☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Hz. Peygamber'in silahı veya kendisine ait harp aletleri var-mıydı? Varsa bunlar nelerdi? İslâm'ın modern harp silahları karşısında­ki tavrı nedir?

Sorularla islamiyet-16->Cevap: Hz. Peygamber (s.a) bir hidayet rehberi, bir davetçi ve ay­dınlatan bir kandil idi. Bununla beraber o aynı zamanda bir mücahit ve savaşçıdır. Çünkü müşrikler inatçılık ve azgınlıklarında ısrar ettikleri, Rasûlullah'a karşı baskıcı bir tutum izledikleri, müslümanlan yurtla­rından ve mülklerinden çıkardıkları için artık onların kılıçla yargınlanmaları bir zorunluluk haline gelmişti. Delil ve burhanla ikna edilmeyen kimse kılıç ve mızrakla yola getirilir.


Bu sebeple Rasûlullah'in (s.a) de savaş meydanlarında kullandığı özel silahlan ve harp aletleri vardı. Sayısını tarihçilerin ona kadar çı­kardıkları kılıçlara sahipti. Babasından kendisine miras kalan ve bera­berinde Medine'ye getirdiği M e'sur denilen kılıcı bunlaradan biridir. el-Adb isimli kılıcını kendisine Sa'd ibn Ubade Bedir savaşı esnasında hediye etmiştir. Zülfikar isimli kılıç da onundu. Bu kılıcın ortasında sırt


omurgaları gibi omurgalar vardı. Bu kılıcı Bedir savaşında ganimet olarak almıştı ve bütün savaşlarında yanında bulundururdu. Bir diğer meşhur kılıcı ise Samsame isimli kılıçtı. Samsame Amr ibn Madi-kerb'in kılıcı idi. Rasûlullah'ın çok sayıda da zırhı vardı. Bunlardan ba­zılarının isimleri şöyleydi: Zat'ül Fudûl -uzun olduğu için bu ismi al­mıştı- Zat'ül-Vişah, Zaî'ül-Havaşi ve Betrâ.


Hz. Peygamber'in mızrakları da vardı. Büyük olan mızrağının ismi Beyda idi. Daha küçük ve sopaya benzeyen mızrağının ismi Anze idi.


Hz. Peygamber'in kullandığı silahların birisi de yaydır. Ravha, Zevra ve Ketum isimli yayları meşhurdur. Bu sonuncusu ile atılan ok hafif bir ses çıkardığı için bu isimle anılmıştır. Hz. Peygamber'in bir de ok torbası (sadak) vardı. Savaşlarda yanında bulundurduğu kendisine hediye edilen bir de kalkanı vardı. Bu kalkanın üzerinde bulunan bazı resimleri Hz. Peygamber silmişti. Peygamberimizin çok sayıda da san­cağı vardı. Bunlardan dört köşe ve siyah olanın ismi Jkab beyaz olanın ismi ise Zinet idi. Rivayet olunduğuna göre onun bir de sarı renkli san­cağı vardı. Yine rivayete göre üzerinde kelime-i tevhid yazılı bir san­cağı vardı. Urcun isimli bir asası, Meşmıık isimli bir de sopası vardı.


Hz. Peygamber Sehab denilen bir sarık sarardı. Bir de miğferi vardı.


Bunlar Rasûlullah'ın (s.a) savaşlarda kullandığı araç ve gereçler­dir. Kuşkusuz bunlar onun zamanı ve çağına uygun silahlar ve araçlar­dır. Şayet faydalı daha başka silahlar da bilinmiş olsaydı, Hz. Peygam­ber onları kullanmaktan da geri durmazdı. Çünkü önemli olan savun­ma ve gerektiğinde hücum için hazırlık yapmak ve techizatlı bulun­maktır. Bu sebeple Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:


Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanı­nı ve sizin düşmanınızı korkutursunuz. (Enfal/60)


Allah Teâlâ her türlü kuvvet vasıtasını hazırlamayı da emretmiş ve bunların neler olduğunu belirleyip sırurlamamıştır. Çünkü bunlar za­mana ve şartlara göre değişir. Ayet-i kerimede "bağlanıp beslenen at-lar"a işaret edildiğine göre bunun sebebi atların o günün şartlarında en


önemli savunma ve korunma aracı olmalarıdır. Hayyale (süvari) keli­mesi modern ordularda genellikle hala hafif hareketli birlikler için kul­lanılmaktadır. O halde günümüzde hızlı destek ve yardım maksadıyla kullanılabilen her türlü hafif kuvvetlerin bu kavramın içerisine dahil edilmesinde hiçbir engel yoktur.


Yine görüyoruz ki, Hz Peygamber (s.a): ''Dikkat edin, kuvvet at­maktır" buyurarak, ramy (atmak) kelimesini genel ve kapsamlı bir an­lamda kullanıyor. Bu kelimenin anlamı içerisine, mukaddes yerleri ko­rumak ve düşmanın taşkınlığını kırmak üzere kuvvetle fırlatılan her türlü silah girer. Her türlü harp aletinde veya etkili silahta bir atış gücü vardır. Genişlik ve darlık yönünden diğer silahlardan farklıdır. Fakat herhalükarda bunlar atmaktan kaynaklanan bir kuvveti ifade ederler.


Ben inanıyorum ki, Rasûlullah (s.a) bu asırda yaşamış olsaydı, uçak, tank ve bomba gibi her türlü modern savunma ve hücum araçla­rım kullanmakta asla tereddüt etmezdi. Hakkı gerçekleştirmek ve batı­lı yok etmek için zaruret halinde bunları kullanırdı.


Şüphesiz batıl yıkılmaya mahkumdur. (İsra/81)


Çünkü kuvvet olmaksızın ümmetin işleri düzgün gitmez ve bir devletin kuvvet olmaksızın onurunu koruması mümkün değildir.


Asıl izzet ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve müminlerin­dir. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. (Münafıkûn/8)


Bütün bunlardan şu gerçeği açıkça anlıyoruz: İslâm ümmetinin hertürlü silaha sahip olması, sadece eski araç ve gereçlerle yetinmeme-si, ani saldırı ve sürprizleri hesaba katması, hazırlıkta ve caydırıcılıkta düşmanlarını geride bırakması gerekir. Silah olmaksızın güç ve kuvvet olmaz.

Bu Bölümdeki(16) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-16.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

SORU: Hz. Peygamber'in silahı veya kendisine ait harp aletleri var-mıydı? Varsa bunlar nelerdi? İslâm'ın modern harp silahları karşısında­ki tavrı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.