☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Bir kimsenin, doktor olmadığı halde insanları parayla teda­vi etmeye kalkışması caiz midir?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: Doktorluk önemli ve zor bir meslektir. Doktor olmak için, uzun bir eğitim ve öğretim görmek gerekir. Bu nedenle bir çok devlet tedavi işini iyi tahsil gören mütehassıs doktorlara bırakmışlardır. Dok­torluğu da göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, göğüs hastalıkları doktoru, iç hastalıkları doktoru, cildiye doktoru, kadın hastalıkları dok­toru gibi dallara ayırmışlardır.


İslâm öğretisinden ihtisas işine ciddiyetle eğilmek gerektiğini an­lıyoruz. Ancak bu takdirde insanların hatalarını düzeltebilir, onlara faydalı olabiliriz. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:


Zarar görmekte yoktur, zarar vermek de yoktur.


Şüphesiz, deneyimsiz ve dirayetsiz olarak hastalıkları tedavi et­meye kalkışmak, insanların hayatlarını tehlikeye atmaktır. Halbuki di­nin genel hükümleri arasında "zarar ortadan kaldırılır1' kaidesi vardır. Devlet bu cahillere yasak koymalıdır. Dinin ve şeriatın asıl hedefi de budur.


Rasûlullah (s.a) şöyle buyuruyor: Herkes kendi yaradılışına uygun iş yapar


Bu hadisten de anlıyoruz ki, insanların yetenekleri sınırlıdır. Yete­neklerin çoğalmasıyla konular da çoğalır. Öyle ise, doktor ilaç yazar, din âlimi fetva verir, mühendisler imar için plan, proje yaparlar, kanun adanılan kanun yapar. Bir insan kalkıp ta bilmediği bir işe kalkışırsa nem hata eder hem de zarar verir.


Yine Rasûlulah (s.a) şöyle buyuruyor:


Allah (c.c) yaptığı işi sağlam yapanları sever.


Ancak tıb bilimini tahsil eden kişi doktorluk yapmalıdır. Zira bu iş, insanın sağlığı ile alâkalıdır. Doktor insanın beden yapısını çok iyi bilmelidir, ki Rasûlullah'm da tavsiye ettiği gibi işini sağlam yapsın.


Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:


Her kim ki doktor olmadığı halde doktorluğa kalkışırsa ve başka­sına zarar verirse o zamin olur. (Ebu Dâvud, Neseî ve İbn Mâce)


Yani kim yeterli dirayete ve tıp bilgisine sahip olmadığı halde ta-biblik yapmaya kalkar ve insanlara zarar verirse, verdiği zararın bede­lini öder.


Beşinci raşit halife sayılan Ömer b. Abdulaziz de bu hadisi başka bir kanalla rivayet ediyor:


Doktor olmadığı halde doktorluk yapan kimse, yanlış tedavi nede­niyle verdiği zarardan sorumludur, telef ettiği şeyin zaminidir.


İmam Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkani (v.1255) en-Neyl'ül-Evtar isimli kitabında bu hadisin açıklamasında şöyle diyor: Bu hadisten anlaşılıyor ki, doktorluk yapan kişi eğer doktor değilse, meydana gelen zarardan sorumludur. Eğer o kişi doktor ise, tedavi ne­ticesinde meydana gelen zarardan sorumlu değildir. Çünkü doktor, hastalığı ve onun ilacını bilen kişi demektir. Bu konuda o bir çok dok­tordan ders almıştır. O hocalar ona diploma vermişlerdir.


Mütehassıs doktorun çabasına rağmen hasta kurtarılamazsa, -bu konuda bir ihmal veya kusur da sözkonusu değilse- doktor bundan so­rumlu olmaz. Çünkü o elinden gelen gayreti sarfetmiştir. Ancak dok­tor olmayan kişinin tedaviye kalkışması ve hastanın zarar görmesi ve­ya ölmesi durumunda vaziyet değişir. Çünkü o bilmediği bir işe el uzatmıştı    Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Bir kimsenin, doktor olmadığı halde insanları parayla teda­vi etmeye kalkışması caiz midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.