☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Allah katilin tevbesini kabul eder mi?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Allah katilin tevbesini kabul eder mi?Cevap: Kati, yani masum bir insanı kasden öldürmek çok büyük bir suç olduğundan, cezasının da çok büyük olacağı bildirilmiştir. Al­lah şöyle buyuruyor:

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası içinde ebediyyen kala­cağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. (Nisa/93)

Allah Rasûlü de (s.a) şöyle buyuruyor:

İnsan Allah'ın bir binasıdır. Bu binayı yıkan kişi melundur.

İmam İbn Hazm el-Muhalla isimli kitabında şöyle diyor:

Şirkten sonra Allah katında iki büyük günah vardır. Biri kasden namazı kılmamak, diğeri ise haksız yere bir inanan kadın veya er­keği öldürmektir.

İslâm'da Kısas adlı kitapta da şöyle deniyor:

Kur'an-ı Kerim katli büyük suç saymış ve katile büyük bir ceza vaadedümiştir. Allah şöyle buyuruyor:

Kim bir nefis mukabili olmaksızın veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları Öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa, bü­tün insanları kurtarmış gibi olur. (Maide/32)

Ve Adem'in iki oğlundan bahsederken de şöyle diyor:

Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. (Maide/30)

Salih kullar hakkında da Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Al­lah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur, kıymet günü azabı kat kat arttırılır. Ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır. (Furkan/68-69)

Ve yine şöyle buyuruyor:

Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Al­lah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. (En'am/151)

îbn Abbas'm rivayetine göre "Kasden adam öldürenin tevbesi ka­bul olmaz". Süfyan'ın rivayetine göre ehl-i ilim kasden adam öldüre­nin tevbesinin kabul edilmeyeceği görüşündedir. Ancak rivayetlere gö­re bir adam İbn Abbas'a gelerek "Katilin tevbesi kabul olunur mu?" di­ye sordu. İbn Abbas da onu sakındırmak ve korkutmak için "Hayır, ka­bul olmaz" diye cevap verdi. Fakat, kendisine gelip 'Adam öldürenin tevbesi kabul edilir mi?" diye soran bir katile "Evet, kabul edilir" ce­vabını verdi.

Yine rivayetlere göre Abdulah ibn Abbas'a gelerek "Katilin tevbe­si kabul edilir mi?" diye soran iki kişiden birine "Kabul edilmez", di­ğerine "Kabul edilir" diye cevap verdi. "Bu nasıl olur; birine hayır, di­ğerine evet diyorsun" denildiğinde, şöyle karşılık verdi: "Birinde adam öldürmeye dair bir irade sezdim. Onu sakındırmak için hayır dedim, diğerinin ise adam öldürüp pişman olduğunu gördüm. Onu da ümitsiz­liğe sevk etmedim."

Bu konuyu el-Kısas fi'l-İslâm adlı kitabımızda da ele aldık. Şara-nî el-Mizan adlı kitabında şöyle diyor:

Dört imam katilin sürekli cehennemde kalmayacağı, tevbesinin kabul edileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak, İbn Abbas Zeyd b. Sabit ve Dahhak bu fikre muhalefet etmişlerdir. Onlara göre katilin tevbesi kabul olunmaz.

Birinci görüş hadisin zahirine göre hafifletilmiş bir görüştür. İkin­ci görüş ise ayetin zahirine göredir.

Ancak açık olan şudur ki katil uzun bir zaman cehennemde kalır. İrtikap ettiği suç kadar cezasını çeker. Sonra Allah onun tevbesini kabul eder, cezasını çektikten sonra eğer ehl-i iman ve tevhid ise cennete girer.

Allah en iyi bilendir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Allah katilin tevbesini kabul eder mi? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.