☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Şımarık Zenginlerin Yoldan Çıkmaları SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini lütfetmemizi rica ediyorum: Bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman varlıklılarına emrederiz, onlar da yoldan çıkarlar. Artık o ülke yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. (İsra/16)

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Yukarıdaki âyette emrederiz kelimesi, başka bir kıraatte mim'in şeddesiyle emerna diye de okunur. O zaman âyetin anlamı şöyle olur: Bir ülke veya toplum azabı hak ettikleri zaman Allah Teâlâ onları bu azaba hazırlamak için nimetler içerisinde yüzen, şehvetlerde aşın giden şımarık zenginlerinden ileri gelenlerinin ve büyüklerinin ortaya çıkmasını emreder. Onlar da rablerinin emrinden ve yaratıcıla­rının yolundan dışarı çıkarlar, kendi dünyalarında bozuk bir hayat ya­şarlar, bu yüzden de Allah'ın kahredici ve karşı konulmaz cezasını hak ederler. Allah o beldeleri ve halklarını yıkıcı ve aşın lüks yaşantıları­nın, hayasızca işledikleri günahların bir karşılığı olarak darmadağın eder. Allah'ın yarattıkları için koyduğu kanun bunu gerektirir. Allah'ın sünnetinde (toplumlara tatbik ettiği sosyal yasasında) bir değişiklik bulamazsınız.


Âyetin manasının şu şekilde olması da caizdir: Herhangi bir ülke azabı ve cezayı hak ettiği zaman o beldenin şımarık zenginlerine bir takım emirler verir, tekliflerimizle mükellef kılar ve yolumuza çağırı­rız. Onlar da yüz çevirirler, yoldan çıkarlar, kötülükler yaparlar. Bu yüzden cezayı hak ederler, Allah da onların ülkelerini yerle bir eder. Ayette edebi bir üslup olarak kısaltma ve hazf yapılmıştır. "Şımarık varlıklılarına emrederiz, ama onlar yoldan çıkarlar" şeklindedir. Bu tıpkı şöyle demen gibidir: "Sana emrettim sen isyan ettin ve helak ol­dun." Bunun anlamı şudur: Sana doğruluğu emrettim, ama sen isyan ettin, gidişatın bozuldu ve helak oldun. Bu cümleye şöyle bir mana vermek doğru olmaz: "Bana isyan etmeni emrettim, sen de bana isyan ettin ve helak oldun."


İnsanın içine sinen, tevil ve takdir yapmamıza ihtiyaç bırakma­yan bir tefsir de şudur: Emerna mütrafiha ibaresinin manası, onların ülkeleri rablerinin cezasını hak ettiği zaman şımarık zenginlerini ço­ğaltırız, sayılarını artırırız, demektir. "Sürüsü çoğaldı1' anlamında "emira'r-raculü" denilir. "Allah onun neslini ve sürüsünü artırsın" an­lamında "emerahullahü" denilir. Allah çoğalmalarını emretti, onlar da çoğaldılar anlamında "emerahümullahü fe emirü" denilir. "Malın ha­yırlısı çok doğuran kısrak ve verimli tarladır" anlamındaki sözün içe­risinde "çok doğuran" anlamını ifade eden memura kelimesi de bu kökten gelir. Ebû Süfyan Hz. Peygamber'den (s.a) söz edip onu över­ken onun şanı yüce oldu, şöhreti arttı anlamında emira kelimesini kul­lanmıştır. İbn Mes'ud diyor ki: "Biz cahiliye döneminde filan oğulla­rı çoğaldı, derdik." İbn Mes'ud'un sözünde çoğaldı anlamında emim kelimesi geçer.


Buna göre âyetin anlamı şöyle olur: Allah Teâlâ hikmetinin gere­ği bir ülkenin helak olmasını uygun gördüğü zaman, orada şehevi ar­zulardan başka bir şeyi düşünmeyen, heva ve hevesinin peşinde koşan elebaşlarının ve ileri gelen büyüklerinin sayısını çoğaltır, onlar da kötüîük yaparlar, huzursuzluk çıkarırlar, içki içerler, kumar oyanarlar ve bu yüzden azabı hak ederler. Allah da onları helak ve darmadağın eder.


 

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷




Şımarık Zenginlerin Yoldan Çıkmaları SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini lütfetmemizi rica ediyorum: Bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman varlıklılarına emrederiz, onlar da yoldan çıkarlar. Artık o ülke yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. (İsra/16) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.