☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an Dili Olan Arabçanın Önemi -SORU: Sizin yayınlanmış hutbelerinizde Arabça'ya önem verilme­si gerektiğini ve bunun dinin bir emri olduğunu söylediğinizi pek çok defa dinledim ve okudum. Bu nasıl olur? Halbuki lisan ve dil milli bir konudur, din ise akide ve inançla ilgilenir?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Evet, Arabça'ya itina göstermek İslâm'ın çağırdığı ve teş­vik ettiği bir konudur. Çünkü Arabça'yla ilgilenmek ve ona önem ver­mek İslâm'ın birinci düsturuyla, Kur'an'la ilgilenmek, Kur'an'a ihti­mam göstermek demektir. Çünkü Allah Teâlâ bu Kur'an'ı apaçık bir Arabça'yla indirmiştir. Kur'an-ı Kerim Arab belâgatinin eşsiz ve rakip­siz bir örneğidir. Kur'an'ın anlaşılması için Arabça'nın anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Arabça'yı bilmezsek Kur'an'ı anlayamayız. Bu sebeple müslümanların Arabça'yla ilgilenmeleri vacibtir.


Ebu Mansur es-Seâlibi en-Neysâbûri'nin Fıkhu'l-Luğa isimli kita­bının başında zikrettiği şu ibareyi nakletmek yeterlidir. Orada müellif Arabça'nın konumundan söz ediyor ve şöyle diyor:


Kim Allah'ı seviyorsa Peygamberi Hz. Muhammed'i (s.a) de sever, kim Arab olan Muhammed'i severse Arabları da sever, kim Arab-lan severse Arabçayı da sever. Kitapların en üstünü Kur'an-ı Ke­rim, Arab ve Arab olmayanların en üstünü Hz. Muhammed'e (s.a) bu lisanla inmiştir. Kim Arabça'yı severse ona ihtimam gösterir, azim ve sabırla onunla meşgul olur, gayretini ona yoğunlaştırır.


Allah kimi İslâm'a hidayet eder, kalbini imana açar ve iç huzuru verirse Hz. Muhammed'in (s.a) en hayırlı peygamber, İslâm'ın en hayırlı din, Arabların en hayırlı millet, [10]Arabçanın en hayırlı lisan ve Arabça'yı anlamaya çalışmanın da dini bir sorumluluk olduğu­na inanır. Çünkü Arabça ilmin aracıdır, dinde anlayış sahibi olma­nın anahtarıdır, dünya ve ahirette iyi bir konumda olmanın sebe­bidir. Sonra Arabça öğrenmekten maksat faziletli bir kişiliğe sahip olmak ve bu faziletleri ve fazilete götüren diğer vasıtaları muha­faza etmektir. Suya ulaşmak için kuyu ve kaynak, ateşi yakmak için kibrit ve çakmak ne ise dini öğrenmek için de Arabça odur. Arabçanın özelliklerini kavramak, akıcılığa ve çekiciliğe vakıf ol­mak, üstünlüklerini ve inceliklerini tanımak, sadece Kur'an'ın i'cazını/eşsizliğini göstermesi, nübüvvetin isbatında pek çok bil­giye vesile olması bile -ki bu imanın esasıdır- yeterli olurdu. Üs­telik bu, i'câz ve nübüvvete inanmada güzel bir etki meydana ge­tirir, dünya ve ahiretteki semeresi de güzel olur. Nasıl olmasın ki, Allah Teâlâ, kâtiplerin saya saya bitiremiyeceği pek çok övgüye değer özelliği sadece Kur'an'a bahsetmiştir.


Ne dersin? Arabçaya yani Kur'an diline karşı görevimizi keşke bilmiş olsaydık da gerektiği gibi bunu yerine getirseydik, işte o zaman hem akide alanında, hem de ulusal düzeyde kazanan biz olurduk. Keş­ke benim milletim bunu bilseydi.


Sonra sayın Muhammed Reşid Rıza, el-Vahyü'l-Muhammedi isim­li kitabında Kur'an dili olan Arabçadan şöyle söz eder:


İnsanlığın genel maslahatlarını araştıran bilim adamları bütün in­sanların ortaklaşa konuştukları müşterek tek bir dilin olmasını hep temenni etmişlerdir; insanlığın müşterek bir dili olsaydı, onunla yardımlaşırlar, onunla kaynaşırlar, eğitim ve öğretim programla­rında onunla işbirliğine giderler, ilimde fende ve dünyevi ilişkiler­de ortak çalışmalar yaparlardı. İslâm, din, yasama ve hüküm (yar­gı) konusunda Arabça'yı bütün müminlerin ve O'nun şeriatına bo­yun eğenlerin dili haline getirmekle bu ideali gerçekleştirmiştir. Çünkü müminler inançlarıyîe, vicdanlarıyle Allah'ın Kitabını ve Peygamberlerinin sünnetini tanımaya, onlarla kulluk etmeye ve kardeşleriyle Kur'an ve sünnet dahilinde birlik oluşturmaya yön­lendirilmişlerdir. Kur'an ve sünnet müminlerin dünya ve ahirette mutlu ve egemen olmalarının dayanağıdır. Bu sebeple Kur'an kendisinin Arabça bir kitap olduğunu defalarca ifade etmiştir, in­sanların kendisini düşünmelerini, anlamalarını, öğüt almalarını ve kendilerini Kur'an'la terbiye etmelerini tekrar tekrar emretmiştir. Mü'min olmayanlar ise, hükmüne boyun eğdikleri şeriatın ve dev­letin dilini, dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak için öğreneceklerdir. Nitekim bütün dünyada bu böyledir ve müslüman Arabların fet­hettikleri bölgelerde de böyle olmuştur.


Ben (Muhammed Reşit Rıza) el-Menar dergisinde ve tefsirinde Arabça öğrenmenin İslâm dinindeki gerekliliğini ve bu konuda bütün müslümünların fikir birliği içinde olduklarını açıkladım. Nitekim İmam Şafii de Risale'sinde buna dikkat çekmiştir. Rasû-lullah (s.a) ve Raşit halifeler zamanında uygulama da bu yönde idi, ta ki Arabça bilmeyenlerin sayısı çoğaldı, ilim azaldı, ceha­let galip geldi, işte o zamandan itibaren insanlar sadece farz iba­detleri ve zikirlerini dinin lisanıyle, yani Arabça'yla yapmakla iktifa ettiler.


Allah Teâlâ en iyisini bilendir.


 

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an Dili Olan Arabçanın Önemi -SORU: Sizin yayınlanmış hutbelerinizde Arabça'ya önem verilme­si gerektiğini ve bunun dinin bir emri olduğunu söylediğinizi pek çok defa dinledim ve okudum. Bu nasıl olur? Halbuki lisan ve dil milli bir konudur, din ise akide ve inançla ilgilenir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.