☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Ölüm tehditi karşısında yemin etmek zorunda kalan kişinin yemini geçerli sayılır mı?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: Bazı fakihler bu konuda işi sıkı tutup zorlanarak veya unu­tarak yemin edenin yemininin geçerli sayılacağını söylemişlerdir. Ha­nefi İbn Mevdud el-İhtiyar bi Talili'l-Muhtar adlı kitabında bu görüşü savunuyor ve delil olarak da şu hadisi öne sürüyor:


Üç şey vardır ki ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Onlar talak (boşama), nikah ve yemindir.


Hz. Ömer'den de şöyle rivayet edilmiştir: "Dört şey vardır ki, on­lardan dönüş yoktur. Onlardan biri de yemindir."


Yine rivayetlere göre müşrikler, Huzeyfe'ye ve babasına Hz. Pey-gamber'e yardım etmemek üzere yemin ettirdiler. Olayı duyan Rasûlul­lah şöyle buyurdu:


Onlar (yani Huzeyfe ile babası) yeminlerine riayet etsinler. Biz de onlara karşı Allah'tan yardım dileriz.


Ancak yemine zorlanan kişi yemin etmemeye gücü yetiyorsa ye­min etmemelidir. Ancak buna gücü yetmiyorsa yemin edebilir, ancak yeminine riayet etmesi gerekmez. Çünkü Allah şöyle buyuruyor:


Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan başka- ve fakat kim kalbini küfre açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azab vardır. (Nahl/106)


Rasûlullah da şöyle buyuruyor:


Ümmetimden hata, unutkanlık ve zorlanma sonucu işlenen güna­hın sorumluluğu kaldırılmıştır.


El-Cami li Ahkam'il-Kur'an adlı kitapta zorlananın yeminin ge­çerli sayılmayacağı ifade edilmiştir. Yani bu yeminin gereği yerine ge­tirilmez.


Ancak kişi Allah'a itaat etmek veya bir vacibi yerine getirmek hu­susunda yemine zorlanırsa mesela içki içmeyeceğine veya kimseyi kandırmayacağına dair yemin etmeye zorlanırsa ve yemin ederse, bu yeminin yerine getirilmesi lazımdır.


Zorla yeminin, geçerli olmadığının delili ise kişinin niyetinin, yaptığı yemine muhalif olmasıdır. Çünkü Rasûlullah (s.a) buyuruyor ki:


Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır.


Yine bazı fakihlere göre, kişi zorlanınca yemin edebilir. Yemin et­mediği takdirde malı elinden alınacaksa, o zaman yemin edebilir. Fa­kat bu yemin onu bağlamaz. Çünkü bu yemini ancak malını kurtarmak için etmiştir.


Bu görüş, insaflı herkes tarafından kabul edilir. Bu da İslâmın ko­laylığını ve Allah'ın kullarına olan rahmetini gösterir. Daha önce de zikrettiğimiz gibi Allah şöyle buyuruyor:


Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor.


Allah herkese taşıyabileceği yükü teklif etmiştir. Ve Allah insan­lara çok acıyan ve merhamet edendir.    Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷

  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Ölüm tehditi karşısında yemin etmek zorunda kalan kişinin yemini geçerli sayılır mı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.