☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Dini taassub nedir ve müslüman için zaruri midir? Bunun­la müsamaha arasındaki ilişki nedir?

Sorularla islamiyet-18-> Cevap: Eğer burada taassuptan kasıt din ve inancı aziz kılmak ve korumak ise, bu bütün müslümanlara farz olan bir şeydir. Allah şöyle buyuruyor:


Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Rasûlünün ve mü'minlerin-dir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. (Münafikûn/8)


Allah müslümanlar için de şöyle buyuruyor:


Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın, Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmran/139)


Bir mü'minin, dininin şiar ve sembollerinden olan bir şeyi terket-mesi caiz değildir. Çünkü o kendi dininden olmayanları bu konuda ra­zı edemez. Allah (c.c) hikmet dolu kitabında Rasûlüne hitaben şöyle buyuruyor:


(Rasûlüm!) De ki: "Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarını­za tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapı-


yor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." (Ka-firun/1-6)


Fakat dini taassuptan kasıt, dini zulme bir araç kılmak ve muha­lifleri ezmek, hak ve hukuklarını zayi etmek, onların dini vazifeleri­ne set çekmek ise, işte böyle bir taassup mü'min için caiz değildir. Çünkü İslâm dini adalet, insaf ve müsamaha dinidir. Allah şöyle bu­yuruyor:


Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrıl­mıştır. (Bakara/256)


Allah Teâlâ Rasûlüne ehl-i kitaba karşı yumuşak davranmasını tavsiye ederek onlara şöyle söylemesini emretmiştir:


O halde biz veya siz, ikimizden biri, ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. (Sebe/24)


Halbuki ehl-i kitap dinde Rasûlullah'a muhalif idiler. Yine Allah şerefli kitabında şöyle buyuruyor:


Ehl-i kitapla ancak en güzel şekilde mücadele edin... (Anke-but/46)


Allah (c.c) davetin en güzel şeklim tasvir ediyor, ki bunda zorla­ma yoktur. O şöyle buyuruyor:


Rasûlüm! Sen rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve on­larla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapan­ları en eyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.


(Nahl/125)


islâm daha da öteye giderek, kitap ehli bir kadınla evlenmeyi mu­bah kıldığı gibi ehl-i kitabın yiyeceklerini de müslümanlara helal kıl­mıştır. Dine muhalif bir şey olmadığı sürece onları ziyaret etmek, on­larla güzel geçinmek, onlara hediye vermek ve haram olmamak şartıy­la onların hediyelerini almak da helâl kılınmıştır.


İslâm müslümanları, savaş halinde olmayan kâfirlerle iyi geçin-aeVe ve onlara iyi muameleye çağırmıştır. Allah şöyle buyuruyor:


Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çı­karmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasak­lamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.


Allah yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çı­karanları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinme­nizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zâlimler onlardır. (Mümtehine/8-9)


Müslümanlar katiyyen taassuba, teröre, zora ve zorbalığa taraf ol­mazlar. Onlar ancak hayra ve barışa çağırırlar. İnsanlığa hayırlı olacak işlere yardımcı olmalarında hiçbir sakınca yoktur. Haramın helâl, helâ­lin haramlaştırılmadığı sürece müslümanın tüm insanlık için hayırlı olan işlere yardımcı olmasında hiçbir sakınca yoktur.   Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Dini taassub nedir ve müslüman için zaruri midir? Bunun­la müsamaha arasındaki ilişki nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.