☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Filmlerde neden sürekli zifaf odası gösteriliyor?! Ve neden bu filmlerde her evin bir köşesinde bir bar ve herkesin önünde veya elinde içki kadehi görüyoruz?! Bütün bunlara ne anlam veriyorsunuz? Bunlar helâl midir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Filmlerde neden sürekli zifaf odası gösteriliyor?!  Ve neden bu filmlerde her evin bir köşesinde bir bar ve herkesin önünde veya elinde içki kadehi görüyoruz?! Bütün bunlara ne anlam veriyorsunuz?  Bunlar helâl midir?Cevap: İyi bir arzuya karşı bu makaleyi yazıyorum ki, hayır üze­rinde yardımlaşma umudu olsun ve iyi olmasını arzuladığımız Arab fi-limlerine bir rağbet meydana gelsin.

Bana göre sinema bir tarafı öldüren, diğer tarafı ıslah eden iki ta­raflı bıçağa benziyor. Bu tehlikeli mayın tarlasında gezen kişinin niye­tine bağlı bir şeydir. Ellili yılların başından beri bilim ve din ilimleriy­le uğraşanlara şu çağrıda bulunuyorum: Bilim adamları dindar olup di­nî ilimlerden nasiplerini almalı, ehl-i ilim de bilimden nasiplenmelidir. Böylece ortada buluşmak ve başarı mümkün olur.

1959 senesinde Müslümanların İlerleme Araçları adh kitabımda şöyle demiştim: İslâm toplumunun kalkınması için din ile bilimi mec-zetmek gerekiyor. Çünkü İslâm din ve dünyayı tanzim etmek için gel-

miştir. Bilim de dünya ile ilgilidir. Bilimin dünya ile ilgisi dünyayı gü-zelleştirmesidir. Bilim dünyanın güzelliklerini Ön plana çıkarır, insan­lar onunla mutlu olur.

Bilimin din ile ilgili yönü ise, Allah'ın müşahede edilen kitabı olan tabiata dayanmasıdır.

Bu nedenle, gerçek bilim adamlarının iman sahibi olup Allah'a sonsuz güven duyduklarına inanıyoruz.

1959'dan beri bilimle dinin arasının bulunup yalnız biriyle iktifa edilmemesi gerektiğini söyleyip duruyorum. Zira her ikisine birden yöneldiğimiz takdirde, güç ve kuvvetimiz artar, başarıya ulaşırız.

Şimdi gelelim asıl konuya, yani sakınılması gereken filimlerin hangileri olduğuna. Her şeyden önce, açık seçik sahnelerden, cinsi anarşiyi körükleyen, kadının cinselliğini teşhir eden filimlerden sakın­mak lazımdır. Yine dini inancı hafife alan, ahlâkî umdeleri ve güzel adetleri küçümseyen, dinin tebliğini üstlenen şahsiyetleri hakir gören filimlerden de sakınmak gerekir.

Acaba biz neden aşkı/sevgiyi sadece cinsellik olarak algılıyoruz?! Halbuki bazı toplumlar, aşkın en derin manasını, dakik işaretlerle ve latif rumuzlarla ifade ediyorlar. Leyla ile Mecnun adında bir Hint fil­mi izlemiştim. Aşk filmi olmasına rağmen bu filimde cinsellikle ilgili tek sahne yoktu.

Biz de dinî filimler çektik, fakat ithal filimlerle karşılaştırdığımız­da bizimkilerin çok geri olduğunu görürüz.

Dışarıdan gelen dini filmler, mevzusuyla, temsil yönleriyle, senar-yolarıyla, manzara ve renkleriyle çok zengindirler. Bizim dinî filimle -rimiz, her bakımdan ilkellik arzediyor, kaliteden mahrum bulunuyor.

Bir çok yerde, İslâm'ın büyük şahsiyetlerinin hayatını filme al­maktan uzak durulması gerektiğini söyledim ve yazdım. Zira bizim ya­şantımızla onlarınki arasında büyük farklar vardır.

Yapmamız gereken yakın zamanın tarihi şahsiyetlerini filim konu­su yapmaktır.

Biz daha yakın tarihimizin büyük ve önemli şahsiyetlerini bile özümsemiş değiliz, nasıl olur da Nebi ve Rasûlleri, sahabe ve ehl-i beyti özümseyip temsil edebiliriz.

Bu bana şu hikmetli şiiri hatılatıyor:

Güneş gökte duruyor, kalbini güzel tut.

Sen ona çıkamadığın gibi o da sana inmeye kadir değil.

"Haddini bilene Allah rahmet etsin" veya "Haddini bilene ne mut­lu! ".denmiştir. Öyleyse sabır ve sebatla tedricen seleflerimiz gibi ol­maya gayret etmeliyiz.

Bizdeki filmlerin konuları genellikle bellidir. Bu konular tekrar tekrar işlenmektedir. İlk okulda okuyan bir çocuk dahi bu filmlerin ba­şına baktığında, sonunun ne olacağını biliyor. Çünkü genellikle bu filmlerin konusu cinsellik, şiddet, eşlerin hıyanetleri, ahlâkî çözülme, uzun öpüşmelerden sonra kötü ilişkilerden ibarettir.

Hiç münasebeti yokken neden her sahnede bir veya iki tane dan­söz bulunduğunu keşke anlayabüseydim.

Ve yine hiç bir münasebeti yokken şarkıcı ve türkücülerle filimle-ri doldurmanın ne alemi var?!

Filmlerde neden sürekli zifaf odası gösteriliyor?!

Ve neden bu filmlerde her evin bir köşesinde bir bar ve herkesin önünde veya elinde içki kadehi görüyoruz?! Bütün bunlara ne anlam veriyorsunuz?

Bunlar helâl midir?

Neden filmlerimizde kadının alınıp, satılan bir meta bir şehvet aracı olduğu veya günah ve rezaletlerin sembolü bulunduğu işlenip duruyor?!

Hiç kimse kadını neden bu kadar düşük ve değersiz hale getirdi­ğimizi, neden gerçek mevkiine çıkarmadığımızı sormuyor, sorgula­mıyor?!

Neden kadının sanat gücünü, ruh güzelliğini ölçü almıyor da, di­şiliğini, yüzünün ve bacaklarının düzgünlüğünü ölçü alıyoruz?! Oysa kadın, makyajsız da güzel olabilir, bir dişi olarak değil, insan olarak toplumda muhterem mevkiine yükselebilir.

Tiyatro ve sinema çevreleri sanat gücü yüksek olan, fakat fazla güzel olmayan kadınlara değer vermiyor.

Bazı film yapımcılan birtakım filmlere "yalnız büyükler içindir" kaydmı koyuyorlar, dolaylı olarak o filmin ahlâk dışı olduğunu itiraf ediyorlar. Böylece küçükler için uygun olmadığını da ifade etmiş olu­yorlar. Oysa iyi film herkese uygun olan filmdir.

Cinselliği ve ahlâksızlığı ön plana çıkaran, toplumu sakat ve sapık fikirlere sevkeden filimlerin yasaklanıp Allah sevgisini, ana-baba ve aile sevgisini, vatan ve tabiat sevgisini öne çıkarıp güzel ahlâka, sabır ve cihada sevkeden filmlerin teşvik edilmesi gerekir.

Amacım, sinama ve tiyatroyu kötülemek veya sinemacı ve tiyat­rocuları aşağılamak değildir. "Din nasihattir" hadis-i şerifine ittiba ederek, gücümün yettiği kadar ıslah vazifemi yapmak istedim. Basarı Allah'tandır ve ben O'na güvenip dayandım.

Allah en iyi bilendir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Filmlerde neden sürekli zifaf odası gösteriliyor?! Ve neden bu filmlerde her evin bir köşesinde bir bar ve herkesin önünde veya elinde içki kadehi görüyoruz?! Bütün bunlara ne anlam veriyorsunuz? Bunlar helâl midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.