☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an'dan Muska Yapmak-SORU: Bazı hastalıklardan şifa bulmak ya da korunmak maksadıy­la içerisinde bazı Kur'an âyetlerinin yazılı olduğu muskalan taşıma konusunda din bilginlerinin görüşleri nedir? Özellikle bu görüşü savu­nanlar Kur'an'daki şu ayeti delil olarak gösteriyorlar: Kur'an'dan mü'minlere rahmet ve şifa olan şeyler indiririz. O, za­limlerin ise sadece kaybını artırır. (İsra/182)

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Kur'an-ı Kerim hak ve iyilik yoluna sevketmek, dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşun kapılarını açmak için gelmiştir. Bunun için Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:


Gerçekten size Allah'tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi. Rızasını gözetenleri Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları doğ­ru yola iletir. (Maide/15-16)


Yüce Kur'an'ın indirilişindeki esas gaye, insanların onunla amel etmeyi bırakıp da onu tedavi için muska ve nazarlık olarak kullanmak değildir. Allah hastalığı da yaratmıştır, çaresini de yaratmıştır. Rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) bir hasta görür ve onu tedavi etmesi için bir doktora gönderir. Birisi der ki: "Sen de mi böyle yapıyorsun ey Allah'ın Rasülü!" Bunun üzerine Rasûllulah (s.a) şöyle buyuruyor:


Evet, Allah çaresini yaratmadığı hiçbir hastalık yaratmamıştır.


Bir takım kişilerin belirli bir kabın içindeki belirli bir mürekkeple Kur'an'dan âyetler yazıp sonra onları yıkamaları, sonra da onu ilaç ola­rak kullanmaları dinde yoktur. Çünkü bu, dini ve Kur'an'ı esas gayesi­nin dışına çıkarmak demektir. Dinin ve Kur'an'ın esas gayesi insanla­ra, uyguladıkları ve yerine getirdikleri zaman dünya ve ahirette saade­te ulaşacakları doğru ve sağlıklı bir program çizmektir.


Bazı bilginler içerisinde Allah'ın isimlerinin veya Kur'an'dan âyetlerin bulunduğu şeyleri insanların boyunlarına teberrüken asmala­rını caiz görürken, pek çokları da bunu caiz görmemişler ve "Kim bir şey takarsa o, ona havale edilir" (Tirmizî) hadisini delil getirmişlerdir. İbn Mes'ud, oğlunun annesinin (cariyesinin) üzerinde bir muskanın ta­kılı olduğunu görünce onu çekti, kopardı ve şöyle dedi: "İbn Mes'ud'un ailesi şirkten uzaktır." Sonra şöyle dedi: "Muska, rukye ve muhabbet muskası şirktir." Ona "Tivele (muhabbet muskası) nedir?" diye sorulduğunda İbn Mes'ud şöyle cevap verdi: "Kocasına kendisini sevdirmek için kadının yaptığı şeydir."


Muskayı caiz görmeyenler şu hadisi rivayet ettiler:


Kim bir muska takarsa Allah onun işini tamam etmesin, kim bir nazar boncuğu takarsa Allah nazarı ondan çevirmesin.


Bu hadisin anlamı sağlığa kavuşmak için boynuna astığı muskaya güvenen kimseyi Allah sağlığına kavuşturmasın ve Allah onu afiyette kılmasın demektir. İmam Kurtubi şöyle diyor:


Bütün bunlar, cahiliye insanlarının taktıkları muska ve kolyeler­den mü'minleri sakmdırmaktadır. Cahiliye dönemindeki insanlar bu kolye ve muskaların kendilerini koruduğuna ve başlarına gelecek belaları onlardan savdığına inanırlardı. Halbuki belayı sava­cak olan bunlar değil, sadece Allah Teâlâdır. Belâya mübtelâ kılan da beladan kurtaran da O'dur. O'nun ortağı yoktur. Rasûlullah (s.a) cahiliye döneminde yaptıkları bu tür şeyleri onlara yasaklamıştır.


Kur'an'dan mü'minlere rahmet ve şifa olan şeyleri indiririz.


Bu ayetten -Allah neyi kasdettiğini daha iyi bilir- Kur'an'ın kalp­lere şifa olduğunu anlıyoruz. Cehaletin kalplerden giderilmesiyle, şek ve şüphelerin izalesiyle kalpler Kur'ari'la şifaya kavuşmuş olurlar.


Bu mesele âlimler arasında uzun tartışmaların konusu olmuştur. Bunlardan bazıları, Buharı ve Müslim'deki Kur'an'la rukye yapmaya (Kur'an âyetlerini şifa maksadıyla okumaya) cevaz veren rivayetlere dayanarak buna cevaz vermişlerdir. Fakat rukye ile muskayı ayırdet-mek mümkündür. Rukye, Kur'an âyetlerini (şifa veya korunma mak­sadıyla) okumaktır. Muska ise yazılıp takılan şeylerdir. Her ne olursa olsun bir insanın şüpheden kurtulması için bu tür şeylerden sakınması daha sağlıklı bir yoldur. Akıllı bir insanın, hastalığın tedavisini Allah'ın yarattığı ve kendisine lütfettiği ilaçlarda araması gerekir.


İnsana bilmediği şeyleri öğrettiğini söyleyen Allah, her türlü nok­sanlıklardan münezzehtir.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an'dan Muska Yapmak-SORU: Bazı hastalıklardan şifa bulmak ya da korunmak maksadıy­la içerisinde bazı Kur'an âyetlerinin yazılı olduğu muskalan taşıma konusunda din bilginlerinin görüşleri nedir? Özellikle bu görüşü savu­nanlar Kur'an'daki şu ayeti delil olarak gösteriyorlar: Kur'an'dan mü'minlere rahmet ve şifa olan şeyler indiririz. O, za­limlerin ise sadece kaybını artırır. (İsra/182) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.