☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: İnsanlar tarihlerini bilsinler diye eşyaları müzelerde koru­mak caiz midir?

Sorularla islamiyet-18->Cevap: Şüphesiz insanlarla ilgili bilgiyi en çok tarihi kaynaklar­dan elde ederiz. Yani, akideler, adetler, taklitler, lügatler ve diğer top­lumsal olguları hep tarihten öğreniriz.


Şüphesiz tarih de çeşitli vesilelerle bilinir. O vesileler de binalar, tarihi eserler, camiler, mabetler, kaleler, ehramlar, su kanalları, bentler ve benzerleridir.


Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayet vardır ki insanları ibret almak için yeryüzünde gezmeye teşvik ediyor. Allah şöyle buyuruyor:


Sizden önce nice (milletler hakkında) ilahi kanunlar gelip geçmiş­tir. Onun için, yeryüzünde gezip dolaşın da (Allah'ın ayetlerini) yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş göıiin! (Al-i Imran/137)


De ki: "Yeryüzünde gezin de, günahkârların akıbeti nasıl oldu gö­rün!" (Neml/69)


Rasûlüm de ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün, onların çoğu müşrik idi." (Rum/42)


Yine birtakım ayetler vardır ki, ibret almak için geçmiş kavimle­rin eserlerine işaret ediyor. Bu eserlerin insanları düşünceye sevketti-ğini bildiriyor. Kur'an şöyle buyuruyor:


Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce­kilerin sonu nasıl olmuş görsünler. Öncekiler bunlardan daha çok­tu, kuvvetçe ve yer yüzündeki eserleri bakımından daha sağlam idiler. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir.


(Gafir/82)


Yine Kasas suresinde şöyle buyuruluyor:


Biz, refahdan şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yer­leri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmistir. Onlara biz varis olmuşuzdur. (Kasas/58)


Ahkâf suresinde de şöyle buyuruluyor:


Nitekim (o kasırga gelince) onlann evlerinden başka bir şey gö­rülmez oldu. (Ahkâf/25)


Ve yine buyuruluyor ki:


Bizim, onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız, kendile­rini yola getirmedi mi? Halbuki onların yerlerinde gezip dolaşır­lar. Bunda elbette akıl sahipleri için ibretler vardır. (Taha/128)


Ve yine şöyle buyuruyor:


Hâlen yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. (Secde/26)


Ad ve Semud'u da (helak ettik). Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. (Ankebut/38)


Bu ayetler gösteriyor ki geçmişlerin eserleri, onların durumunu öğrenmek için birer vesile olup onların vardıkları son noktayı göster­mektedirler.


ibret değeri olan bir şeyi muhafaza etmeye dair Kur'an'da delil de vardır.


Rasûlüm! Sana hücrelerin arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. (Hucurat/4)


Müfessirler, ayette geçen hücrelerden maksadın, Hz. Peygam-ber'in hanımlarının odaları olduğunu ifade etmişlerdir. Bunlar dokuz oda idi. Her bir hanımının bir odası var idi. Kapılarında da siyah yün­lü birer perde asılıydı. Bunlar çok mütevazi odalardı, lüks yönü yoktu.


Hücreler (odalar) mescide bitişik olup kapıları mescide açılıyor­du. Emevî halifelerinden Velid'in döneminde bunlar yıktırıldı ve mes­cide dahil edildi. Bundan dolayı insanların çoğu ağladılar. O gün Said b. Müseyyeb şöyle dedi: "Vallahi bu odaların öyle durmalarını ister­dim. Ta ki dışardan gelen insanlar, Rasûlullah'ın (s.a) hayatında ne ka­dar az şeyle iktifa ettiğini görsünler. Ve yine bu insanların dünya nime-tiyle, bunların çokluğuyla gururlanmalarına bir engel olsun". Ebu Umame b. Sehl b. Hanif de buna benzer bir söz söylemiştir. Bundan da anlaşılıyor ki fayda verecek eserleri korumak, onları insanların ibretle­rine sunmak dinin yasaklamadığı bir şeydir.    Bu Bölümdeki(18) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-18.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


☝https://www.muhammediyye.org/☝

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: İnsanlar tarihlerini bilsinler diye eşyaları müzelerde koru­mak caiz midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.