☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Peygamber'e Gelen Kadın Temsilci SORU: Hz. Peygamber'e temsilci olarak gönderilmiş olduğunu okuduğum Esma binti Yezid hakkında bilgi verir misiniz?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Soruda adı geçen hanım efendi İslâm kahramanlarından değerli bir sahabiyedir. Kendisi hicretin birinci yılında kadınların tem­silcisi olarak Hz. Peygamber'e gelmiş Mümtehine suresi 12. ayetinde bildirilen esaslara göre biat etmiştir.


Bu ayet şöyledir:


Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma­mak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürme­mek, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek üzere sana biat etmeye gel­dikleri zaman biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Mümte-hine/12)


Nitekim Hz. Esma âyette sayılan hususları dile getirerek: "Hz. Peygamber'e bu şartlarla biat ettik" diyor.


Hz. Esma sadakat ve ihlasla biat etmiştir. Hatta siyer kaynakların­da kaydedildiğine göre biat sırasında Hz. Esmâ'nın kolunda iki altın bi­lezik bulunuyormuş. Hz. Peygamber ona: "Esma! At o bilezikleri! Al­lah'ın koluna ateşten bilezik takmasından korkmuyor musun?" buyur­ması üzerine Hz. Esma en ufak bir tereddüt göstermeksizin bilezikle­rini çıkarıp Rasûlullah'ın önüne koymuştur.


Daha sonraları Hz. Esma Peygamber'in hadislerini dinle(yip ez­berlemiştir. Hz. Peygamber'e ince meseleleri sormuş öğrenmiştir. Ka­dının hayızdan nasıl temizleneceğini sorup öğrenen de odur. Dini öğ­renmekte utanmak olmaz.


Hz. Esma kuvvetli kişiliği olan bir kimse idi. İbn Abd'il Berr onun hakkında şöyle diyor: "Esma, dindar ve akıllı bir kimse idi."


Müslüman kadınları temsil etmek üzere Hz. Peygamber'e gelir on­lar adına Rasûlullah ile konuşurdu. Bir keresinde Peygamber'e gelerek


şöyle dedi:


Ey Allah'ın Rasûlü! Ben arkamda kalabalık bir kadın cemaatinin elçisiyim. Onların hepsi benim sözüme katılmaktadır. Onlar ay­nen benim görüş ve kanaatimdedirler.


Hz. Allah seni kadın ve erkeklere paygamber olarak gönderdi. Biz de sana iman edip uyduk.


Biz kadınlar bazı hususlarda erkeklerin yaptıklarını yapamıyor, örtümüzün içinde, evlerimizde oturuyoruz. Erkeklerin cinsel ihti­yacını gideriyor, çocuklarını karnımızda taşıyor (ve doğuruyoruz.


Erkekler ise cuma namazlarına gidiyor, cenaze merasimlerine ka­tılıyor ve cihad yapıyorlar. Onlar cihâda gittiklerinde biz onların mallarını korur, çocuklarına bakarız. Biz böyle yapmakla erkekle­rin sevabına ortak olabilir miyiz?


Hz. Peygamber Esmâ'yı dinledikten sonra ashabına yönelerek: "Kadının söylediğini işittiniz mi? Dini hakkında bundan daha güzel sorusu olan biri olabilir mi?" buyurdu. Onlar: "Evet ey Allah'ın Rasû­lü!" dediler. Rasûlullah şöyle buyurdu:


Ey Esma! Git temsilcisi olduğun hanımlara bildir ki sizden birini­zin kocası ile iyi geçinmesi, kocasının hoşnutluğunu kazanmaya çalışması ve onunla uyum içinde olması, erkekler için söylemiş olduğun şeylerin hepsinin sevabına eşittir.


Hz. Peygamber'den bunları duyan Esma geri dönerken sevincin­den tekbir getiriyor ve "La ilahe illallah" diyordu. Hz. Esma gücü yet­tiğinde Rasûlullah'ın İslâm davetine hizmet ediyordu. Nitekim rivayet edildiğine göre Esma (r.a) şöyle demiştir: "Mâide suresi nazil olduğu sırada ben Rasûlullah'ın devesi Azba'nın yularından tutmuş bulunuyor­dum. Mâide suresinin geldiği sıradaki vahyin ağırlığından neredeyse devenin pazuları parçalanacaktı."


Hz. Peygamber Esmâ'ya değer verir, ona ilgi gösterirdi. Nitekim bizzat Esmâ'nın rivayet ettiğine göre Rasûlullah Hz. Esmâ'nın içerisinde bulunduğu bir kadın topluluğuna uğramış ve onlara selam vermiştir. Hz. Esma ve arkadaşları da Peygamber'in selamına mukabele etmişlerdir.


Hz. Esma Arab kadınlarının en güzel konuşanlarından olup, cesa­ret ve kahramanlığı ile tanınırdı. Kendisine "Kadınları hatibi" denir­di. Karşılıklı konuşma ve bir bahsi ele alıp anlatmakta başarılı idi. Ni­tekim kadınların elçisi olarak Peygamberimiz'e gönderdiklerinde İslâm dininde kadının durumu hakkında nasıl konuştuğunu görmüştük.


Hz. Esmâ'nın gönlünde savaşlara katılıp cihad etmek arzusu vardı. Fakat o sıralarda şartlar onun bu isteğini yerine getirmeye elvermemişti.


Aradan aylar ve yıllar geçti. Hz. Peygamber'in vefatından bir kaç sene sonra hicretin on üçüncü yılında Yermuk savaşı gelip çattı.


Bu savaş zorla alınmış Arab topraklarında insan bedenlerini öğü­ten bir değirmen gibi şiddetli bir milliyetçilik savaşı idi. Bu savaşta müslümanlar Bizanslılara sonsuza kadar unutamayacakları bir ders vermişlerdir.


Esma binti Yezid ile ilgili olarak Ebtâlu Akideîin ve Cihad isimli kitabımda bilgiler verip uzun uzun söz ettim. Bu hususta geniş bilgi ar­zu edenler oraya baş vursunlar.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Peygamber'e Gelen Kadın Temsilci SORU: Hz. Peygamber'e temsilci olarak gönderilmiş olduğunu okuduğum Esma binti Yezid hakkında bilgi verir misiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.