☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: İslâm'ın kölelik kurumu hakkında tutumu nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: İslâm'ın kölelik kurumu hakkında tutumu nedir?Cevap: İslâm insanları her bakımdan hürriyete kavuşturmak için gelmiştir. Hz. Ömer (r.a) ne güzel söylemiştir: "Anaların hür doğur­duklarını nasıl oluyor da köle ediniyorsunuz?"

İslâm'ın temel kaidelerinden biri de kuvvetlilerin zayıflara yar­dımcı olmasıdır. İnsanlık tarihine baktığımız zaman görürüz ki kölelik bütün dünyada çok yaygın idi. Köle edinme yolları da hayli değişikti; Savaş, gasb, borçluluk, işlediği suçun karşılığı, ihtiyaçtan dolayı kişi­nin çocuğunu satması bu yollardan bazılarıdır.                          ,

İslâm'dan önce Arablarda kölelik çok yaygın olup kölelere çok kötü muamele yapılıyordu; hor ve hakir görülüyor, çok zor işlerde ça­lıştırılıyor, işkence ediliyor, fuhşa zorlanıyor, hatta öldürülüyordu. Kur'an bu konuda şöyle buyuruyor:

Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, na­muslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. (Nur/33)

Uzun ve boğucu bir karanlığın ortasına doğan İslâm güneşi köle­liği karşısında buldu, fakat onu bir çırpıda ortadan kaldırmak mümkün değildi. Bu bir günde halledilecek bir konu da değildi. Ancak İslâm kö­leliğe düşman ve nefret gözüyle baktı. Kur'an tedrici olarak köleliğe son verecek düzenlemeler getirdi. Hem bazı diyet ve kefaretler için mecburi olarak, hem de Allah'ın rızasına kavuşmak için köle azat et­meyi şart koştu. Savaşta esir alınanları, serbest bırakmayı tavsiye etti. Allah şöyle buyuruyor:

(Savaşta) inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet güçlerini iyice kırıp onları sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın), savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye kar­şılığı salıverin... (Muhammed/4)

İslâm köleliği yok etmeye çalışmış, onun bütün kapılarını kapa­tıp kaynaklarını kurutmuştur. İslâm bunda başarı elde etmek için üç yola başvurmuştur. Böylelikle hürriyetin bütün kapılarını ardına kadar açmıştır.

Köleliğin kaynaklarını kurutmak, ona giden yollan kapatmakla mümkündür. Sadece köleliği bir tek yerde caiz görmüş, o da bütün ka­ide ve kurallarıyla, şart ve sebepleriyle İslâm'ın mubah gördüğü vatan müdafaasında ele geçirilen harp esirleridir. Bu da mukabele-i bilmisil-de bulunmak içindir. Bu nedenle harp esirlerinin durumu devlet yetki­lilerine bırakılır. Eğer maslahat onların serbest bırakılmasını gerektirir­se, onları köle edinmek için Kur'an'da her hangi bir hüküm yoktur. Misliyle mukabele etme hakkı da yetkililere bırakılmıştır. Müslüman­lar bir çok harp esirlerini karşılıksız serbest bırakmış, tolerans ve gü­zel muamelede örnek olmuşlardır.

Kölelere nasıl muamele yapılacağını, Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden öğrenebiliriz. Allah Rasûlü şöyle buyuruyor:

Esirler hakkında hakkı tavsiye ediniz. Esire iyilikte bulunun. Eli­nizin altındakiler hakkında Allah'tan korkun. Onlara kızım, oğlum diye hitap ediniz.

Rivayetlere göre Hz. Ali iki takım elbise aldı. Onlardan biri diğe­rinden daha ince ve kaliteli idi. Kaliteli olanı kölesine verip "Sen buna benden daha layıksın. Çünkü sen gençsin" dedi.

İslâm, köle azat etmeye o kadar çok şiddetle teşvik etmiştir ki, onu cennetin ve Allah'ın rızasını kazanmanın anahtarı kılmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Kö­le azat etmektir. (Beled/11-13)

Allah Rasûlü (s.a) de köle azat etmenin çok büyük mükâfat kazan­dıracağım ifade ederek şöyle buyurmuştur:

Kimin bir cariyesi olur da onu güzel bir şekilde terbiye edip azat edip evlendirirse onun için iki ecir vardır.

Her kim bir müslüman köleyi hürriyetine kavuşturursa, Allah onun her azasına mukabil cehennemde bir aza yaratır, ki onu ce-.   hennemden azat eder.

Kim haksız yere bir hizmetçisine bir tokat atarsa onun kefareti, onu azat etmektir.

Allah Rasûlü, Ebu Mesud'u hizmetçisine tokat atarken görünce, onu kınadı. Bunun üzerine Ebu Mesud "Onu,Allah için hürriyetine ka­vuşturuyorum" dedi. O zaman Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurdu:

Eğer onu azat etmeseydin sana ateş dokunurdu,

İslâm köle azat etmeyi bir çok mesele için kefaret kılmıştır. Kaza­en öldürme, zıhar, yemini bozma, orucu bozma durumunda bir köle azat etmek emredilmiştir.

Aynı zamanda İslâm azat olmayı isteyen köle ile azatlık mukave­lesi yapmayı tavsiye etmiştir. Yani köle belli bir mal mukabilinde efen-disiyle sözleşme yapar ve böylelikle hürriyetine kavuşur. Kur'an-ı Ke­rim bu konuda şöyle buyuruyor:

Ellerinizin altında bulunan köleler ve cariyelerden mukavele yap­mak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız hemen mukavele yapın! (Nur/33)

İslâm, akrabalığı da azat olmak için bir vesile kılmıştır. Rasûlul-lah şöyle buyuruyor:

Kim bir mahrem akrabayı köle edinirse o hür olur. Bir cariye ile efendisi, muaşerette bulunur, o da bir çocuk doğurursa bu cariye efendisinin vefatından sonra hür olur.

Köleler eğer küfür diyarından İslâm ülkesine hicret ederlerse hür olurlar. Allah Rasûlü (s.a) onlar hakkında şöyle demiştir:

Bunlar, aziz ve celil olan Allah'ın hür kullarıdır.

Görülüyor ki, İslâm köleliği tasfiye etmek ve köleleri hürriyetle­rine kavuşturmak için her yola başvurmuştur. Eğer biz İslâm'ın ruhuna ve kaidelerine göre köleliğin üstüne gitseydik kölelik müessesi asırlar önce tarihe karışırdı.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: İslâm'ın kölelik kurumu hakkında tutumu nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.