☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an'dan Muska Yapmak-SORU: Kur'an'dan bazı âyetleri muska veya nazarlık olarak taşı­yan kimselere bunun maddi veya manevi bir faydası varmıdır?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Buharı ve Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste, bir sa-habinin Fatiha sûresini okuyarak bir adamı tedavi ettiği, bunun üzeri­ne Allah'ın ona şifa verdiği, şahabının bunun karşılığında bir ücret al­dığı, Rasûlullah'a giderek durumu anlattığı, Rasûlullah'ın (s.a) bunu anlayışla karşıladığı, hatta sahabinin yaptığı bu davranışın caiz olduğu­nu pekiştirmek için aldığı ücretten kendisine de bir pay ayrılmasını is­tediği anlatılır.


İbnü'l-Kayyım Zadü'l-Meâd isimli kitabında şöyle der:


İbn Mâce Sünen'inde Hz. Ali'den Rasûlullah'ın (s.a) "En hayırlı ilaç Kur'an'dır" dediğini rivayet eder. Malumdur ki bazı sözlerin bazı Özellikleri ve tecrübe edilmiş faydalan vardır. Hal böyle olunca alemlerin rabbi olan Allah'ın kelamının kim bilir nice özel­likleri ve faydalan vardır. O'nun kelâmının diğer kelâmlara olan üstünlüğü O'nun yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir. O'nun kela­mı tam bir şifadır, yararlı bir korunmadır, yol gösteren bir ışıktır, herkesi kuşatan bir rahmettir. Bu sözler bir dağa indirilmiş olsay­dı onun azamet ve yüceliğinden dağ parça parça olurdu. Allah Te-âlâ buyurur ki:


Biz Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyler indiririz.


Îbnu'l-Kayyim bu konuda sözü uzattıkça uzatmıştır. İbnu'1-Kay-yım şunu demek istemektedir: Kur'an âyetlerini üzerinde taşıyan veya onları okuyan ya da kendisine bu âyetler okunan kimse Allah'ın izni ve lûtfuyla bundan fayda görür. Allah dilediği şeyi yaratır ve dilediğini tercih eder.


Fakat bazı müteahhirin (son dönem) âlimleri verdikleri fetvalarda Kur'an'm insanları korumak, kalplerini temizlemek, ahlâklarını yön­lendirmek için indirildiğini söylemişler, ve müslümanlann bizzat Kur'an'ı kullanarak Kur'an'm mesajından uzaklaştıklarını, onu fizikî hastalıklarının tedavisi için bir araç olarak kullandıklarım, ölülerin ru­huna okuduklarını ve dilencilik aracı yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum müslümanlann imanı üzerinde kötü bir damgadır. Bundan daha tuhaf olanı ise, insanların Kur'an âyetlerini yazmaları sonra onu su ile yıkayıp o suyu hastalığın tedavisinde kullanmaları veya âyet yazılı ka­ğıtları yakarak tütsü yapmaları ya da bunu vücudundaki hasta organa takmalandır. Bu, Kur'an'dan bir sapmadır. Çünkü Allah Teâlâ beden hastalıkları için tıbbi ilaçlar yaratmıştır. Bu ilaçlarda şifa özelliği var­dır. Allah insanları bu ilaçları araştırmaya ve onlarla tedavi olmaya yö­neltmiştir. Kur'an-ı Kerim ise Allah tarafından beden hastalıklarına bu şekliyle ilaç olarak indirilmedi. O, ancak -ifade ettiği gibi- kalplerde­ki hastalıklara deva, gönüllerdekine şifa olarak indirildi. Kur'an cehalet hastalığını ilimle, şüphe hastalığını delille, şehvet hastalığını da hikmetle tedavi eder.


Sünnette geçen dualarla rukye yapmaya gelince, bunlar duanın bir çeşidi olarak izah edilir. Fakat bu rukyenin hasta için maddi bir ilaç ol­duğu kabul edilemez. Hastalıkların tedavisi için Allah Teâlâ ilaçları se­bep olarak yaratmıştır. Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Hastalığı yaratan (Allah) ilacı da yaratmıştır. O halde tedavi olu­nuz.


Allah Teâlâ Kur'an'm risaletini (mesajını) tasvir ederken Maide sûresinde şöyle buyurmuştur:


Gerçekten size Allah'tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi. Rızasını gözetenleri Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onlan ira­desiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. (Maide/15-16)

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an'dan Muska Yapmak-SORU: Kur'an'dan bazı âyetleri muska veya nazarlık olarak taşı­yan kimselere bunun maddi veya manevi bir faydası varmıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.