☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'de neshedilmiş âyet var mıdır? Varsa bu konudaki deliller nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: İslâm şeriatında neshin manası bir hükmü ortadan kaldır­mak veya değiştirmek demektir. Nesh konusu eski ve yeni pek çok âli­min üzerinde ihtilaf ettiği bir konu olmuştur. Bazı müfessirler o kadar çok âyette neshin varlığına kail olmuşlar ki mensuh (neshedilmiş) âyetlerin sayısı onlara göre üçyüze kadar ulaşmıştır. Şüphesiz bu aşın bir görüştür. Kur'an-ı Kerim'in bazı hükümlerinde yasamada tedricilik prensibine uygun olarak nesih vaki olmuşsa bile bü çok az sayıdaki âyette vâki olmuştur.


Neshin olduğunun delili Bakara süresindeki şu âyettir:


Herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturur-sak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Al­lah'ın herşeye kadir olduğunu bilmez misiniz? (Bakara/106)


Bazı bilginler Nahl süresindeki şu âyeti de neshin delili olarak gösterirler:


Bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman ki Allah ne­yi indireceğini çok iyi bilir- "Sen ancak uyduruyorsun" dediler. Hayır, öyle değildir, ama onların çoğu bilmezler. Ey Muhammedi De ki: "Kur'an'ı Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) rabbinin katından, ina­nanların inancını pekiştirmek, müslümanlara doğruluk rehberi ve müjde olmak üzere hak olarak indirmiştir." (Nahl/102-102)


Neshedilen âyetlerden birisi Enfal süresindeki şu âyettir:


Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa (onlardan) iki yüz kişiye galip gelir. Eğer siz­den yüz kişi olursa onlardan bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. (Enfal/65)


Bu âyet kendisinden sonraki şu âyetle neshedilmiştir:


Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizden sabırlı yüz kişi bulunursa onlardan ikiyüz kişiye galip gelir ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle (onlar­dan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfal/66)


Fıkıhçıların mensuh olduğunu söyledikleri âyetlerden birisi de Müezzemmil sûresinin ilk âyetleridir.


Ey Muhammedi Şüphesiz rabbin, senin ve beraberinde bulunan­lardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az, yansı ve üçte biri kadar vakit içinde kalkıp ibadet ettiğini bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir edemiyeceğinizi bildiğinden tevbenizi kabul eder. Artık Kur'an'dan kolayınıza ge­leni okuyun. Allah içinizden hasta olanları, Allah'ın lütfundan n-zık aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz bilir. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın; zekâtı verin. Allah'a gönül hoşlu-ğuyla ödünç verin. Kendiniz için önceden (dünyada iken) yaptı­ğınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah elbette bağışlar ve merhamet eder.


Neshedildiğine dair kuvvetli delil olmadan neshin alanını geniş­letmemek daha hayırlı bir tavırdır.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'de neshedilmiş âyet var mıdır? Varsa bu konudaki deliller nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.