☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

İslâm Ve Komünizm -S:İslâm komünizmle bağdaşır mı? Eğer onunla çatışıyorsa sebebi nedir?

Sorularla islamiyet-8->C:CEVAP: İslâm kesinlikle komünizmle bağdaşmaz. Çünkü komü­nizm Allah Teâlâ'yı inkâr eder, O'na boyun eğmez. İslâm ise, Allah'a çağıran, yalnız O'na ibadet eden, O'nu birleyen bir temel üzerine kurul­muştur. Allah şöyle buyuruyor:


Rasûlüm! Sen "Allah" de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. (En'âm/9)


Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na (Allah'a) has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri.. .sağlam din budur. (Bey-y ine/5)


Komünizm dinle savaşıyor. Onu milletlere afyon ve iradelere en­gel sayıyor. Ve dünyadan alıkoyduğunu söylüyor. İslâm ise, dindarlı­ğın, Allah'a yakınlaşmanın, rezaletlerden sakınmanın, faziletleri koru­manın, insanların maddi ve manevî saadetine sebep olduğunu söylü­yor. "Allah katında din İslâm'dır." İslâm ister ki müntesipleri bu dün­yada söz sahibi olsunlar. İnsanlar.arasmda melek huylu olsunlar. Şüp­hesiz, "İslâm insanları uyuşturuyor, fakirleştiriyor, zelilleştiriyor" ifti­rasında bulunan insanlar, İslâm şeriatına ve Allah'a büyük bir iftirada bulunmuş oluyorlar.


Komünizm, ailenin hürmetini, evliliğin kayıtlarını tanımıyor. İs­lâm ise, aile nizamını, evlilik kaydını, babalığı, anneliği, kardeşliği ve akrabalığı toplumların ve milletlerin en kuvvetli bağlarından görüyor. Komünizm, meşru mirası dahi kabul etmiyor, onu kale almıyor. İs­lâm'da ise, Allah'ın kulları yeryüzüne varis oluncaya kadar miras kut­sal bir farizadır.


Komünizm, ferdi mülkiyeti inkar ediyor. Malı, akan, yeri ve mey­veleri devlete mülk kılıyor. İslâm ise ferdi mülkiyeti ikrar ediyor. Ona saldırmayı bir suç sayıyor. Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyuruyor:


Müslümamn, diğer müslümanlara kanı, malı, ırzı haramdır.


Komünizm, akıllı, temyiz sahibi olan fertleri mekanik bir alet gi­bi kullanıyor. Bunlar yer, içer, aralarında bir yarışma, geçme ve güzel­lik yoktur. İslâm ise, müntesiblerini, çalışmaya, kazanmaya, yarışma­ya, hayat meydanında mücadele etmeye teşvik ediyor.


Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre mikta­rı şer işlemişse onu görür. (Zilzal/7-8)


Bu açıklamalardan sonra şunu da unutmamak gerekir ki, İslâm hiç bir zaman kötülüğün yayılmasına, fakirlerin mahrumluk ve kıtlık ate­şiyle dağlanmalarına rıza göstermez. İslâm, bir toplumun helâl haram demeden mal biriktirip, insanları kandırıp, çalıp çırpıp, torbayı doldurmasını kabul etmez. Öte yandan tavanları sema, döşekleri toprak olan insanların ezilmesine de razı olmaz. İslâm insanları yardımlaşmaya da­vet ediyor.


"Bir (iyilik) ve takva üzerinde yardımlasın birbirinize merhamet edin!" diyor. "Yerdekilere merhamet edin ki goktekiler de size merha­met etsin" buyurarak dayanışmayı emrediyor, "Allah kuluna yardım eder, kul kendi kardeşine yardımcı olduğu sürece" diyerek ülfet ve mu­habbeti emrediyor. "Mü'minler ancak kardeştirler" buyurarak birbirle­rine kefil ve zamin olmalarını emrediyor. "Mallarında, isteyene (ve isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar..." (Me-aric/24-25) buyurarak vermeyi teşvik ediyor. Öyle ise, bugün bir kısım insanlar meydanlarda, sosyalizm, komünizm, demokrasi, faşizm deyip bağırırlarken, bizim de çıkıp İslâm'ı ortaya koymamız gerekmez mi? İslâm bugün, kurtuluş gemisi, ilaç şişesi ve bir itfaiye arabası ve şifa vesilesi demektir. Allah şöyle buyuruyor:


Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür. Ve onları irade­siyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır dosdoğru bir yola iletir. (Maide/15-16)


 

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
İslâm Ve Komünizm -S:İslâm komünizmle bağdaşır mı? Eğer onunla çatışıyorsa sebebi nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.