☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Allah'tan başka şeylere mesela güneşe, insana yemin et­mek caiz midir?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: İstikamet sahibi olan bir mü'min, fazla yemin etmeye ih: tiyaç duymaz. Mümkün mertebe yemin etmekten kaçınır. Ancak o lü­zumu anında yemin eder. Çünkü Allah Teâlâ çok yemin etmeyi yasak­lamıştır:


Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, iyilik etmenize, O'ndan sakınma­nıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın! Allah işi­tir ve bilir. (Bakara/224)


Kalem suresinde de şöyle buyuruyor: Alabildiğine yemin edene boyun eğme! (Kalem/10)


Yemin ancak büyük ve kutsal şeylerle yapılır. Şüphesiz ki nimet­leri veren Allah yücelerin yücesi, büyüklerin büyüğü, kutsalların kut­salıdır. Bu nedenle, fakihler eğer yemin edilecekse Allah'ın ismiyle ye­min edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü bütün müslümanlar Al­lah'ı yüceltmekle görevlidirler. O'nun ismini küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Yemin edilecekse, Allah adına edilmelidir ve yemin eden kimse yalan yere yemin etmemelidir. Çünkü o en büyük olan Allah'a yemin ediyor.


Allah'ın ismiyle yeminin caiz olup, O'nun isim ve sıfatlarının dı­şında olan şeylerle yemin etmenin caiz olmadığına dair delil ise, Rasû-lullah'm şu sözüdür:


Yemin etmek isteyen Allah'ın adıyla yemin etsin ya da sussun!


Abdullah b. Ömer'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) bir sefer esnasında Hz. Ömer'in babasıyla yemin ettiğini görünce şöyle buyurdu:


Allah sizin babanızla yemin etmenizi yasaklamıştır. Sizden kim yemin edecekse Allah'la yemin etsin ya da sussun.


Ömer (r.a) şöyle diyor: "Allah'a yemin ederim ki Rasûlullah'tan bu sözü duyduğum günden beri kendim için olsun başkası için olsun kimse ile yemin etmedim."


İbn Ömer bir adamın "hayır Kabe hakkı için" diyerek yemin etti­ğini görünce şöyle dedi: Rasûlullah'tan duydum şöyle diyordu:


Allah'tan başkasıyla yemin eden müşrik olur.


Bu hadis insanları başkasıyla yeminden menetmektedir. Bu hadi­si, Ebu Dâvud, Tirmizi ve Ahmed hasen bir senetle rivayet etmişlerdir. Ayrıca Ebu Dâvud şöyle rivayette bulunmuştur:


Kim emanetle yemin ederse o bizden değildir.


Yemin, kendisine yemin edilenin büyüklüğünü gerektirdiğine gö­re, yemin eden en büyük azametin Allah'a mahsus olduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Yemine muhtaç olan kişi, Allah'a, Allah'ın zat ve sıfatına dayanarak yemin etsin. Birisi çıkıp Allah Kur'ân'da kuşluk vakti­ne, geceye ve buna benzer şeylerle yemin etmiştir diye itirazda bulu­nacak olursa, ona denir ki: Allah'tan başkasıyla yeminin haram olması kullar içindir. Allah dilediğiyle yemin eder.


Allah adına yemin etmenin mubah olması, kişinin istediği kadar yemin edebileceği anlamına gelmez. Çünkü din çok yemin etmeyi ya­saklamıştır. Rasûlullah "Çok yemin etmeyin!" buyurmuştur. Çünkü yemin malı sattırır, ama bereketi giderir.    Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Allah'tan başka şeylere mesela güneşe, insana yemin et­mek caiz midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.