☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Nûr Sûresinin İlk Ayetleri SORU: Nûr sûresinin ilk üç âyetini açıklamak lütfunda bulunmanı­zı en içten selamlarımla ve teşekkürlerimle rica ediyorum.

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Allah Teâlâ Nûr sûresinin başında şöyle buyuruyor:


Bu bizim inzal ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığı­mız bir sûredir. Belki düşünüp Öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik. Zina eden kadın ve erkeğin herbirine yüzer değ­nek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dinin­de (hükümlerini uygularken) merhametiniz tutmasın. Mü'minler-den bir grup da onlara uygulanan cezaya şahitlik etsin. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkası ile evlenmez zina eden kadın da ancak zina eden veya müşrik olan erkekle ev­lenir. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır. (Nûr/1-3)


Allah Teâlâ'nın "Bu bizim inzal ettiğimiz ve farz kıldığımız bir sûredir" demesi, bu sûre içindeki hükümlere ve prensiblere çok önem verdiğinin bir delilidir. "Size ve sizden sonrakilere bunları farz kıl­dık" dediğine göre ondaki emirlere itaat edilip yasaklardan da kaçı­nılması gerekir. İşte böylece bu sûrenin içinde helâli haramı ve had­leri/cezaları açıkladık. Öğüt almanız için apaçık ve tefsir edici âyet­leri de indirdik.


Bir şahsın bir kadınla zina ettiği sabit olduğu zaman her ikisine de yüzer değnek vurulması vacibtir. Zina edenler evlenmemiş kişiler ol­dukları zaman İslâm'ın hükmü budur. Evlenmiş, hür ve akıl baliğ kişi­lere gelince bunların cezası ise taşlanarak öldürülmektir (recm). Ebû Hanife'ye göre, devlet başkanı (onun adına hakim) uygun ve gerekli görürse zina eden bekarlara değnek cezasını uyguladıktan zonra sür­gün cezası da verebilir.


İmam Mâlik, bir seferinde Hz. Ömer'in ayağa kalkıp Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle dediğini rivayet eder:


Ey insanlar! Allah Teâlâ Muhammed'i (s.a) hak ile gönderdi. Ona kitap indirdi. İndirdiği âyetlerin içinde recm âyeti de vardı. Bize onu okudu biz de onu ezberledik. Rasûlullah recm cezasını uygu­ladı, ondan sonra biz de uyguladık. Uzun bir zaman geçtikten son­ra korkarım ki insanlardan birisi kalkıp, "Allah'ın kitabında recm âyetini görmüyoruz" diyecek ve Allah'ın indirdiği bir farizayı ter-kederek dalalete düşecekler. Erkeklerden ve kadınlardan evli olanlar zina edip de, (suçları) şahitlerle ya da gebelik veya itirafla sabit olduğu zaman, onlara recmi uygulamak Allah'ın kitabında haktır. (Buharı ve Müslim)


Sonra Allah Teâlâ zina edenlere değnek cezası hükmünü uygular­ken acımamalarını ve za'fa düşmemelerini veya bu merhametin zina cezasını uygulamayı terketmelerine sebep olmamasını müslümanlara emretmiştir. Bu sebeple hadis-i şerifte şöyle buyurulur:


Yer yüzünde, Allah'ın koyduğu bir cezanın (haddin) suçlulara uygulanması, kırk sabah üzerlerine yağmur yağmasından daha hayırlıdır.


Sizin onlara merhametiniz tutmasın çünkü bu Allah'ın hükmüdür ve Allah'ın dinidir. Rabbiniz Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorsanız O'na itaat etmeniz ve emrini uygulamanız gerekir. Kıyamet gününde rabbinize kavuşacaksınız ve itaatinizden dolayı sizi mükafatlandıra­cak, isyanınızdan dolayı da sizi cezalandıracak. Halk arasında azarla­nıp kmanmalan ve daha caydırıcı olması için hükmün infazı esnasında üç veya daha fazla kişiden oluşan müslüman bir topluluğun da orada hazır bulunması gerekir. Bu, insanların onu görüp de ibret almaları ve günah işlemekten vazgeçmeleri için hükmün alenen infazını gerektirir.


Sonra Allah Teâlâ zina eden bir erkeğin ancak zina eden veya müşrik bir kadınla cinsel ilişkiye girebileceğini, yani onun zina etme arzusuna ancak zinacı isyankar bir kadının veya zinayı haram görme­yen müşrik bir kadının boyun eğeceğini, zinakâr bir kadının da ancak zinakâr bir erkekle veya zinanın haramlığına inanmayan bir müşrikle cinsel ilişki kurabileceğini, bu yüzden bunlarla evlenmenin mü'minle-re haram olduğunu söylemiştir. Rivayet edildiğine göre bir adam Om-mü Mehzûl isimli bir kadınla evlenmek için Rasûlullah'tan izin iste­mişti. Kadın zâniye idi ve adamın geçimini de üstlenmeyi şart koşmuş­tu. Rasûlullah (s.a) bunu reddetti ve ona şu âyeti okudu:


Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkası ile evlenmez, zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Nûr Sûresinin İlk Ayetleri SORU: Nûr sûresinin ilk üç âyetini açıklamak lütfunda bulunmanı­zı en içten selamlarımla ve teşekkürlerimle rica ediyorum. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.