☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Toplumlsal sosyal Sınıflar arası mesafenin kapatılmasında İslâm'ın rolü/konu­mu nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Toplumlsal sosyal Sınıflar arası mesafenin kapatılmasında İslâm'ın rolü/konu­mu nedir?Cevap: Sosyal adalet tabiri, belki de İslâm'ın, insanlararası kar­deşlikten, yardımlaşma ruhunun yayılmasından, aralarındaki büyük farklılıkların giderilmesinden ve önlerine dengeli ve eşit fırsatların su­nulmasından kastettiği şeyi ifade etmek üzere kullanılan en doğru ta­birdir. İslâm'ın bu erdemli sosyal adaleti gerçekleştirmek için en güzel alt yapıyı hazırladığını ve derece derece, aşama aşama bunu gerçekleş-

tirdiğini unutmamamız gerekir. İslâm, müslümanları vermeye ve iyilik yollarında harcama yapmaya teşvikle işe başlar. Bu konuda çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. İslâm zekatı farz kılmış ve onu temel esaslarından biri olarak kabul etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöy­le buyurmaktadır:

Mallarında isteyene ve isteyemediği için mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar... (Meâric/24-25)

Sonra hicret olayı gerçekleşti. Müslümanlar Mekke'den Medi­ne'ye intikal ettiler. İslâm toplumu belli başlı iki temel unsur üzerinde yükselmeye başladı. Birinci unsur, yurtlarından, evlerinden barkların­dan çıkmaya zorlanan Muhacirler, diğer unsur ise kendi evlerinde, barklarında ve akarlarında oturan Ensar'dır.

Hz. Peygamber (s.a) mal mülk sahibi Ensar ile, hiçbir şeye sahip olmayan Muhacirler arasında bir çeşit denge ve yardımlaşma düzeni kurmayı amaçladı. Bu dengeyi de şu ayetler gereğince, Muhacirler ile Ensar arasında kurduğu iman kardeşliği temeli üzerine inşa etti:

Mü'minler ancak kardeştir. (Hucurat/10)

O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz.  (Âl-i İm-ran/103)

Şüphesiz bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir, ben de sizin rabbinizim. Öyleyse benden sakının. (Mü'minun/53)

Peygamber (s.a) Muhacirler ile Ensar arasında bir kardeşlik kur­du. Bu kardeşlerden her biri diğeriyle yardımlaştı, birbirlerinin sıkıntı ve sevinçlerini paylaştı. Bunlardan birisi öldüğü zaman sanki ana-ba-ba bir kardeş gibi diğeri ona mirasçı oluyordu. Ensar bu yeni sosyal şe­killenmeyi, üzerine yüklenmiş ağır bir yük olarak algılamadı, bilakis gönülden bu duruma razı oldular, en yüce ve soylu duygularla şefkat ve sevecenlikle bu durumu kabullendiler. Muhacirler de bu fırsatı isti-mar etmediler. Bilakis Ensar kardeşlerinin onların sıkıntılarına ortak olmalarını yeterli gördüler ve hemen çalışıp para kazanmaya koyuldu­lar. Hatta pek çokları mal ve servetçe Ensar kardeşiyle eşit seviyeye gelirken, bazı Muhacirler servet yönünden Ensarı da geçtiler.

Rasûlullah (s.a) bu kardeşlik sorumluluğunun özellikle mirasla il­gili konularda muvakkat ve belli bir süreyle sınırlı olduğunu biliyordu. Allah Teâlâ'nm: "Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine vâ­ris olmaya daha uygundurlar" (Enfal/75) âyeti inince miras da soy ak­rabalığına geri dönmüş oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) sınıf-lararası dengesizliği gidermek ve onlar arasında dengeyi gerçekleştir­mek için daha cazip bir fırsat kollamaya başladı. Allah Teâlâ Beni Na­dir savaşında bazı ganimetler nasib etti. Bu ganimetler savaş olmaksı­zın gelmişti. Hz. Peygamber bu ganimetleri Muhacirlere dağıttı. Çün­kü onlar bir şeye mâlik değillerdi. Fakir ve yardıma muhtaç iki Ensarî hariç, bu feyden Ensara hiçbir şey vermedi. Çünkü onların evleri ve arazileri vardı.

Bu ganimetlerin sadece Muhacirlere dağıtılmasıyla onların da maddi ve ekonomik seviyeleri Ensar kardeşlerinin seviyesine yaklaştı. Kardeşlik, sevgi, karşılıklı yardımlaşma ve vargücüyle çalışma esasla­rı üzerine kumlan yeni bir toplum inşa etmek üzere mücadeleci ve ça­lışkan bir hayatın içerisine atıldılar.

Allah'ın verdiği renge uyun. Rengi Allah'mkinden daha güzel olan kim vardır? "Biz O'na kulluk edenlerdeniz" deyin! (Bakara/138)

Bu, Allah'ın bir lütfudur. Bilen olarak Allah yeter
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Toplumlsal sosyal Sınıflar arası mesafenin kapatılmasında İslâm'ın rolü/konu­mu nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.