☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an'a Göre Yahudiler Ve Hrîstiyanlar-SORU: Kur'an'a göre Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir fark var mıdır?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: Yahudiler aslında Hz. Musa'ya, Hristiyanlar da Hz. İsa'ya uyan kimseledir. Bunlardan her birine Kur'an "Kitap ehli" gözüyle ba­kar. "Kitap ehli" ifadesinin anlamı bunların peygamberlerine Allah ta­rafından ilahi bir kitap indirilmiş demektir. Bu kitaplardaki değişiklik (çok) sonraları yapılmıştır.


İncil Allah'ın Hz. İsa'ya, Tevrat da Hz. Musa'ya indirdiği kitaptır. Aşağıdaki ayette Kur'an bu gerçeğe işaret etmektedir:


Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra ardarda pey­gamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu Ruh'ul-Kuds (Cebrail) ile destekledik. (Bakara/87)


Kur'an'm bize anlattığına göre müslüman için kitap ehlinin yeme­ğini ve kestiği eti yemek, ehli kitap kadınla evlenmek ve onlara zim­met ahdi vermek caizdir. Onlar bize karşı aldatıcı ve karşı koyucu ol­mayıp sözlerini yerine getirip barışçı oldukları sürece, onlara iyi mu­amele etmeliyiz. Böyle bir uygulamada şu İslâmî kurala boyun eğilir: "Müslümanların lehine olarak ne varsa bunlar ehli kitap için de vardır. Bizim aleyhimize ne varsa, aynı şe-yler onlar için de vardır."


Kitap ehli ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda Kur'an şöyle buyurur:


Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi ve Hristiyanların) yiyeceği size helâldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadın­lar da ... size helâldir. (Maide/5)


Kur'an tüm ehl-i kitabı tek olan Allah'a ve hak dine davet eder­ken gerçekçi ve insaflı olmuştur. Kur'an'da bu konuda şöyle buyurul-m aktadır.


(Rasûlüm!) De ki: "Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi üahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: "Şahit olunuz ki biz müslümanlarız!" deyiniz. (Âl-i İmran/64)


Kur'an-ı Kerim aynı zamanda kurtuluş yolunun bu iman olduğu­nu, başkaca bir kurtuluş yolu olmadığını bildirmiştir. Allah'ın rızâsını kazanmak isteyen kendisini ve duygusunu Allah'a teslim etmeli, yüce Allah'ın tek ilah olduğunu ikrar etmelidir.


Kur'an kitap ehlinden şöyle bahsetmektedir:


(Kitap ehli) "Yahudiler yahut Hristiyanlar dışında hiç kimse cen­nete giremeyecek" dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onla­ra: "Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!" de. Bil'akis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Allah katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. (Bakara/111-112)


Öte yandan Kur'an Allah'ın kitabını değiştiren ve sapan Yahudile­re yönelerek onlara yazık olacağını ve yok olacaklarını hatırlatıyor:


İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damga­sı vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların ba­şına), Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. (Bakara/61)


Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, hak­sız yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflanmıştır" demeleri sebebiyle (onları lanetledik, türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir;) tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı dışında artık iman etmezler.


Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ötürü (onları lanetledik)." (Nisa/155-156)


Sonra Kur'an, müslümanların Yahudilere karşı durumu ile Hristi-yanlara karşı durumu arasında bir ayırım gözeterek kitap ehline bakı­şını şöyle ifade etmiştir:


İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şid­detli olarak Yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da "Biz Hristi-yanlarız" diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Rasûle indirileni duydukları zaman, tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz! İman ettik, bi­zi (hakka) şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimizin bizi iyiler ara­sına katmasını umup dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe ni­çin iman etmeyelim?"


Söyledikleri (bu) sözden dolayı Allah onlara, içinde devamlı kal­mak üzere, altından ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak ver­di. İyi hareket edenlerin mükâfatı işte budur. (Maide/82-85)

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an'a Göre Yahudiler Ve Hrîstiyanlar-SORU: Kur'an'a göre Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir fark var mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.