☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: Onların ecelleri gelince ne bir saat gecikebilir, ne de öne geçebilir. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor: Sadaka belayı engeller ve ömrü uzatır. Zikredilen âyetle hadis arasında bir çelişki var mıdır?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: el-Menâr Tefsiri'nde şu ifadeler yer almaktadır:


Müfessirler kişilerin ecellerini ve bununla ilgili şeyleri araştırdı­lar. Şüphesiz Allah'ın ilminde ve takdirinde her ferdin bir eceli vardır: "...sonra sizin ölüm zamanınızı takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. (En'am/2)


Allah'ın ilmindeki ecel değişmez. Allah'ın herkesin ecelini bilme­si sebeplerin ve sonuçların inkarını, insanların mecbur olmalarını, dünya ve âhiret işlerinde hiçbir iradelerinin olmamasını gerektir­mez. Bunun her ikisi de, (yani insanların hür oldukları, iradeleri­nin olduğu ve sonuçların sebeplere bağlı olduğu) akıl, duyu ve na­kil (vahiy) ile sabit bir gerçektir. Vukûbulan gerçek, Allah'ın ilmindekinin bir benzeri ve tasdikidir. Allah'ın ilmi, gerçeğin orta­ya çıkmasının bir faili/etmeni değildir. Ancak ecelin vukuu ilahî ilmin kâşifidir.


Yaratılış nizamının bir gereği olarak takdir edilmiş ecele gelince bu, bilim adamlarının tabii ömür diye tabir ettikleri eceldir. Asrı-mızdaki doktorlar tabii ömrü yüz sene olarak tahmin ediyorlar. Doktorlar her bir şahsın vücut gücünü, temel organlarını ve bu or­ganların fonksiyonlarını araştırdıktan sonra onun ömürünün ne kadar olacağına dair bir tahminin sağlıklı olabilmesi için insanın düzenli, dengeli ve muttaki (dindar) bir hayat yaşaması şarttır. Bunlar ihlal edilirse bu tahmin de gerçekleşmez ve Allah'ın ilmin-deki sabit hakikatten uzaklaşır. Kişi bunlara riayet ederse, Allah'ın koyduğu kanunlardan elde edilen bilgilere göre takdir ve tahmin edilen bu ortalama Ömre yaklaşır.


Meselâ bir kimse kendisi için tahmin edilen ömür bitmeden önce bir cinayete kurban gitse veya boğularak ölse "tabii ve takdiri/tah­mini ömrü bitmeden öldü" denilir. Fakat o yine de Allah'ın indin-deki hakiki eceliyle ölmüştür. Sıla-yı rahim ve dua gibi amelî ve psikolojik sebeplerle insan ömürünün uzadığı veya kısaldığı ko­nusundaki bütün rivayetler sadece takdiri/tahmini ve tabii ömüre nisbetledir ki bu ömür, sebepler ve sonuçlar konusundaki Allah'ın koyduğu kanunların bir görüntüsünden ibarettir. Sılayı rahim, ha­yatta neşelenme ve sevinmenin sebeplerinden birisidir. Üzüntü­den uzak bir hayat, uzun ömrün en önemli sebeplerindendir. Du­anın menşei ise Allah'a kuvvetli bir iman ve zayıf kaldığı veya se­bepleri ifadan aciz kaldığı durumlarda Allah'ın mü'mini başarıya ulaştıracağını ve yardım edeceğini ümit etmektir.


Özellikle sıla-yı rahmi kesmek, çaresiz durumlarda herşeye gücü yeten Allah'ın rahmetinden ümit kesmek gibi insanın içine attığı üzüntü ve kederlerin bünyeyi zayıf düşürdüğü ve vücudunun za­manından önce İhtiyarlamasına sebep olduğu tecrübelerle sabittir.


Bundan anhyoruzki burada âyetle hadis arasında bir çelişki yok­tur. Çünkü kişi sadaka verecekse bu zaten Allah tarafından önceden biliniyordu. Kimbilir belki de Allah Teâlâ belanın engellenmesini ve öm­rün uzamasını bu sadakaya bağlamıştır. Sanki sadakanın verilmesi du­rumuna göre bir ecel belirlenmiş gibidir.


Ömrün artmasıyla, yararlı işler yaparak onun günlerinin bereket-lendirilmesi de kastedilmiş olabilir. Çeşitli güzel amellerle ömrün art­tığına işaret eden pekçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:


Sılayı rahim ömrü arttırır, gizlice verilen sadaka rabbin öfkesini söndürür.


Sılayı rahim, güzel ahlâk ve komşularla iyi geçinmek ülkeleri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.


Akrabalarla ilişki içerisinde bulunmak da malı çoğaltır, aile mu­habbetine sebep olur ve eceli geciktirir.


Müslüman kişinin verdiği sadaka ömrü artırır, kötü bir ölümü en­geller ve Allah Teâîâ onunla böbürlenme ve kibirlenme duygusu­nu giderir.


Allah en iyi bilendir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: Onların ecelleri gelince ne bir saat gecikebilir, ne de öne geçebilir. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor: Sadaka belayı engeller ve ömrü uzatır. Zikredilen âyetle hadis arasında bir çelişki var mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.