☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

İman Edip, Salih Amellerde Bulunmak

☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖


İman Edip, Salih Amellerde Bulunmak

 

2-62. Şüphesiz iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiler(den her kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.

4-95. Müminlerden, özrü olmaksızın oturanlar ile,  Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler elbetteki eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Hepsine (bütün mü'minle) güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.

1. İman Edip, Salih Amellerde Bulunmak

 

2-62. Şüphesiz iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiler(den her kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.

4-95. Müminlerden, özrü olmaksızın oturanlar ile,  Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler elbetteki eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Hepsine (bütün mü'minle) güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.

96. (Onlara) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir).  Allah,  bağışlayandır, esirgeyendir.

6-158. Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi söylüyorlar? Oysa Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye (o günkü) imanı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz."

19-76. Allah, hidayeti kabul edenlerin hidayetini arttırır. Sürekli olan salih dav­ranışlar, Rabbinin katında sevap bakı­mından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır.

21-94. Artık kim, bir mü'min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabasına (kar­şılık olarak nankörlük) küfran yoktur. Şüphesiz biz, onun (amellerini) yazıcıla­rıyız.

25-70. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunan başka; işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

28-67. Ancak kim tevbe edip iman eder ve salih amellerde bulunursa artık kurtuluşa erenlerden olmasını umabilir.

29-5. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tespit ettiği) süresi yaklaşarak-gelmektedir. O, işitendir, bi­lendir.

6. Kim cihad ederse, yalnızca ken­di nefsi için cihad etmiş olur. Hiç şüphe yok ki Allah, alemlerden müstağnidir. 7. İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz hiç şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve hiç şüphesiz onlara yap­makta olduklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz.

34-37. Bizim katımızda sizi (Bize) yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de evladlarınızdır; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. İşte onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafat vardır ve onlar yüksek köşklerin­de güven (ve huzur) içindedirler.

42-25. Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlemekte oldukla­rınızı bilen O'dur.

26. O, iman edip salih amellerde bulunanlara icabet eder ve on­lara kendi fazlından arttırır. Kafirlere ge­lince; onlar için şiddetli bir azab vardır.

47-2. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e Rablerinden hak olarak indirilen (Kur'an)a iman edenlerin, (Allah) günahlarını örtüp-bağışlamış ve hallerini düzeltip-ıslah etmiştir.

49-15. Mü'min olanlar, ancak o kim­selerdir ki, onlar, Allah'a ve Resulü'ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapıl­madan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte on'lar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir.

61-10. Ey iman edenler, sizi acıklı bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

11. Allah'a ve Resulüne iman eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yo­lunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

65-11. İman edip salih amellerde bulu­nanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber de (gönderdik). Kim iman edip salih amellerde bulunursa, (Allah) onu içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ver­miştir.

67-2. O, amel bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

95-4. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

5. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.

6. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

103-1. Asra andolsun;

2. Gerçekten in­san, hüsrandadır.

3. Ancak iman edip sa­lih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.

  • Kur'anda
  • Mucizeler
  • Kavramlar
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp el-Haşimi (Musevi) Ks 

الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي

Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

İman Edip, Salih Amellerde Bulunmak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.