☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'anda Ey Ehl-i Kitap

☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

KUR'AN'DA EHL-İ KİTAP ÎLE İLGİLİ AYETLER

"Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-î kerimede geçen Yüce Allah'ın "Ey Ehl-i Kitap" şeklindeki hitabı, onları (Ehl-î Kitabı) diyaloga davet eden bîr çağın değil midir?"

Müthiş bir mantık.

Ya da aynen "silm" kelimesinde olduğu gibi, tam bir kelime oyunu.

"Dinlerarası Diyalog İçin Papalık Konseyi" adı altında 1965'te kuruları bu kurumun neyi amaçladığını, o kurumu tesis edenler ilan ettiler. Bütün dünyayı Hıristiyan kültürüyle/inancıyla bütünleştirmek.

Hep İslam'ın ve Müslümanların kan kaybetmesiyle süren bu diyaloga bu kadar medhiyeler dizmenin başka bir sebebi olmalı.

İslam'ın ölçüsü "tebliğ"dir. Gelen sayısız peygamber bu gaye için gelmişti.

Son peygamber Hz. Muhammed (as)'ın görevi, tek görevi de bu "tebliğdir".

O Yüce Peygamber, Vatikan'da bulunan Papa cenaplarından çok daha güçlü bir konumda olan Bizans Kralı Herakl'e gönderdiği mektupta da bu "tebliğ" görevini yerine getirmiştir.

Bizim gayemiz herhangi bir dini eleştirmek veya o din mensubunu aşağılamak değildir. Ama hiçbir kurum veya kişinin İslam'ın ölçülerini yanlış yorumlayıp, millî bütünlüğümüzün teminatı olan dinimizi tahrif edemez diyoruz. Zira bu "Diyalog" sürecinden sonra ülkenin bölünmez bütünlüğü çok ciddi bir tehdit altındadır. Bazılarının "Diyalog kurmak" şeklinde anladığı Kur'an'da geçen "Ey Ehl-i Kitap" hitaplarından bazılarını ana başlık olarak yazmak istiyorum.

Kur'an'da Ehl-i Kitap üç başlık altında ele alınıyor:


1- Sadece Yahudilerden bahseden ayetler.
2- Sadece Hıristiyanlardan bahseden ayetler.
3- "Ey Ehl-i Kitap" şeklinde, hem Yahudilere hem Hıristiyanlara hitap eden ayetler,

A- Sadece Yahudilerden bahseden ayetlerden bazıları:


1- Buzağıyı put edindiler;
* Bakara: 2/92 *A'raf,7/18.

2- Üzeyir Allah'ın oğludur dediler:
* Tevbe, 9/30.

3- Cibt ve Tağut'a inandılar, müşrikler daha doğru yoldadır dediler:
* Bakara, 2/109
* Nisa, 4/51.

4- Yahudiler biz Allah'ın oğullarıyız dediler:
* Bakara, 2/111
* Ali İmran, 3/24 *Maide,5/18.

5- Yahudiler Hz. İsa'yı öldürdük dediler:
* Nisa, 4/157-158.

6- Yahudiler peygamberleri yalanladılar:
* Bakara, 2/109,
* Maide, 5/70.

7- Hz. Muhammed (as)'ı bile bile yalanladılar:
* Bakara, 2/146.

8- Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler:
* Bakara, 2/89-90
* Ali İmran, 3/70-73
* En'am, 5/91.

9- Cibril'e ve Mikail'e düşmanlık ederler:
* Bakara, 2/97-98.

10- Yahudiler işittik, isyan ettik dediler:
* Bakara, 2/93
* Nisa, 4/46.

11- Yahudiler iman etmemek için "kalplerimiz kılıflı" dediler:
* Bakara, 2/88
* Nisa, 4/155.

12- Yahudiler "Allah'ın eli bağlıdır" dediler:
* Ali İmran, 3/181
* Maide, 5/64
* Yasin, 36/47.

B- Kur'an'da sadece Hıristiyanlardan bahseden ayetlerden bazıları:

1- Hıristiyanlar "Allah İsa'dır" dediler:
* Maide, 5/17 ve 72
* Tevbe, 9/31.

2- Hıristiyanlar "İsa Allah'ın oğludur" dediler:
* Al-i İmran, 3/79-80
* Tevbe, 9/30.

3- Hıristiyanlar "teslisi" kabul etmekle kafir oldular:
* Nisa, 4/171-172
* Maide, 5/73.

4- Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem'i Tanrı edindiler:
* Maide, 5/75 ve 116.

5- Hıristiyanlar din adamlarını Tanrı edindiler:
* Al-i İmran, 3/63
* Tevbe, 9/31.

C- Ehl-î Kitap'ın hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların İslam'a aykırı ortak fikirleri:


1- Yahudiler "İbrahim Yahudi", Hıristiyanlar "İbrahim Hıristiyan'dır" dediler:
* Bakara, 2/140 ve 174
* Al-i İmran, 3/65-68.

2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ettiler:
* Al-i İmran, 3/93-94.

3- Allah yolundan bile bile saptırmak istediler:
* Bakara, 2/109.
* Al-i İmran, 3/69, 99-100
* Nisa, 4/44.

4- Ehl-i Kitap ancak Yahudi ve Hıristiyan olanlar cennete girecek dediler:
* Bakara, 2/111,135,137.

5- Ehl-i Kitap kendilerine "beyyine(*)" geldikten sonra ihtilafa düştüler:
* Al-i İmran, 3/19-20
* Beyyine, 98/4-6.

6- Ehl-i Kitap müşriktir:
* Bakara, 2/135
* Al-i İmran, 3/64
* Maide, 5/17, 73,116
* Tevbe, 9/31
* Nisa, 4/51.

D- Ehl-i Kitap'm İslam'a karşı tutum ve davranışları:


1- Ehl-i Kitap dinlerinde aşırı gittiler:
* Nisa, 4/171
* Maide, 5/77.

2- Ehl-i Kitap'ın ölçüsüz istekleri vardır:
* Bakara, 2/103
* Al-i İmran, 3/183
* Nisa, 4/153
* Araf, 7/138
* Hac, 22/78.

3- Ehl~i Kitap kafirler de, müşrik kafirler de sana hayır indirilmesini istemezler:


* Bakara, 2/105
* Maide, 5/64, 68 *En'am,6/91 »Hud, 11/10,

4- Ehl-i Kitap yeni gelecek Peygamberi tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar, gizlemişlerdir:
* Bakara, 2/129
* Al-i İmran, 3/81-82
* Nisa, 4/154-156,160-161
* Maide, 5/14-15 *A'raf, 7/157.

5- Hz. Peygamber (as)'m Tevrat'ta ve İncirde geçen isim ve sıfatlarını gizlemişler veya değiştirmişlerdir. Hakkı batıla karıştırmışlardır:
* Bakara, 2/159,174
* Al-i İmran, 3/70-71
* Maide, 5/14

6- Ehl-i Kitap kendi kitaplarını tatbik etmemiş ve tahrif ermişlerdir:
* Bakara, 2/75-79
* Al-i İmran, 3/23,78
* Nisa, 3/46
* Maide, 5/8,13,47, 66, 68.

7- Ehl-i Kitap İslam'ın kıblesine tâbi olmazlar:
* Bakara, 2/143,145.

8- İsrailoğulları helali haram haramı helal yapmışlardır:


* Ali İmran 3/93-94 *En'am, 6/140
* Tevbe, 9/29.

9- Ehl-i Kitap'tan Yahudiler daima yeryüzünde savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar:
* Maide, 5/14, 64.

E- Ehl-i Kitap'ın Müslümanlara karşı tutum ve davranışları:

1- "Ümmilere karşı sorumluluğumuz yoktur" derler:
*Al-i İmran, 3/75.

2- Ehl-i Kitap İslam dini ile alay eder ve Müslümanlara eza verirler:
* Al-i İmran, 3/111,186
* Maide, 5/57-58.

3- Müslümanlara hainlik ederler:
* Al-i îmran, 3/120
* Maide, 5/82.

4- Müslümanlara en şiddetli düşman Yahudiler ve müşriklerdir:
* Al-i İmran, 3/119
* Maide, 5/82.

F- Müslümanların Ehl-i Kitap'a karşı davranışları nasıl olmalıdır:

1- Müslümanlar Ehl-i Kitap'ı dost edinemez:
* Bakara, 2/107,120,157
* Al-i İmran, 3/100
* Nisa, 4/44,138-139
* Maide, 5/51,55-58
* Enfal, 8/73
* Tevbe, 9/71
*Hud, 11/112-113
*Casiye, 45/19.

2- Ehl-i Kitap'ı İslam'a davet etmek bir görevdir:
* Bakara, 2/41-42,
* Al-i İmran, 3/19-20, 64, 70-71, 85, 97-98
* Maide, 5/15,19,59, 68,97-98
* Nisa, 4/47
* Tevbe, 9/29
* Nahl, 16/125
* Ankebut, 29/46-47.

Yukarıda ancak bir kısmını, ana başlıklarıyla sunduğum Ehl-i Kitap ile ilgili ayetlerden Yahudi ve Hıristiyanlarla Diyalog kurma manasını çıkaranlara ayet numaralarını da verdim. Lütfedip meallerini, ehil bir kişinin mealinden okurlar inşallah. Bu millet çok arif bir millettir, millî bütünlüğünü tehdit eden kelime oyunlarına tahammül etmez, etmedi zaten.

(*) Beyyine: Apaçık delil. Yani Muhammed (as) onlara -Ehli Kitap'a- Kur'an'la gelip, sapıklıkta ve cehalette olduklarını açıkladı ve onları imana davet etti. (ibrahim el-Bağdadi, Hazin Tefsiri, c. 4, s. 471)

 

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.

  • Kur'anda
  • Mucizeler
  • Kavramlar
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp el-Haşimi (Musevi) Ks 

الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي

Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Kur'anda Ey Ehl-i Kitap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.