım namazımın boşa gideceğinden korkarım." Arkadaşı ona der ki: "Bununla ne alakası var?" Allah dostu kişi şöyle cevap verir: "Çün­kü ben şimdiye kadar namaz kılarkan rabbime yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz dedim. Şimdi ben başkasından yardım istersem yalancı duruma düşmüş olurum. Namazda yalan söylemek namazı iptal eder."


"Kur'an'dan istediğin maksatla istediğin şeyi al" ibaresi bize Zer-keş'inin şu ibaresini hatırlatıyor:


Kur'an'dan herkesin anladığı, Allah'ın onun için nasip ettiği ka­dardır.


Bu anlayış, Kur'an'la amel ederek onun üzerinde düşünen kimse­nin ihlası, ihsanı (kulluk şuuru) ve temizliği arttıkça genişler ve elde edeceği semerelerin artmasına yol açar.


Şu hadis-i şerifte de bu gerçek dile getirilmektedir:


Ehl-i Kur'an, ehlullah'tır ve Allah'ın has kullandır. Yüce Allah'ın Kur'an'ın hidâyetiyle bizi faydalandırmasını, onu gözlerimizin ziyası, şüphelerimizin devası, kalplerimizin nuru ve akıllarımı­zın rehberi kılmasını diliyoruz. O, ne güzel dost ne güzel yar­dımcıdır.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: "Kur'an'dan dilediğin maksatla istediğin şeyi al" sözünün anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.