☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Birçok insanın ses cihazlarını kötüye kullanarak onu adeta taciz aleti haline getirdiğini görüyoruz. Yine müezzinlerin sabah ezan­larında teganni ettiklerini, kaside, dua ve salavatlar okuduklarını da işi­tiyoruz. Bu konuda İslâm'ın hükmü nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Birçok insanın ses cihazlarını kötüye kullanarak onu adeta taciz aleti haline getirdiğini görüyoruz. Yine müezzinlerin sabah ezan­larında teganni ettiklerini, kaside, dua ve salavatlar okuduklarını da işi­tiyoruz. Bu konuda İslâm'ın hükmü nedir?Cevap: Ses cihazları iki ağzı olan bir bıçak gibidir. Hayra kulla­nıldığında hayırlı, şerre kullanıldığında şerli olur. Mesela bir hatibin, bir konuşmacının Allah'ın emirlerini daha iyi duyurmak için bu cihaz­lardan faydalanması yerinde bir davranıştır.

Bazen bu cihazlar ve mikrofonlar hiç yeri olmayan yerlerde de kullanılıyor. Mesela matem ve taziye yerlerinde olduğu gibi. Matem

sahibi mikrofonların sesini o kadar yükseltiyor ki insanlara işkence vermeye başlıyor.

Daha garibi, komşu olan iki matem sahibinin evlerinde bu cihaz­ların sesleri sonuna kadar açılıyor, adeta matem evleri bu konuda yarı­şıyorlar. Oysa, Kur'an'ın normal/doğal sesle okunması daha güzeldir.

Hatta bazen bir mahallede dört cenaze oluyor. Cenaze evlerinin tümü de ses cihazları kullanıyor. Öyle ki dinleyici artık bir şey duymu­yor. Gürültüden rahatsız oluyor.

Elbette Kur'an okunmalı, ancak Kur'an'ın tertil ile okunması ge­rekir. Dinlenecek en üstün kelam da alemlerin rabbi olan Allah'ın ke­lamıdır. Allah (c.c) onun hakkında şöyle buyuruyor:

Ve Kur'an'ı tane tane oku! (Müzemmil/3) Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver! (Kaf/45)

Bana müslümanlardan olmam ve Kur'an okumam emredildi. (Neml/91-92)

Biz onu, bir hitabe olarak, insanlara dura dura okuyasın diye, (ayet ayet, sure sure) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik. (İs-ra/106)

Yani biz onu tafsilatlı bir şekilde indirdik ki, yavaş yavaş insanla­ra okuyasın. Keşke biz Kur'an'ın sesini bütün dünya insanlarına ulaş-tırabilseydik, ki bu, bizim için bir vecibedir.

Ancak, Kur'an-ı Kerim'i başkasına hikmetli bir üslupla ve cazip bir şekilde ulaştırmalıyız.

Ezan meselesine gelince, ezan bir tür ilamdır. Yani insanlara-vak­tinde kılabilmeleri için- namaz vakitlerini bildirmektir. Zira Allah Te-âlâ şöyle buyuruyor:

Çünkü namaz, mü'minler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (Ni­sa/103)

Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık için de namaz kılın! (Bakara/238)

Hz. Peygamber (s.a) ezanla ilgili şöyle buyuruyor:

Sizin en hayırlınız ezan okusun, Kur'an'ı en iyi okuyanınız da

imamlık yapsın.

Ezan müekked bir sünnettir. Onun vakti namazın vaktidir. Ezan, tatlı ve cazip bir sesle okunmalıdır ki dinleyende bir tesir meydana ge­tirsin. Taciz edici bir sesle ezan okumamak lazımdır. Kur'an-ı Ke-rim'de şöyle buyuruluyor:

Unutma ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. (Lokman/19)

Âlimler ezandan sonra yüksek sesle getirilen salat ve selamın bi­dat olduğunu söylemişlerdir. Bu Rasûlullah'm (s.a) sünnetine kesinlik­le muhaliftir. Her ne kadar Allah Rasûlüne salavat getirmek ibadet sa­yılsa da onu yerinde yapmak lazımdır. Bu konu Üstad Muhammed Abduh'a sorulunca, "Ezandan evvel ve ezandan sonra okunan her şey bidattir" diye cevap vermiştir. Bunun bidat-ı hasene olduğunu söyle­yen kişilerin sözüne itibar edilmez. Çünkü ibadetle ilgili bütün bidat-lar kötüdürler.

Hıtaî'ül-Makrizi adlı eserde şöyle deniyor:

Cuma gecelerinde namazdan sonra salat ve selam getirmek, Sala-haddin Abdullah b. Abdullah el-Berlisi zamanında adet haline ge­tirildi. Bu da hicri 760 senesine tekabül ediyor. 791 senesininin şa­ban ayında es-Salih el-Mansur, Emir Hac zamanında Cuma gece­sinde Rasülullah'a getirilen salat ve selamı duyup gelen birtakım insanlara "Bu hoşunuza gitti mi?" diye sordu. Onlar da evet ceva­bını verdiler.

O gece rüyasında Rasûlullah'ı gördüğünü onun kendisine "Git ve yetkiliye söyle her ezandan sonra bana salat ve selam getirsin" de­diğini söyledi.

Bunun üzerine o Kahire'nin yetkilisi olan Necmeddin Muhammed Tanberi'ye gidip şöyle söyledi: "Rasûlulullah (s.a) sana bundan böyle bütün müezzinler ezandan sonra salat ve selam getirsinler diye emretti." Nitekim o günden beri böyle yapılıyor.

Bu iş adamın hoşuna gitti. Cahil adam Hz. Peygamberin vefatın­dan sonra birşey emredemeyeceğini, Allah'ın da dine her hangi bir ek­lemede bulunmayı haram kıldığını bilmiyordu. Allah şöyle buyuruypr:

Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? (Şura/21)

Allah Rasûlü da şöyle buyuruyor: Bidatlardan sakının.

Bundan da anlıyoruz ki, müezzinlerin ezandan sonra okudukları salat ve selam ve makamla okudukları şeylerin tümü bidattir.

Yine âlimler, fecir ezanından önce müezzinlerin teşbih ve istiğfar okumasını da bidat olarak görmüşlerdir. Zira bu, Hz. Peygamber'e mu­halefet anlamına gelir. Rasûlullah şöyle buyuruyor:

Bazılarınız neden açıktan okuyor?!

Allah Rasûlü başkalannı şaşırtanlar için böyle bir ikazda bulundu­ğuna göre, şarkıya benzer şekilde teganniden ve matem sesine benze­yen şeylerden haydi haydi sakındırır.

Ezanı ve Kur'an'ı edeble okumalıyız. Allah şöyle buyuruyor:

İyi anlayan bir toplum için, hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? (Maide/50) 
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Birçok insanın ses cihazlarını kötüye kullanarak onu adeta taciz aleti haline getirdiğini görüyoruz. Yine müezzinlerin sabah ezan­larında teganni ettiklerini, kaside, dua ve salavatlar okuduklarını da işi­tiyoruz. Bu konuda İslâm'ın hükmü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.