☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'deki her sûrenin başında Bismillahirrah-manirrahim zikredilmiş, fakat Tevbe sûresinin başında besmele zikredilmemiştir. Bunun sebebi ve hikmeti nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Müfessirler, sahabe-yi kiramın Tevbe sûresinin başına besmeleyi yazmadıklarını söylemişlerdir. Aynı şekilde tabiiler, tebe-i tabiiler ve onlardan sonra gelen nesiller de Tevbe sûresinin başına bes­meleyi yazmamışlardır. Bunun sebepleri şunlardır:


Birincisi: Tevbe sûresi, Mushaf-ı Şerifin tertibi içinde kendisinden Önceki Enfal sûresinin doğrudan bir devamı ve uzantısı sayılır. Çünkü konulan birbirine yakındır. Her ikisi de cihattan, savaştan ve Allah yo­lundaki seferberlikten bahseder. Sanki ikisi bir sûre gibidir. Bu sebep­le Enfal sûresinin başındaki besmele Tevbe sûresinin başındaki besme­leye ihtiyaç bırakmamıştır. Bazı müfessirler bu iki sûre arasındaki uyu­mu şöyle anlatırlar:


"Tevbe sûresi ile kendisinden önceki sûre arasındaki tena­süp/uyum, diğer sûrelerin birbiriyle olan uyumlarından daha açık ve belirgindir. Tevbe sûresi, içerisindeki dinin temel esasları ve bölümle­riyle, ilahi sünnetler ve yasama konularıyla sanki Enfal sûresinin bir tamamlayıcısıdır. Konuların büyük bir kısmı savaş ve savaşa hazırlan­makla ilgili hükümler, savaşta zafer kazanabilmenin sebepleri ve di­ğer psikolojik ve maddi hususlar, riayet edilmesi ve gerektiğinde fes­hedilmesi yönünden anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri, savaş ve di­ğer durumlarda mü'minlerin kendi aralarındaki ve kâfirlerin kendi ara­larındaki dostluk hükümleri, aynı şekilde samimi mü'minlerle kâfirle­rin ve iki yüzlü ve hasta ruhlu münafıkların durumları hakkındadır. Enfal sûresinde anlatılmaya başlanılan konular, Tevbe sûresinde ta­mamlanmıştır. Kur'an sûreleri ve onların miktarlanyla ilgili durum nassa dayanmamış olsaydı bütün bu anlattığımız hususlar bu iki sûre­nin tek bir sûre olduğunu söyleyenleri mana yönünden desteklemiş olurdu."


İkincisi: Tevbe sûresi müşriklere bir ihtarla başlar:


Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Al­lah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin! Allah ve Rasûlü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! O kâfirlere elem verici bir azabı müjdele! (Tevbe/1-31)


Bu keskin bir uyarıdır ve bismillahirrahmanirrahim'deki rah­met merhamet ile birarada bulunması münasip olmaz. Ibn Abbas Hz. Ali'ye (r.a) sorar: "Enfal ile Tevbe sûreleri arasındaki besmele niçin ya­zılı değildir?" Hz. Ali şöyle der: "Çünkü besmele bir himaye ve teminat­tır. Tevbe sûresi ise kılıç kullanma ve anlaşmaların bozulmasıyla ilgili­dir. Onda bir himaye ve teminat/barış garantisi verme durumu yoktur."


Üçüncüsü: Tevbe sûresi, düşmanlarla her türlü uzlaşma yollarının başarısızlığa uğramasından sonra onlarla savaşma kararının verildiği sûredir. Bu sebeple Tevbe sûresinde şu âyet gelmiştir:


Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde Öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı kılar, zekâtı verirlerse artık yol­larını serbest bırakın. Şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir. (Tevbe/5)


Şu âyeti kerime de Tevbe sûresinde bulunuyor:


Ey mü'minler! Verdikleri sözü bozan, Peygamberi yurdundan çı­karmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacakmısmız; yoksa onlardan korkuyormu-sunuz? Eğer gerçek mü'minler iseniz, bilin ki asıl korkmanız ge­reken Allah'tır. (Tevbe/13)


Şu âyet de Tevbe sûresindedir:


Ey iman edenler! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın; sizi kendilerine karşı sert bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gel­mekten sakınanlarla beraberdir. (Tevbe/123)


Savaş kararının besmeledeki rahmet/merhamet ifadesiyle birlikte verilmesi münasip değildir.


Dördüncüsü: Tevbe sûresi, mü'minlerle müşrikler arasındaki dost­luğun ortadan kaldırıldığım bildirmek için indirilmiştir. Bu konuda şöyle buyurulmaktadır:


Ey mü'minler! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü, imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse doğ­rusu kendisine yazık etmiş olur. (Tevbe/23)


Aralarındaki akrabalığa rağmen bu dostluğun kaldırılmasının, içe­risinde merhamet kelimesi bulunan besmele ile birlikte zikredilmesi


uygun değildir.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'deki her sûrenin başında Bismillahirrah-manirrahim zikredilmiş, fakat Tevbe sûresinin başında besmele zikredilmemiştir. Bunun sebebi ve hikmeti nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.