☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Şehadet kelimesiyle kasdedilen nedir? Bu kelimelerin İs­lâm nazarındaki yeri nedir? Bunlar ne anlama gelir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Şehadet kelimesiyle kasdedilen nedir? Bu kelimelerin İs­lâm nazarındaki yeri nedir? Bunlar ne anlama gelir?Cevap: İslâm'da keîime-i şehadet denilince "Eşhedü enlâ ilahe illal­lah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasûlühu" kelimeleri kas­tedilir. Kelime-i şehadet tabiriyle müslümanların geneli arasında bu söz anlaşılır. Bu kelimeler Allah ve Peygamberine imana şehadeti ifade eder.

Kelime-i şehadet dinin temeli ve direğidir. Bu olmadan bir insa­nın müslüman ve mü'min olması mümkün değildir. Bu sebepledir ki

Rasûlullah (s.a) kelime-i şehadeti İslâm'ın esaslarından birincisi olarak zikretmiştir. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle demiştir:

İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığı­na ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve gücü yeterse haccetmek. (Buharı ve Müslim)

Dikkat edersek, kelime-i şahadetin yukarıdaki hadiste zikri geçen diğer esasların da temeli olduğunu görürüz. Bir kimse kelime-i şeha-dete inanmazsa namazı da, zekatı da, orucu da, haccı da kabul edilmez. Bu sebeple âlimler demişlerdir ki: Kelime-i şahadeti söylemeyen veya manasını kabul etmeyen bir kimsenin müslümanlığı da ortadan kalkar.

Kelime-i şehadet şartının yerine gelmesinden, onun sadece dille söylenilmesi kastedilmemiştir. Bu şartın tahakkuku ancak insanın bu kelimeyi kalbiyle tasdik etmesi, aklıyla kanaat getirmesi, sonra da bu iman ve tasdikini diliyle ifade etmesiyle olur. (Kalpte) saklı bu itikat "Eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" kelimeleriyle açıklanır.

Bunun birinci kısmının anlamı şudur: Allah Teâlâ'dan başka ger­çek bir mabut yoktur. Çünkü O, âlemlerin rabbidir, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Kur'an-ı Kerim pek çok yerde bu gerçeği ifade etmiştir. Şu ayetler bunun örneğidir:

Tanrınız bir tek tanrıdır. O, merhamet eden, merhametli olandan başka tanrı yoktur. (Bakara/163)

Tanrınız birdir. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rab-bi, hem de doğuların rabbidir. (Saffat/4-5)

Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin! O ancak bir tanrı'dır. O hal­de yalnız benden korkun! (Nahl/51)

De ki: "O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğ­mamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur." (İhlas/1-4)

Kur'an bu büyük tanrının birliğine şu ayetle delil getirmiştir:

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulurdu. (Enbiya/22)

Allah'ın ilahlık ve rabliğine de, O'nun eşsiz ve benzersiz bir şekil­de yaratıcılığını delil getirmiştir. Bu konuda Allah şöyle buyuruyor:

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler var­dır. (Âl-i İmran/190)

Bu şehadet imanı, itaati, Allah'a boyun eğmeyi ve şirkten uzaklaş­mayı gerektirir.

Kelime-i şehadetin ikinci bölümünün anlamı Muhammed'in Al­lah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Yani insan bu sözlerle Hz. Mu­hammed'in Allah'ın elçisi olduğuna, Allah'ın vahyinin güvenilir bir bekçisi olduğuna, rabbinden alıp tebliğ ettiği şeylerde doğruyu söyle­diğine ve ona itaatin Allah'a itaat demek olduğuna inanır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Rasûlüm! De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." (Âl-i İmran/31)

Kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.

Bu şehadet bir insanın peygamberden geldiği kesin olarak bilinen bütün emirlere uymasını gerektirir. Kur'an Hz. Muhammed'in pey­gamberliğini isbat ederken buna da hükmeder:

Muhammed Allah'ın elçisidir. (Fetih/29)

Ey Peygamber! Biz seni şahit, müjdeci uyarıcı, Allah'ın izniyle O'na çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. (Ah-zab/45-46) 
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Şehadet kelimesiyle kasdedilen nedir? Bu kelimelerin İs­lâm nazarındaki yeri nedir? Bunlar ne anlama gelir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.