☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir" âyetinin anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyurmaktadır:


Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler. Allah onların kalplerini ve ku­laklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde geril­miştir ve onlar için büyük bir azap vardır. (Bakara/6-7)


Ayette geçen hatm kelimesi bir şeyi Örtmek ve içine bir şey girme­sin, başka bir şey ona karışmasın diye onu sıkıca kontrol etmek demek­tir. Bu, kapının, zarfın, kutunun veya benzeri bir şeyin örtülmesi gibi­dir. Maddi şeylerde söz konusu olan, maddi bir örtmedir, manevi şey­lerde ise manevi bir örtmedir. Buradaki âyet-i kerimede kastedilen, manevi bir örtüdür: Çünkü burada, Allah'ın kendilerini davet ettiği şe­yi kabul etmemeleri, insaf ve anlayışla hakka kulak vermemeleri kas­tedilmiştir.


Bu âyet-i kerime, batılda kalmakta ısrar eden inatçı kâfirler hak­kında inmiştir. Rasûlullah (s.a) onları defalarca davet ettiği halde so­nuç alamamıştır. Peyamber onları hakka çağırdıkça onlara yüz çevir­mişler, küfürde ısrar etmişler, kibirlendikçe kibirlenmişler. Adeta boşu­na vaktini harcamış veya onlarla boşuna uğraşmıştır.


Bundan dolayıdır ki âlimler "Allah onların kalplerini ve kulakları­nı mühürlemiştir" âyetinin şöyle bir duruma işaret ettiğini söylemişler­dir: İnsan, küfürle övündüğü, inatçılıkta aşırı gittiği, batılda ısrar ettiği, hiç bir engel tanımaksızın günah işlemeyi alışkanlık haline getirdiği, hiç bir şekilde hakka icabet etmediği zaman, onun bu sürekli inatçı tu­tumu kendisinde öyle bir karakter meydana getirir ki artık günahları gü­zel görmek onun için bir alışkanlık olur, sanki o, imanı kabul etme eh­liyetini ya da kabiliyetini, hissetme ve kavrama yeteneğini kaybetmiş­tir, kalbine ve kulağına mühür vurulmuş gibidir. Çünkü göz ve kulak hi­dayete ulaşmasında ona hiç bir fayda sağlamaz. Bu kâfirlerin alışkanlık haline getirdikleri ve ısrar ettikleri aşırı inatçılıklarının bir tasviridir. .


Bazı müfessirler de özet olarak şöyle derler: Bu Kur'ani söylem, küfrün kalplerine tamamen yerleştiği, hatta Allah'ın âyetlerini ve iman delillerini düşünmeye sevkeden sebebleri ve melekelerini kaybetmiş kimselerin durumunu açıklamaktadır. Sanki Allah onların kalplerini kapatmıştır, mühürlemiştir. Bu sebeble orada kökleşmiş şeylerin dışın­da kalplerine hiç bir şey giremez. Onun üzerinde ısrar ederler. Allah onların kulaklarını da mühürlemiştir, bu yüzden Allah'ın âyetlerini dü­şünen kimselerin dinlediği gibi dinlemezler.


Kur'an-ı Kerim kalplerin ve kulakların mühürlenmesini Allah'a nisbet etmiştir. Çünkü bu, benzeri durumlardaki Allah'ın kanununu be­yan etmektedir. Bu onların küfre zorlandıkları ve Allah'ın onları zorla imandan alıkoyduğu anlamına gelmez. Bu sadece onların küfürdeki ıs­rarlarını, yaratıcılarına karşı inatçılıklarını ve Allah'ın davetinden de­vamlı yüzçevirişlerini tasvir etmekten ibarettir.


Bu nedenle Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kâfirlerin kalplerini ve ku­laklarını mühürlediğini ifade etmiştir. Çünkü onlar, hakikatin anlaşıl­masında kalplerinden ve Allah'ın kelamını anlayarak ve düşünerek din­lemek hususunda kulaklarından yararlanmamaktadırlar. Allah Teâlâ müminlerin, söze kulak veren ve sözün en güzeline uyan kimseler ol­duklarını bildirmektedir. O mü'minler, Allah'ın hidayete erdirdiği kim­selerdir ve onlar akıl sahibidirler.

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir" âyetinin anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.