☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Takdir edilme hissinin insanın tabiatında mevcut olduğu söyleniyor. Bu hususta görüşünüz nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Takdir edilme hissinin insanın tabiatında mevcut olduğu söyleniyor. Bu hususta görüşünüz nedir?Cevap: Bir münasebetle Rasûlullah'ın (s.a) beşeri yönünü inceli­yordum. Bu esnada gördüm ki Rasûlullah (s.a) fıtratıyla beşeriyetin zirvesinde bulunmaktadır. Çünkü Allah onu korumuş ve hidayete eriş-tirmiştir. Yine şunu da anladım ki takdir edilme hissi insanın tabiatın­da vardır. İnsanlar meslekleri ve meşrepleri ne olursa olsun iyi anılma­yı isterler.

Bununla birlikte erdemli kişi bihakkın layık olduğu övgüyü kabul eder. Yapmış olduğu övgüye değer işle yad edilmek ister.

Düşük karakterli insan ise haketmediği halde övülmeyi ister. Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıkları ile Övülmek isteyenler azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. (Âl-İİmran/188)

Ve yine gördüm ki Allah Rasûlü (s.a) sahabîlerine çok güzel öv­gülerde bulunmuştur. Onlardan kimine Sıddîk, kimine Faruk, kimine Zinnûreyn, kimine İlim Kapısı, kimine Allah'ın Kılıcı, kimine Ümme­tin Emini diyerek kendilerini onurlandırmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin övüldüğü birçok ayet var­dır. Bu da gösteriyor ki insanlar layık oldukları şeylerle övüîebilir. Me­sela Allah (c.c) Meryem suresinde Hz. İbrahim'den bahis açarken şöy­le buyuruyor:

Kitapta ibrahim'i an. Zira o sıdkı bütün bir peygamberdi. (Mer­yem/41)

Hz. Musa'dan bahsederken de şöyle buyuruyor:

(Rasûlüm) Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi idi ve hem Rasûl, hem de Nebi idi. (Meryem/51)

Hz. İsmail'den de şöyle bahsediyor:

(Rasûlüm) kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Ra­sûl ve Nebi idi. (Meryem/54)

Idris'ten de şöyle bahseder:

Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygam­berdi. (Meryem/56)

Sad suresinde Hz. Davud'tan bahsederken şöyle der:

Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla o hep Allah'a yöne­lirlerdi. (Sad/17)

Hz. Eyyub hakkında da şöyle der:

Kulumuz Eyyub'u da an. O rabbine! "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi" diye seslenmişti. (Sad/41)

Ve yine İbrahim, İshak ve Yakub hakkında şöyle diyor:

(Ey Muhammedi) Kuvvetli ve basiretli kullarımız, İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Hepsi de iyilerdendir. (Sad/48)

Ahkaf suresinde de Hz. Hûd hakkında şöyle buyurur:

Ad kavminin kardeşini (Hud'u) an o kavmini uyardı. (Ahkaf/21)

Hak eden kişinin övülmesi, bir takdirdir. Bu da gayret sahiplerini daha fazla çaba sarfetmeye sevkeder.

Şeyh M. Abduh'un Mecmuat'ul-Kelimât isimli eserinde şöyle deniyor: "Yerli yerinde olan övgüden hoşlanmak Allah'ın hikmetindendir."

İmam Muhammed Abduh bu risalesinde ümmetlerin ve milletle­rin savaşmasından, kahramanların mücadelesinden ve zorluklara karşı koymasından bahsedip diyor ki:

Yüceliğe talip kişiye zorluklar kolay görünür, ölüm onu yıldır-maz. Bazen azmi kınlırsa da Allah'ın yardım ve ilhamıyla hemen kendini toparlar ve ferdin/toplumun ilerleyip yükselmesinin ancak çalışmakla, vehim ve hayallere galip gelmekle mümkün olduğunu

düşünmeye başlar.

Sonra İmam M. Abduh yükselişlerden, şeref ve azmetmekten ko­nu açar ve şöyle der:

Milletler ancak, yüksek himmetli kahramanların çalışmalarıyla

yükselir.

Sonra şöyle devam eder:

Kendisini insanlığa adamış ve ağır yüklerin altına girmiş kimseler acaba ne bekliyorlar? Menfaatlerini onların menfaatinde görmü­yorlar mı? Allah her şeyi bir sebebe bağlamamış mı? Zafere eriş­menin yolu, yakın üzere olup gayret göstermek değil midir?

İmam M. Abduh sözlerine şöyle devam ediyor:

Allah insanın fıtratına takdir edilme hissini koymuştur. Takdir görmek ruhun gıdasıdır. Nefsi ayakta tutan şeydir. İnsanın iki eceli ve iki vücudu vardır. Bunlardan birincisi, doğumuyla başla­yıp ölümüyle sona erer. İkincisi ise geride bıraktığı hayırlı işler ve hayırlı kişilerdir, ki bunların ömrü diğerinden çok uzun olur. Öyleyse insan, adi ve bayağı şeyleri bırakıp değerli olan şeylere yönelmelidir.

İmam M. Abduh, milletlerin çalışanlarını takdir etmeyerek onla­rın şevklerini kırıp toplumun maslahatına set çektiklerini ifade ettikten sonra şöyle devam ediyor:

Takdir edilmek, övgüden, hoşlanmak tabii bir şeydir. En yüksek insanlar dahi bundan hoşlanmışlardır. Allah, Rasûlü Muharnmed'e dahi minnette bulunarak şöyle buyuruyor:

Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? (İnşirah/4)

Allah, temiz nimetlere mazhar olanların bunu dile getirmelerini müsamaha ile karşılamış ve şöyle buyurmuştur:

Ve rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. (Duha/11)

Zannediyorum insanın takdir edilmekten hoşlandığına dair bu ka­dar delil yeterlidir. Bununla birlikte asil olanlar hakkettikleri şey­lerle övülmeyi düşük insanlarsa hakedip etmediklerine bakmaksı­zın övülmeyi isterler.

Yüce Allah İmam M. Abduh'tan razı olsun.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Takdir edilme hissinin insanın tabiatında mevcut olduğu söyleniyor. Bu hususta görüşünüz nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.