☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Niçin bazen sûreler "elif-lâm-mim" harfleriyle başlamak­tadır?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Bir grup sûre elif-lâm-mim gibi harf gruplarıyla başlamak­tadır. Sûre başlarında bu harflerin hangi maksatla zikredildiği konu­sunda pek çok görüş bulunmaktadır. Bazı müfessirler, bu harflerin Kur'an'ın isimleri olduğunu ve sûrelerin girişi, başlangıcı olduğunu ve sûrelerin bunlarla açıldığını söylemişlerdir. Bazıları bu harflerin Al­lah'ın isimleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bazılarına göre ise bunlar bir yemindir ve Allah sûre başlarında bu harflerle yemin etmiştir. Ba­zılarına göre de bunlar isim ve fiillerden parçalanıp ayrılmaş harflerdir. Mesela elif, ben anlamına gelen eneden; lâm, Allah lafzından; mim ise bilirim anlamına gelen a'lemudan alınmıştır ve hepsi birden Ben Al­lah'ım, bilirim demektir. Bazı müfessirler de bu harflerin Kur'an'ın sa­dece Allah tarafından bilinen sırlarından bir sır olduğunu söylemişler­dir. Bunun dışında daha başka şeyler de söylenilmiştir.


Bunların içinde kabule en fazla lâyık olan iki görüş vardır: Birin­cisi, bunların zihinleri ve dikkatleri çeken uyarı edatları olması için bazı sûrelerin başına getirildikleri görüşüdür. Çünkü bunlar terkip halin­de değil, tek olarak söylenilmektedir. O halde bunların hem söylenir­ken hem de işitilirken özel bir vasıflan vardır. Bu sebeple bunları işi­ten kimse ardından gelecek sözleri özel bir ilgi ve dikkatle dinlemeye yönelir.


Bu konudaki diğer görüş ise bu harflerin Kur'an-ı Kerim'in i'câzm a/eş sizliğine işaret ettiği görüşüdür. Çünkü müşrikler Kur'an'ı işit­tikleri zaman ona iftira ediyorlar ve onun Allah kelamı değil Muhammed'in sözü olduğunu iddia ediyorlardı. Bu sebeple Allah Teâlâ onla­ra, Kur'an sizin konuşmalarınızda kullandığınız bu harfler gibi harfler­den oluşmuştur ve yabancısı olduğunuz bir lisanla gelmemiştir; o hal­de -şayet iddia ettiğiniz gibi- bu Kur'an Muhammed'in sözü ise, Mu-hammed bir kişidir ve onun lisanı sizin lisanınız gibidir. Kur'an'ın ke­limeleri de Arabça'dır ve sizin lisanmızdaki harflerden oluşmuştur ve siz bu lisanı kullanmada da çok maharetli ve iddialısınız, şayet iddi­anızda samimi ve doğru iseniz bu Kur'an'm bir benzerini de siz getiri­niz, biz sizin bildiğiniz, maharetli olduğunuz ve insanlara karşı övün­düğünüz bir sahada size meydan okuyoruz, demek istemiştir.


Fakat onlar bundan aciz kaldılar ve böylece Kur'an'ın bir beşer sözü olmadığı, sadece Allah kelâmı olduğu apaçık ortaya çıkmış oldu. Bu sebeple Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyurur:


Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsa­nız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eğer doğru söz­lü iseniz, Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Ya­pamazsanız -ki asla yapamayacaksınız o takdirde, inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının! (Bakara/23-24) Hud sûresinde de şöyle buyurulur:


Senin için "onu uydurdu" diyorlar, öyle mi? De ki: "Öyleyse onun sûrelerine benzer uydurma on sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın. Söylediğinizi yapamazlarsa, bilin ki o, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. O'ndan başka tann yoktur, artık teslim oluyorsunuz de­ğil mi?" (HÛd/13-14).


Sonra İsra sûresinde şöyle buyurulur:


De ki: "İnsanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar." (İsra/88)


Bu iki görüş kabule en lâyık görüşler olduğu için el-Müntehab isimli tefsirde Bakara sûresinin başındaki "elif lâm-mim" âyetleri tef­sir edilirken şu ifadeler geçer:


Elif lâm mim: Bu harfler Allah Teâlâ'nın, Arabların kendi konuş­malarında kullandıkları harfler gibi harflerden teşekkül eden Kur'an-ı Kerim'in i'câzma/eşsizliğine işaret etmek için kullandığı harflerdir. Buna rağmen onlar yine de Kur'an'm bir benzerini ge­tirmekten âciz kalmışlardır. Ayrıca bu harfler, dinlenilmesi ve baş­ka seslerden ayırdedilmesi için bir uyarıyı da ihtiva ederler.


Bu harflerle cümmel[3] hesabıyla bu ümmetin ömrüne veya buna benzer şeylere işaret olduğu veya bu harflerin içinde bazı gerçeklerin ve gün geçtikçe ortaya çıkacak tarihi hakikatlerin rumuzunun bulundu­ğu şeklindeki görüşün bu harfler konusundaki en zayıf ve saçma görüş olduğunu Beydâvi ve diğer âlimler söylemişlerdir.


Akıllı bir müslümanm yapması gereken, kabule en yakın görüşü alması ve bu konuda rivayet edilen tuhaf sözlerin çokluğuna aldanmamasıdır. Gerçeği söyleyen Allah'tır ve yola iletecek olan da O'dur.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷




SORU: Niçin bazen sûreler "elif-lâm-mim" harfleriyle başlamak­tadır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.