📖☝ المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖 Arapça Dersleri☝İslami Sohbetler☝İslami İlimler☝Manevi Rehberlik☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,
Sorularla-islam-11 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sorularla-islam-11 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Tefsirde İsraîliyat SORU: Tefsir kitaplarında birçok isrâiliyat bulunduğunu işitiyoruz. Bunları bu kitaplara kimler sokmuştur? Bunların îsrâiliyattan oldukla­rını nasıl anlarız?

thumbnail
Sorularla islamiyet-11-> CEVAP: İsrâiliyat, İsrail'e nisbet edilen bir kelimedir. İsrail, Al­lah'ın bir peygamberi olan Yâkub'...

Kur'an'da Emanet SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini rica ediyorum: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok câhildir. Buradaki emanetle ne kastedilmiştir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-11-> CEVAP; Bu âyet-i kerime Ahzab sûresinin 72. âyetidir. Allah daha iyi bilir ya, bu âyet Allah'ın insana yükle...

Kur'an'da Göklerin İnşası SORU: Allah Teâlâ Nebe sûresinde şöyle buyurur: Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Buradaki bina, anladığımız maddî manada bir bina mıdır? Eğer durum böyle ise Sovyet ve Amerikan uzay gemileri nasıl oluyor da ayın yüzeyine defalarca iniş yapabiliyorlar. Halbuki söylenildiğine gö­re ay yedinci kat gökte imiş?

thumbnail
Sorularla islamiyet-11-> CEVAP: Kur'an-ı Kerim'de göklerin bina edilmesi konusu bir kaç yerde tekrarlanmıştır. Bakara sûresinde A...

İrem Zâti'l-Imad SORU: Allah'ın yüce Kitabında "Hiçbir memlekette benzeri bulun­mayan sütunlara sahip İrem şehri" diye sözünü ettiği şehir nerededir? Arkeologlar vasıtasıyla onun kalıntılarını ortaya çıkarmak mümkün-müdür?

thumbnail
Sorularla islamiyet-11-> CEVAP: Allah Teâlâ Fecr sûresinde şöyle buyurur: Ey Muhammedi Rabbinin hiçbir memlekette benzeri bulunmayan sütu...

Zakkum Ağacı SORU: Zakkum ağacı nasıl bir şeydir? Bazı insanların onun mey­vesini ilaç olarak kullandıkları doğru mudur?

thumbnail
Sorularla islamiyet-11-> CEVAP: Zakkum ağacı, Kur'an'da lanetlenmiş bir ağaçtır. -Allah onun kötülüğünden bizi korusun ve onun yu...