☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Rasûlullah'ın iştirak ettiği savaşların sayısı ne kadardır?

Sorularla islamiyet-15->Cevap: Buharı ve Müslim'de verilen bilgilere göre Rasûlullah (s.a) on dokuz savaşa iştirak etmiştir.


el-Berâ'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Rasûlullah (s.a) on dokuz savaşa iştirak etti."


İbn Bureyde'den rivayet edildiğine göre onun babası Rasûlullah (s.a) ile birlikte on altı savaşta bulunmuştur.


Cabir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a) yirmi bir savaşa iştirak etmiştir. Bunlardan ondokuz tanesinde onunla beraber ben de bulundum. Sadece Bedir ve Uhud'a iştirak ede­medim."


Katade der ki: "Rasûlullah (s.a) ondokuz savaş yapmış, bunlardan sekizinde bizzat çarpışmıştır. Yirmi dört de müfreze göndermiştir. Bü­tün savaş ve seriyyelerinin tamamı kırküç tanedir.1'


Siyer âlimlerinden pek çoğunun rivayetine göre Rasûlullah (s.a) şu savaşlarda bizzat çarpışmıştır: Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında yapılan Bedir savaşında, sonra hicretin üçüncü senesinin şev­val ayında yapılan Uhud savaşında, sonra hicretin dördüncü senesin­de bir görüşe göre beşinci senesinde şevval ayında yapılan Hendek ve


Beni Kureyza savaşlarında, sonra hicretin beşinci senesinde şaban ayında Beni Mustahk savaşında, sonra hicretin yedinci senesinde sa-fer ayında Hayber savaşında bulunmuştur. Hayber savaşının hicretin altıncı senesinde vukubulduğunu söyleyenler de vardır. Fakat doğru­su yedinci senenin başı, altıncı senenin sonudur. Daha sonra sekizin­ci senenin Ramazan ayında Mekkelilerle ve Havazin kabilesi ile sa­vaşmıştır. Sekizinci yılın Şevval ve Zilhicce aylarında da Taiflileri muhasara etmiştir.


Muhammed ibn İshak şöyle demektedir: Rasûlullah'ın (s.a) bizzat iştirak ettiği yirmi yedi savaş vardır. Bunlar sırasıyla Vedan gazvesi (veya Ebva gazvesi), Rıdvan bölgesinde yapılan Bivat gazvesi, Batn-ı Yenbu'da yapılan Uşeyra gazvesi, Kureyş ileri gelenlerinin öldürüldü­ğü Bedir gazvesi, beni Süleym gazvesi, Ebu Süfyan'ın peşine düşüldü­ğü Sevik gazvesi, Gatafan gazvesi, Zû Emr gazvesi, Necran gazvesi, Uhud gazvesi, Hamrâu'1-Esed gazvesi, Benu Nadir gazvesi, Zatü'r-Ri-kâ gazvesi, Hendek gazvesi, Beni Kureyza gazvesi, Beni Lihyan gaz­vesi, Zû Kırad gazvesi, Beni Mustahk gazvesi, Hudeybiyye gazvesi -ki bunda maksat savaş değildi müşrikler barışa yanaşarak savaşı en­gellediler- Hayber gazvesi, Kaza umresi, Mekke'nin Fethi, Huneyn gazvesi, Taif gazvesi ve Tebuk gazvesi

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Rasûlullah'ın iştirak ettiği savaşların sayısı ne kadardır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.