☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Müsabakalardan Alınan Paralar SORU: Müsabakalarda (yarışmalarda) ortaya konulan paradan al­mak caiz midir? Eşit olunduğu takdirde yarışanların arasında kur'a çekmek caiz midir? Bu konuda dinin görüşü nedir?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP: Yarışanların dışındakilerin malı olmak şartıyla mal için yanşmak caizdir. Valinin veya bir yetkilinin yarışanlar için ortaya bir mal koyması gibi. Bu hilafsız caizdir. Fakihler bu malın yarışmayı ka­zanan kişiye verilmesini caiz görüyorlar. Ancak yarışmacılann, kazananın alması için ortaya mal koyup yarışmaları kumardır. Bu ittifakla haramdır.


İmam Şafii (r.a) İbn Ömer'den 'Hz. Peygamber'in at yarışına ka­tıldığı1 şeklinde rivayet edilen hadis-i şerife dayanarak diyor ki: Yanş-ma ancak deve, ok atmak ve at koşusunda caizdir. Ebu Hureyre de nak- ' lettiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:


Yarışma ancak deveyle, ok atma ve at'ta olur.


Fakihler, bu hadisin yarışmanın helâl olduğunu gösterdiğini beyan etmişlerdir. Bu abes bir şey de değildir. Zira at ve deve yansı, savaş için idmandır. O rnüstehab ile mubah arasında bir iştir. Bunu gerekti­ren şartlar ne ise hüküm de öyle olur.


İmam Kurtubî diyor ki: "At ve sair hayvanlarla yarış düzenlemek caizdir, bunda hiç bir ihtilaf söz konusu değildir. İnsanların bizzat ko­şu yapmaları, ok atmaları, silah atmalan da caizdir. Çünkü bunlarda sa­vaş için idman ve hazırlık sözkonusudur.


Ortada yarışan iki kişi olur da hangisinin kazandığı belli olmazsa o zaman mal ikisinin arasında taksim edilir. Nitekim Hz. Ali'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:


Eğer kazananlar hakkında şüpheye düşerseniz Ödülü aralarında paylaştırın.


Kur'aya gelince, o dinen caizdir. Meryem ve Zekerriya (a.s) ile il­gili aşağıdaki ayetten kur'a çekiminin caiz olduğu hükmünü çıkarmak mümkündür:


Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb ha-berlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak di­ye kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de yanlarında değildin. (Âl-i İmran/44)


Buradaki kalemlerin kasıt kur'a için çekilen oklardır. Meryem'i himayesine almak için bu kur'ayı kendi aralannda çekmişlerdi. Hz. Peygamber de bir sefere çıkmak istediği zaman hanımları arasında kur'a çekerdi. Kur'a kime çıkarsa, onu beraberinde götürürdü. Şüphe­siz kur'a anlaşmazlığı giderir ve gönülleri hoş eder, herkes hakkına razı olur.

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Müsabakalardan Alınan Paralar SORU: Müsabakalarda (yarışmalarda) ortaya konulan paradan al­mak caiz midir? Eşit olunduğu takdirde yarışanların arasında kur'a çekmek caiz midir? Bu konuda dinin görüşü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.