☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: İsrâ'nın Kur'an'da zikredildiğini biliyoruz. Acaba Kur'an'da miraç da zikredilmiş midir?

Sorularla islamiyet-10->CEVAP: İsra olayı İsra sûresinin başında zikredilmiştir. Allah Teâlâ orada şöyle buyurmaktadır:


Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye ku­lu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığı­mız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münez­zehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.


Miraç olayı Necm sûresinin başında zikredilmiştir. Orada Allah Teâlâ Hz. Peygamber ve Cebrail'i şöyle anlatır:


Muhammed'e bu Kur'an'ı güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı Ceb­rail öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken (asıl şekliyle) doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleşti­rilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzeri­ne Allah kuluna vahyini bildirdi. Muhammed'in gözünün gördü­ğünü kalbi yalanlamadı: Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun onu, Sidretü'l-Münteha'nın ya­nında önceden bir defa daha görmüştü, Me'va Cenneti de onun yanındadır. Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Muhammed'in gözü ne kaydı ne de sınırı aştı. Andolsun o, rabbinin en büyük âyetlerin­den bir kısmını gördü. (Necm/5-18)


Bu âyetlerin tefsiri konusunda İbn Cerir et-Taberi'ye müracaat et­tiğimiz zaman özet olarak şunu görürüz: "Muhammed'e (s.a) Allah'ın vahyini ve emrini öğreten Cebrail'dir. Cebrail, üstün kuvvetlerin sahi­bidir. Her türlü hastalıktan ve kusurdan beridir. Cebrail, beraberinde


Hz. Muhammed olduğu halde en yüksek ufka yükseldi. Bu olay, Hz. Peygamber'in bir gece yürüyüşüne çıkarıldığı sırada olmuştur. O sıra­da Cebrail ile birlikte miracda güneşin doğduğu yere kadar yükselmiş­lerdir. En yüksek ufuk sözüyle kastedilen budur.


Sonra Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a) iyice yaklaştı. Enes'ten riva­yet edildiğine göre Cebrail İsra gecesi Hz. Peygamber'i (s.a) yedinci kat semaya kadar çıkarttı. Sonra Allah'tan başka hiç kimsenin bilmedi­ği şekilde onu Sidretü'l-Münteha'ya kadar yükseltti. Allah Teâlâ'ya o kadar yaklaştı ki iki yay arası kadar, hatta daha yakın oldu. Bu esnada Allah, kuluna vahyedeceğini etti. Vahyettiği şeylerin içinde ümmetine günlük elli rekat namaz da vardı. Ayette geçen kâbe kavseyn ibaresinin iki zira (iki kol mesafesi) kadar manasına geldiği de söylenilmiştir. "Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?" şek­lindeki âyet kâfirlere hitab etmektedir. Yani, ey kâfirler, Peygamberin gördüğü şeyler hakkında onunla tarştışmaya girmeniz size hiç yakış­maz. O gerçekten bunları görmüştür. Cebrail'i bir başka defasında da Sidretü'l-Münteha'nm yanında görmüştü Sidretü'l-Münteha'nın yanın­da görmüştü Sidretü'l-Münteha öyle bir ağaçtır ki yaratıkların ilmi ora­da sona erer. Onun yanında da Me'vâ cenneti vardır, bu cennet şehitle­rin bulunduğu cennettir.


Miraç esnasında Peygamber'in gözü sağa sola koymadı. Bilakis Allah neyi murat ettiyse sadece onları gördü. Gördüğü şeyler gerçekten pek çok ve pek büyüktü. Bunun için Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:


Andolsun ki o, rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Hülasa bu âyetler miraca işaret etmektedirler. En doğrusunu Allah bilir.

Bu Bölümdeki(10) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-10.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: İsrâ'nın Kur'an'da zikredildiğini biliyoruz. Acaba Kur'an'da miraç da zikredilmiş midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.