☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Masonluk Gerçeği SORU: Masonluk hareketinin gerçeğini bilmek istiyorum. Mason­luğun din ile ilgisi var mıdır?

Sorularla islamiyet-10->C: Masonluk hareketi şüphelerle, zanlan üzerine çeken ga­ripliklerle dolu), gizlilikle çepeçevre sanlı bir harekettir. Bu haliyle İslâm tarihinde ortaya çıkan yıkıcı hareketlere benzer. Bilimsellik, ru­hi veya bunun hilafına bir takım isimler altında, parlak ve aldatıcı bir görünüm içerisinde Arab dünyasının ve İslâmiyet'in parçalanması için çalışmıştır.


Masonluk hakkında yazı yazan yazarlardan biri masonluğun gizli taraflarını şöyle anlatıyor:


Bu sır dolu gizlilikler telkin yoluyla alınmış ve geçmişten bugüne miras kalmış geleneklerdir. Bunlar yazılmaz, resmi, şekli yapıla­maz, basılıp hiç bir yol ile ondan haber verilip edebi bir sanat veya kitap haline getirilemez. Hatta bir işaret yoluyla dahi onlardan söz edilemez. Bu sırları ancak ona layık olan masonlar keşfedebilir.


Masonluk kendisini yapmacık korkular ve ilginç şekillerle çevre­lemiştir. Üyeleri için anlamadan, kavramadan, kontrol sözkonusu olmadan, yok etme ve azarlama tehdidi altında alaycı durumlar vardır. Özellikle bu tehditler masonluğa karşı çıkan ve sırlarını açıklayanlar içindir.


Masonluk dinler ve inançlar arasında fark gözetmediği propagan­dası altında dini inancı yok etme gayreti içindedir. Çünkü batıl bi­le olsa hiçbir dinin diğer dine göre farkı olmadığına göre bir ma­sonun dini ile veya dindarlıkla kıvanç duymasına imkan yoktur. Böylece mason olan bir kimsenin dini duygusu erir yok olur. Bu­nun içindir ki masonluk mecusilik, zerdüştlük veya hayvana tap­mak gibi bâtıl inançlara saygı gösterir.


Masonluğun yazılı olarak ortaya attığı çirkinlikten biri de şudur:


Allah'ın bir olduğuna ve O'nun kainatı yoktan var ettiğine inan­mak İsraillilerin atalarının aklının ürünüdür.


Masonların bu sözü Allah'a atılmış çirkin bir iftiradır. Çünkü bu sö­zün anlamı şudur: Din insan yapısı bir olgudur Allah'ın vahyi değildir.


Tuhaftır ki masonluk cinsiyet, renk, din, sınıf, kan ve millet farkı gözetmediğini ileri sürmekte ise de masonluğa gireceklerin soy bakı­mından hür bir kimse olmasını, soyunda köleliğe bulaşmış birinin bu­lunmamasını gerekli kılmaktadır.


Görünen odur ki masonluk gizli bir Yahudilik hareketidir. Bunun içindir ki Süleyman'ın heykelinden ve Tevrat'tan çok fazla söz etmek­te ve sembollerini Tevrat'tan aldığını ifade etmektedir.


Araştırmacılar, masonluk hareketini Batılı sömürgecilerin casus­lukta kullandıklarını isbat etmişlerdir. Bunun için din masonluğa razı değildir ve masonluğa girmeyi mubah saymaz.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Masonluk Gerçeği SORU: Masonluk hareketinin gerçeğini bilmek istiyorum. Mason­luğun din ile ilgisi var mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.