☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: intihar etmek caizmidir, İslâm'ın görüşü nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: intihar etmek caizmidir, İslâm'ın görüşü nedir?Cevap: İnsan; sabır, hilm, hikmet ve benzeri sıfatlarla gerçek in­san olur ve bu sıfatlar sayesinde ayakta kalır. Geçmişte müslümanlar bu sıfatlar sayesinde hâdiselere kapılmamış, zayıf düşmemiş, zorlukla­ra göğüs germiş ve hedeflerine yürümekten geri durmamışlardır.

Onlar sıkıntılarla karşılaştıkları zaman, sabreder, zorluklan demir­den bir irade ile kucaklar ve 'Bu da geçer' diyerek Allah'a tevekkül ederlerdi.

İnsanlık bugün bu yüce vasıflardan uzaklaşmış; umutsuzluk gir­dabına düşmüştür. Bunun en büyük delili ise son zamanlarda intiharla­rın çoğalm asıdır.

Evet son zamanlarda intiharlar oldukça yaygın bir hale geldi. Bu da insanları korkutuyor.

Bu durumu, insanlığın iflası olarak değerlendirebiliriz. İntihar se­beplerine bakıldığında bunlann, sudan sebepler olduğu görülür. Oysa bunlar biraz sabır, biraz akıl ile halledilecek basit meselelerdir. Kimisi karısı kendisini terkettiği için, kimisi hakarete uğradığı için, kimisi aş­kına karşılık göremediği için, kimisi imtihanda başarılı olamadığı için intihar etmektedir. Gerçekte bunlann hiçbiri altından kalkılamayacak sıkıntılar değildir ve ayrıca mazeret de sayılmazlar.

Allah insanlara akıl ve şuur vermiş, önüne çeşitli yollar açmıştır. Fakat o bunlardan gaflet edip ümitsizliği kendine yol seçer. Halbuki Allah'ın rahmetinden ancak kâfirler ümitsiz olurlar. Sonra da canlarına kıyıp suçu kadere yüklerler. Şair Şevki intihar hakkında ne güzel söylemiştir:

İnsanlar o (intihar) kaderdendir dediler, İnsanlar öteden beri kadere zulmetmişlerdir. Halbuki tıp diyor ki o bir cinnettir İşte görüyorsun insanlarda akıl nadirleşmiştir.

İslâm intiharı şiddetle menetmiş, intihar edenin edebî azaba duçar olacağını bildirmiştir. Çünkü İnsan Allah'ın bir binasıdır, o binayı yı­kan kişi melundur. Allah şöyle buyuruyor:

Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın! (Bakara/195)

Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Allah, sizi esirgeyecektir. (Ni­sa/29)

Hz. Peygamber de (s.a) şöyle buyuruyor:

Sizden önceki toplumlardan birinde yarasının acısma dayanama­yıp bıçakla damarlarını keserek intihar eden bir adam hakkında Allah şöyle buyurdu:

Kim kendini bir demirle öldürürse, demiri elinde olduğu halde kı­yamet gününde gelir, cehennem ateşinde o demirle kendini de­vamlı keser, zehir içerek kendini öldüren de cehennem ateşinde devamlı olarak o zehiri içer. Kim kendini bir dağdan veya uçu­rumdan atmış ve böylelikle kendine kıymışsa o da devamlı cehen­nemde kendini o dağdan aşağı atar.

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a) intihar edenin cehennemlik olduğuna kesin hüküm veriyor. O cihad meydanında harp edip gazi de olsa cehennemliktir.

Rivayet edildiğine göre Kazman, müslümanlarla beraber Uhud sa­vaşına katıldı, yedi veya sekiz müşrik öldürdü. Sonunda yaralandı. Hz. Peygamber, daha önce onun cehennemlik olduğunu söylediğinden ba-ıı müslümanlar Rasûlullah'a giderek "Ey Allah'ın Rasûlü! Senin ce-Snnemlik dediğin kişi müthiş savaştı" dediklerinde, Hz. Peygamber tekrar onun cehennemlik olduğunu söyledi. Bazı müslümanlar, bu,du­ruma bir anlam veremeyip şaşırdılar.

Bazı sahabiler "Ey Kazman! Müjde sana, sen bugün Allah'ın im­tihanına tabi tutuldun" dediler. Kazman onlara "Vallahi ben ancak kav­mimin şerefi için savaştım" dedi.

Kazman'm yarası çok ağırdı. Gece basınca yaranın acısına daya­namayarak kılıcı karnına sokup intihar etti. Haber Allah Rasûlüne ye­tişince "Allahu Ekber, şehadet ederim ki ben Allah'ın kulu ve Rasûlü-yüm" buyurdu ve Bilal'e şöyle ilan etmesini emretti:

Cennete ancak müslüman olan girecektir. Allah Teâlâ bu dini gü­nahkar insanlarla da takviye eder.

Rivayet edildiğine göre Rasûlülah'a kendini öldüren bir adamın-haberi verildi. Allah Rasûlü (s.a) "Ben onun cenaze namazını kılmam" dedi. (Ebu Dâvud)

İntiharın cezasının şiddetli olması şundan: İntihar eden kişi ümit­sizlikten dolayı kendini Allah'ın mülkünde şerik ve ortak sayıyor. Çün­kü kişinin nefsi Allah'ın binasıdır. Ancak Allah onda tasarruf yapar. Şa­ir ne güzel söylemiştir:

Kendini öldüren Allah'ı da insanları da küstürür Hayat sahası Allah'a aittir, ancak O'nun izniyle gül açar. İnsan ancak O'nun ismiyle ölür, ölümü veren odur. Ancak millet birbirine girince kişinin korktuğuna bakılır O zaman sevap ve gurur beraber olur. Yaşayan övülür ve ölenler sevap alır.

Hayat meydanından kaçanlar hayattan korkanlardır. Onlar nefisle­rine malik değillerdir. Oysa onlar, kendilerine emanet olarak verilen hayatı korumakla sorumludurlar. Bu sorumluluktan kaçarak, intihar

edenler cezalandırılacaklardır.

İnsan hayata karşı, sabreden mücahid gibi direnmeli, ölüm ona, V

şeref meydanında gelmelidir. Şair bu konuda şöyle söylüyor:

, Hayır yavaş yavaş gelişir, dalalet ve hüsran sizi öldürdü. Ne yüzle kendinizi babalarınızın üzerine atıyorsunuz. Yaşlıların ölümü daha da şiddetlidir. Sizden biriniz başına geleceğini bilmez ki.

Bu hususta eğitimcilere büyük iş düşmektedir. Onlar insanları in­tihardan alıkoymak için ellerinden geleni yapıp bu habis hastalığın kö­künü kurulmalıdırlar. Kim bilir belki birçok insanlar intihar edenlerden ibret alır, bu da hayra vesile olur.

Allah her şeyi en iyi bilendir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: intihar etmek caizmidir, İslâm'ın görüşü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.