☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Âyette geçen "Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik" ifadesi ne anlama gelir?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Hicr sûresinde şöyle buyurur:


Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla sizi suladık. Yoksa siz o suyu toplayamazdınız. (Hicr/2)


Bir grup ilim adamı diyor ki: Bu âyet-i kerime, araştırmacıların ancak Kur'an'm nüzulünden asırlarca sonra öğrendikleri bilimsel bir olguya işaret etmektedir. Bu olgu, rüzgarlar vasıtasıyla bitkilerdeki döllenme olgusudur. Modern botanik bilimi, rüzgarların mısır, buğday, arpa vs. gibi bitkilerin pek çoğunda döllenme işine yardım ettiğini tes-bit etmiş bulunmaktadır. Çünkü bu rüzgarlar çiçeğin erkeklik organın­dan döllenme tozlarını aynı çiçeğin veya başka bir çiçeğin dişilik orga­nına nakletmektedir. Bu çiçek tozları gerçekten çok hafiftir ve havada bunların intikaline yardım eden çok sayıdaki tabii püskül bu çiçek toz-larıyla kaplıdır. Zariyat süresindeki şu âyet-i kerime bu anlamı tamam­lamaktadır:


İbret alasınız diye herşeyi çift çift yaratmışızdır. (Zariyat/49)


Bazı bilim adamları rüzgarların bitkileri nasıl aşıladığını açıkla­mışlar ve şöyle demişlerdir: Bitki serpilip geliştiği zaman onda çiçek­ler ortaya çıkar. Bu çiçekler Özel gelişim aşamalarından geçerek mey-vaların ve tohumların oluşmasına kadar ulaşır. Muhtelif şekil, koku ve renklerdeki bu çiçekler bitkilerdeki özel üreme organlarıdır. Çiçekler­de kimisi erkeklik, kimisi dişilik organı olmak üzere temel organlar bulunur. Erkeklik organında aşılama tanelen diye isimlendirilen ince ta­necikler vardır. Bunlar çeşitli renklerde, hacimlerde ve şekillerde olur­lar. Çiçeklerin dişilik organında içinde küçük yumurtacıkların olduğu yumurtalık bulunur. Bunlar aşılama taneleriyle (çiçek tozlarıyla) karşı­laştıkları zaman döllenme ve aşılanma ameliyesi meydana gelir ve so­nuçta bu bitkinin çocuklarına benzer tohumlar oluşur.


Döllenme (bitkilerde) İki türlü olur: Birisi kendi kendini dölle-mektir ki, bunda çiçek bizzat kendi kendisini otomatik olarak döller. Diğeri karışık döllemedir ki, bunda aşılama taneleri bir çiçekten başka bir çiçeğe geçerler. Rüzgarlar bu intikalin vasıtalarıdır. Misal olarak mısır bitkisini ele alalım. Tepesinda bir çeşit çiçek vardır ki bunlar er­kek çiçeklerdir. Yan taraflarında da dişi çiçekler bulunur ki aşılamadan sonra mısırın koçanı bu çiçeklerden meydana gelir. Rüzgarlar işte bu­rada döllenmeye aracılık ederler. Yine aynı şekilde yüksek bir hurma ağacını ele alalım: Onda da erkek ve dişi organlar bulunur. Bunlar ara­sında sunî bir döllenme olmazsa bu ameliye rüzgarlar vasıtasıyla ger­çekleşir. Şüphesiz bu büyük bir ilahi nimettir. Nitekim âyet-i kerime il­mi açıdan buna işaret etmektedir ve Kur'an-ı Kerim bu bilimsel olgu­yu bilimin tesbitinden çok önce ifade etmiştir. Geeçmişte ve gelecekte Kur'an'ı batıl kılacak hiçbir şey yoktur. Zira o hakim ve hamid olan Al­lah'ın katından indirilmedir.


Müfessirlerden bir grup "Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönder­dik" âyetiyle bulutların aşılanmasının kastedildiğini söylemişlerdir. Yani rüzgarlar bulutları taşırlar ve onları biribiriyle karıştırırlar. Sonra da yağmurun inmesine sebep olurlar. Bu tefsir de bir başka bilimsel gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü bazı bilim adamlarının söylediğine göre bulutlar havadaki su buharının atmosferin üst tabakalarma yük­seldiği zaman yoğunlaşmasından meydana gelir. Yeryüzüne yakın ha­va ısındığı esnada hararetin etkisiyle buharlar atmosfere yükselir. Bu­har yükseldikçe sıcaklığın derecesi azalır. Nihayet rutubetle doyduktan sonra andan bulutlar oluşur.


Bilimsel olarak bulutun elektriğe benzediği veya başka bir ifadey­le onda eksi ve artı kutupların olduğu tesbit edilmiştir. Herhangi bir bu­lut diğeriyle çarpıştığı zaman birbiriyle sürtünmesinden şimşek çakması meydana gelir. Bulutların birbiriyle sürtünmesini rüzgarlar temin ederler. Rüzgarlar, bulutları ve su damlalarını bir yerden bir yere hare­ket ettirirler. Orada eksi ve artı bulutlar birbiriyle karıştığı gibi soğuk bulutlar daha soğuk bulutlarla da karışır. Rüzgarlar, yağmur işlemi ta­mamlanıncaya kadar bulutları hareket ettirirler ve parçalarını birbiriy­le karıştırırlar. Nihayet yağmur suyu yeryüzüne iner. Bu, Hicr süresin­deki âyette ifade edilen gerçeğe de uygundur:


Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik.


Bu tefsire göre de âyet-i kerime, bilim adamlarının ancak Kur'an'ın ifadesinden asırlarca sonra anlayacakları bilimsel bir gerçe­ğe işaret etmiş olmaktadır. Âyet-i kerimede geçen levakin kelimesi bi­rinci tefsirin kapsamına da ikinci tefsirin kapsamına da uygundur. Bu


da yüce Kur'an'ın i'cazına (eşsizliğine) bir delildir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Âyette geçen "Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik" ifadesi ne anlama gelir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.