☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an'da Emanet SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini rica ediyorum: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok câhildir. Buradaki emanetle ne kastedilmiştir?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP; Bu âyet-i kerime Ahzab sûresinin 72. âyetidir. Allah daha iyi bilir ya, bu âyet Allah'ın insana yüklediği sorumlulukların tehlike­sini tasvir etmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için selim bir kalbe, sağlıklı bir akla ve düzgün ve doğru bir harekât tarzı­na ihtiyaç vardır. Eğer bu sorumluluklar, güneşiyle, ayıyla ve yıldızla-nyla göklere; içindekilerle ve bütün görkemiyle yeryüzüne ve bütün yükseklikleriyle dağlara teklif edilmiş olsaydı bunları yüklenmekten kaçınırlardı. İnatçılık ve isyandan dolayı değil, korku ve endişeden do­layı kaçınırlardı. Fakat kendisine akıl ve fikir verilen insan bu emane­tin yükünü üzerine aldı ve üstlendi. O bunu yapmakla nefsine zulmet­miş oldu. Bu emanetin getireceği sorumlulukların pek çoğunu bilmi­yordu. Bu sebeple kendisini, azap ve cezaya maruz kalmaması için de­vamlı çalışma gerektiren sorumlulukların içine attı.


Burada emanetin teklifi, bu emaneti kabul edip onu koruyan ve hakkım yerine getiren kimsenin kurtuluş, sevap ve nimetlere nail ola­cağı, onu zayi edip hakkını ihmal eden kimsenin de hüsran içinde ka­lıp cehenneme yuvarlanacağı esası üzerine yapılmıştır. Bu sebeple Al­lah Teâlâ bu âyetin hemen arkasından şöyle buyurmuştur:


Bunun sonucu olarak Allah münafık erkek ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkek ve kadınlara azap verecektir. Allah inanan erkek ve kadınların tevbelerini kabul buyuracaktır. Allah bağışlar ve merhamet eder. (Ahzab/73)


Müfessirler emanetle neyin kastedildiği konusunda pek çok görüş zikretmişlerdir.


Bir görüşe göre emanet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tut­mak ve gücü yetiyorsa haccetmektir.


Bir başka görüşe göre emanet, insanların birbirlerine verdikleri emanetlerdir.


Bir diğer görüşe göre bu, hadis naklindeki emanettir ve hadise ila­ve yapmamaktır.


Bir görüşe göre ise kadının ırz ve namusunu korumasıdır.


Bir görüşe göre cünüplükten yıkanmaktır.


Bir görüşe göre de bir insanın diğer bir insanın kanını koruması ve ona tecavüz etmemesidir.


Bütün bunlar ve benzen görüşler, pek çok çeşidi ve şekli olan emanetin bu çeşit ve şekillerinden birer örnek olmaktan öteye geçmez.


Emanetle neyin kastedildiği konusunda akla yatkın olan izah tarzı şu­dur: Emanet, Allah'ın kullarına yapmalarını emrettiği farzlar, sorumlu­luklar ve itaatlerdir. Bunlar içerisinde hadlerin (cezaların) ve vâcible-rin de bulunduğu bütün dini işlerdir. Bu sebeple İmam Taberî, burada­ki emanetle, dindeki mevcut bütün emanetlerin ve insanlar arasındaki bütün emanetlerin birlikte kastedilmiş olmasının daha uygun olacağım söylemiştir. Çünkü âyet-i kerime emanet çeşitlerinden herhangi birisi­ni tahsis etmemiştir. O halde emaneti genel manada anlamak ve almak daha evladır, daha güzeldir.


 

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an'da Emanet SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini rica ediyorum: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok câhildir. Buradaki emanetle ne kastedilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.