☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Sabitler kimlerdir? Bunların belirli bir din ve mezhebi var mıdır? Şu anda Sâbiîler mevcut mudur?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Sâbiîler Kur'an'da şu üç yerde geçmektedir:


Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sâ-biîlerden Allah'a ve âhiret gününe hakkıyla inanıp iyi işler yapanIar için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. (Bakara/62)


İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe (gerçekten) inanıp iyi işler yapanlar üzerine asla korku yoktur. Onlar üzülecek de değildir. (Maide/69)


Mü'min olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hristiy anlar, Mecusiler ve müşrik olanlara gelince; Muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyle bilendir. (Hac/17)


Bir kimse (yolunu) sapıtır ve meylederse "Adam Sabi oldu" denir. Sâbiîler hak yoldan saptıkları ve peygamberlerin yolundan çıktıkları için onlara Sâbie denilmiştir. Şehristâni Milel ve Nihal isimli kitabında bunları söylemektedir.


Bildirildiğine göre ilk sâbiîler Şit ve İdris peygamberlere inanır, diğer peygamberlere inanmazlarınış.


İsfehâni'nin Mufredafw.ua bildirdiğine göre Sâbiîler Hz. Nuh'un dini üzerine olan bir topluluktur.


Şehristâni diyor ki: Sâbiîler duygu ve akıl ile bilinenlerin var ol­duğunu) söylerler. Bir takım had cezalan ve hükümleri benimserler. İs­lâm ve şeriatı kabul etmezler. Üç namaz kılarlar, cünüp olunca ve ölü­ye dokununca gusül abdesti alırlar. Deve, köpek ve domuz etini haram sayarlar. Kuşlardan pençeli olanları ve güvercini haram kabul ederler. Şarap içerek sarhoş olmayı ve sünnet olmayı yasaklar. Nikahın veli ve şahit ile kıyılmasını emrederler. Hakim kararı olmaksızın boşanmayı geçerli saymazlar, iki kadını bir kişinin nikahında birleştirmezler. Bun­ların pek çok putları vardır.


Sâbiîlerde "harrâniler" denilen bir grup vardır ki bunlar "İbadet edilen varlık zât olarak birdir, fakat o kişilerde birden fazladır" derler. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edip tenasuh'u (öldükten sonra ruhun başka bedene geçtiğini) kabul ederler.


Sâbiîlerin Hristiy anlıkta bir mezhep olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü günah çıkarmak, vaftiz ve pazar gününe saygı göstermek gibi benzer yanları vardır. Fakat Sâbiîler yıldızların (insanların yaşa­mında) etkisi olduğuna inanmak gibi başka şeyleri inançlarına karıştı­rarak sonradan pek çok uydurmaları inançlarına sokmuşlardır.


Bazıları Sâbiîlerin başlıbaşına bir din olduğunu söylemişlerdir. Buna göre bunlar, bilinen pek çok peygambere inanırlar. Fakat Arablar nasıl hanifliğe cahiliyeti karıştırmışlarsa, Sâbiîler de inançlarına bir ta­kım katma ve karıştırmalar yapmışlardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Sâ-biîler'i kitap ehli sayar. Söylendiğine göre Sâbiîlerin, ilahi olduğuna inandıkları kitapları vardır. Fakat çok eski zamanda yaşadıkları için as­lı bilinmez olmuş belirsizleşmiştir. Bunların var olduğunu ileri sürdük­leri kitabın peygamberlerin getirdiği bir dini bildirmiş olması uzak (bir görüş) değildir. Çünkü Kur'an'da: "Her bir millet için, mutlaka bir uya­rıcı (peygamber) bulunmuştur" (Fâtır/24) buyurulmuştur.


Sâbiiler Irak'ın kuzeyinde dağınık bir şekilde yaşamışlardır. Asıl merkezleri Harran'da olup, konuştukları dil Süryanice'dir. Sâbiîlerin varlığı onbirinci yüz yılda sona ermiştir. Bu yok oluş Fâtımîlerin Har­ran'ı işgal etmelerinden sonra olmuştur. Günümüzde Sâbiîlerden ancak pek az antik kalıntı vardır.


Sabitlerle ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler Şehristani'nin Mi-lel ve Nihal kitabına ve Dımeşki'nin Nuhab'ud-Dehr fi Acâib'il-Bahr isimli kitabına başvursun.


Her bir ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. (Yu­suf/76)

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Sabitler kimlerdir? Bunların belirli bir din ve mezhebi var mıdır? Şu anda Sâbiîler mevcut mudur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.