☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Esbat - SORU: Kur'an'da geçen Esbat lafzıyla kimler kasdediliyor?

Sorularla islamiyet-10->C:Esbât kelimesi Kur'an'da aşağıdaki ayetlerde geçmektedir:


Deyin ki: "Biz Allah'a ve onun katından bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat'a indirilene, Musa'ya ve İsa'ya veri­lenlere, rableri tarafından diğer peygamberlere gelenlere, onlar­dan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Al­lah'a teslim olduk." (Bakara/136)


Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat'ın yahudi yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından bildirilmiş bir şahitli­ği (insanlardan) gizleyenden daha zâlim kim olabilir? Allah yap­tıklarınızdan gafil değildir." (Bakara/140)


De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbât'a indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere veri­lenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz." (Âl-i İmran/84)


Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sa­na da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a Esbat'a, İsa'ya, Eyyüb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyet­tik. Davud'a da Zebur'u verdik. (Nisa/163)


Esbât kelimesinin tekili olan sıbt sözlükte torun anlamındadır. Bu kelime aşağıda ifade edildiği üzere birçok anlama gelmektedir:


Esbât, erkeğin soyundan gelen her kabilenin bireyleridir.


Esbât, insanın evlatlarıdır. Esbât, çocukların çocuklarıdır. Esbât, kız çocuğun çocuklarıdır.


Sanki bu manalar ile kişinin soyunun devamı ifade edilmek isten­miştir.


Hadislerde de sıbt kelimesi geçmektedir. Bir hadiste: "Hz. Allah İsrail oğullarından bir sıbt'a (sülaleye) gazap ederek onların şekillerini hayvana çevirmiştir" buyurulmuştur.


Bir başka hadis de şöyledir: "Hasan ve Hüseyin (ondan bir parça olmak üzere) Peygamberin sıbtlarıdır (torunlarıdır)."


Esbât, ümmet gibi bir kalabalığı da ifade eder. Nitekim "Hüseyin Esbât'tan biridir" hadisinde ifade edilmek istenen mana: "Hüseyin, ha­yır hususunda ümmetlerden bir ümmettir" şeklindedir.


Kur'an'da geçen Esbât Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'm çocukla­rıdır. Onlar Hz. İsmail'in oğullarından gelen kabileler gibidir.


Esbât kelimesinin tekili sıbfta. Ümmet'e sıbt dendiği gibi, sıbt'a. da ümmet denir.


Tefsir âlimlerinin ifade ettiğine göre Esbât Hz. Yakub'un oğulları­dır. Onlar oniki kişi idiler. Bunlardan her birinin çocukları bir ümmet oldular. Böylece Esbât olarak isimlendirildiler.


Kur'an'da bu hususa şöyle işaret edilmiştir:


Biz İsrail oğullarını, (Yakub'un on iki oğlundan gelen) oymaklar halinde oniki kabileye ayırdık. Kavmi Musa'dan su isteyince 'Asam taşa vur!' diye vahyettik. (Musa asasını vurunca) derhal on iki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi... (A'raf/160)


Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyrulmaktadır:


Bir zamanlar Musa (Tih çölünde) kavmi için su istedi. Biz de ona 'Asan ile taşa vur!' dedik. (Musa asasını vurunca) derhal (taştan) oniki pınar aktı. Her bir topluluk içeceği pınarı bildi... (Bakara/60)


Bu ayetler gösteriyor ki Hz. Allah Esbât'tan her biri için bir pınar fışkırtmış, bunlardan her biri kendine ait olan pınarı tanımıştır.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Esbat - SORU: Kur'an'da geçen Esbat lafzıyla kimler kasdediliyor? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.