☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Sorularla İslam-19->Bir müslümanın Allah'tan başkasına yemin etmesi caiz midir? Mesela velilerle ve bunlara benzer şeylerle yemin etmek caiz olur mu?

Sorularla islam-19->Soru: Bugünkü İslâm ümmetine baktığımızda sözü bir olmayan, gayretleri dağınık, hedefleri ayrı bir toplum görüyoruz. Geçmişteki ümmete baktığımızda ise bütün yolların ıslaha gittiğini görüyoruz. Ra-sûlullah'm (s.a) ümmetini -hem de kısa bir zaman içerisinde- böyle büyük bir şerefe nasıl ulaştırdığını izah edermisiniz?Cevap: Eğer cevabı bir tek kelime ile istersen derim ki, Muham-med (s.a) ümmetini birlik haline getirdi. Onları tek kelime üzerinde topladı. Çünkü o peygamberlerin sonuncusu, efendisi, mücahitlerin li­deri, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen, kuvvetli ve metin olan Allah'ın inayetine mazhar olmuş bir kişi idi.

Ama meselenin uzun izahını istersen şu şekilde izah etmeğe çalı­şalım: Ümmetin birliğinin en önemli sebeplerinin başında, Hz. Pey-gamber'in şahsiyetinin yüceliği geliyordu.

Yine o sebeplerden birisi de, batıl bir akidenin yerine yüce ve de­ğerli bir inancın konulmasıdır. Bütün bunlardan sonra bu büyük ima­nın amellerle rayına oturtulması, bunun da Allah'ın gönderdiği vahy ile yapılmasıdır.

Yine o sebeplerden biri de, ümmetin nefislerinin kinden ve kıskançlıktan temizlenmesidir. İlk İslâm toplumunda zulüm ve zorbalık, böbürlenmek, kin gütmek yoktu. Aksine kardeşlik, muhabbet ve eşit­lik vardı. Çünkü onlar bir asıldan idiler. Arabın, Arab olmayana takva­dan başka bir üstünlüğü yok idi.

Yine onlar inanmışlardı ki bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Onlar nefislerine güvendikleri zaman, zarara uğramışlardır. Fakat rablerine güvendikleri zaman iflah olmuşlardır. İzzet ve yücelik Allah'ın, Rasû-lünün ve mü'minlerindir. Kur'an şöyle buyuruyor:

Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı sarılın parçalanmayın. (Âl-i İmran/103)

Yine o sebeplerden birisi de o devir insanlarının gözünde dünya­nın hiçbir kıymetinin bulunmamasıdır. Dünyanın gözüne küçük görün­düğü insan yücelir ve kişi hemcinsini muhabbet ve vefa ile kucaklar.

Yine o sebeplerden biri de onların cennete talip olmalarıdır. Onlar fani hayata değil, ebedi hayata talip idiler.

Sebeplerden biri de vatan sevgisinin imandan sayılıp dinî bir ren­ge büründürülmesidir. Zira o dönemde vatanı savunmak akidenin bir cüzü sayılırdı. Bu da semavi ve yüce bir bağdır. Bütün saflar birlik üze­rinde toplanır. Çünkü onlar din kardeşlerine bir dayanak ve yardımcı olmadıkları sürece, kendi memleketlerinde efendi olamayacaklarını, düşmanlarını yurtlarından kovam ayacaklarını ve rablerini razı edeme­yeceklerine inanmışlardı. Çünkü müslümanlar, birbirlerine kenetlenen tuğlalardan oluşmuş bir bina gibidir.

Hz. Peygamber sayesinde müslümanlar hiç ölmeyecek gibi dün­yaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışıyordu. İşte önceki ümmet an­cak böyle başarmıştı. Günümüz müslümanlan da bu dereceye ulaşmak istiyorsa yol önündedir, çalışsın, o dereceye ulaşsın. 

Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Sorularla İslam-19->Bir müslümanın Allah'tan başkasına yemin etmesi caiz midir? Mesela velilerle ve bunlara benzer şeylerle yemin etmek caiz olur mu? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.